Stijn Vander Plaetse stapte in januari 2020 van Telenet Business, waar hij vice president business sales & segment marketing was, over naar AE Architects for Business & ICT. Hij was er nog geen honderd dagen CEO, toen de coronacrisis uitbrak. "Ik heb de mensen nauwelijks fysiek leren kennen. De kennismaking is op een virtuele manier gegaan. Dat was de eerste grote uitdaging. De tweede was het verschil tussen waar ik vandaan kwam en de consultancy-organisatie die AE is. Dat is meer een peoplebusiness. De uitdaging daar was het operationele businessmodel te leren kennen. AE is een ...

Stijn Vander Plaetse stapte in januari 2020 van Telenet Business, waar hij vice president business sales & segment marketing was, over naar AE Architects for Business & ICT. Hij was er nog geen honderd dagen CEO, toen de coronacrisis uitbrak. "Ik heb de mensen nauwelijks fysiek leren kennen. De kennismaking is op een virtuele manier gegaan. Dat was de eerste grote uitdaging. De tweede was het verschil tussen waar ik vandaan kwam en de consultancy-organisatie die AE is. Dat is meer een peoplebusiness. De uitdaging daar was het operationele businessmodel te leren kennen. AE is een relatief grote organisatie met 300 medewerkers. Iedereen keek hoe we uit de crisis zouden komen. Dat was heel intensief." U werkt al enkele jaren rond digitale transformatie. Is die het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen door de coronapandemie? STIJN VANDER PLAETSE. "Absoluut, in heel de economie. Het grote voordeel is dat onze organisatie al twintig jaar klanten begeleidt in hun digitale transformatie in brede zin. We hebben tijdens de coronacrisis nieuwe klanten kunnen werven. Zij stonden voor een uitdaging. Klanten die nog niet virtueel werkten, lieten we dat in een paar dagen tijd wel doen. "De crisis is ook een kans geweest. Maar we hebben wel veel moeten herdenken in de organisatie en zijn daar keihard mee aan de slag gegaan. We hebben veranderingen in de manier van werken sneller kunnen doorvoeren. We hebben een professionele studio geïnstalleerd, om beter te kunnen communiceren naar heel de organisatie. In het tweede kwartaal zijn we overgeschakeld van jaardoelstellingen op kwartaaldoelstellingen, en we hebben die ook actioneerbaar gemaakt. Dat heeft de organisatie opener en wendbaarder gemaakt." Hoe hebt u die nieuwe klanten gevonden? Vorig jaar zei u dat AE onvoldoende bekend was. VANDER PLAETSE. "Vroeger kwamen de klanten naar ons, nu zijn wij meer naar de klanten gegaan. We hebben ook ingezet op naamsbekendheid. Met webinars konden we laten zien wat we in onze mars hebben. We hebben er een tiental gedaan en er altijd andere doelgroepen mee bereikt. "De grote uitdaging voor 2021 is de hybride wereld. We gaan naar een mix van fysieke en virtuele componenten. We gaan ook naar andere manieren van mobiliteit en werken. Kantoorgebouwen worden ontmoetingsplaatsen, waar ook op afstand geparticipeerd wordt." Is daar nog plaats voor de informele communicatie aan het koffieapparaat? Stijn Vander Plaetse: "Dat verwatert. In 2020 waren er bij ons en bij de klanten veel projecten die een voortzetting waren van wat eerder bij de koffiemachine gezegd was. Die kleine gesprekken worden schaarser. Het is belangrijk te kijken hoe we de meerwaarde van zulke gesprekken kunnen behouden in virtuele en fysieke ontmoetingen. We zullen op een andere manier aan de slag gaan."