De Belgische bedrijven hebben vorig jaar voor 31,49 miljard euro goederen geëxporteerd naar het VK. Daarmee zijn de Britten onze vierde handelspartner, goed voor 8,7 procent van de Belgische goederenexport. Onze grootste handelspartner is Duitsland (16,4%), gevolgd door Frankrijk (15,3%) en Nederland, (11,3%). Maar het aandeel van Duitsland, Frankrijk en Nederland is de voorbije jaren systematisch gedaald. Het aandeel van het VK is elk jaar gestegen.
...

De Belgische bedrijven hebben vorig jaar voor 31,49 miljard euro goederen geëxporteerd naar het VK. Daarmee zijn de Britten onze vierde handelspartner, goed voor 8,7 procent van de Belgische goederenexport. Onze grootste handelspartner is Duitsland (16,4%), gevolgd door Frankrijk (15,3%) en Nederland, (11,3%). Maar het aandeel van Duitsland, Frankrijk en Nederland is de voorbije jaren systematisch gedaald. Het aandeel van het VK is elk jaar gestegen. We hebben dus een goede klant aan de Brit. En juist nu staat een brexit voor de deur. Er komen opnieuw douanegrenzen tussen het VK en ons land, met de bijbehorende heffingen. Dat betekent dat de Belgische export klappen kan krijgen. Een van de eerste slachtoffers wordt de textielindustrie. "Het VK is onze grootste markt", zegt Fa Quix, directeur van sectorfederatie Fedustria. "Van elke drie meter stof gaat er één naar de Britse markt. We halen daar een omzet van 750 miljoen per jaar, waarvan 80 procent interieurtextiel, zoals tapijten en gordijnen. Het zorgt voor 30.000 directe jobs in onze sector." België behoort tot de landen die het hardst getroffen zullen worden door de brexit, aldus een studie van de kredietverzekeraar Euler Hermes. Tussen 2017 en 2019 zullen we 2 à 2,6 miljard euro aan goederenexport mislopen, en zal ons bbp 0,7 tot 1 procentpunt minder gegroeid zijn dan normaal. Enkel Nederland en Ierland krijgen het nog harder te verduren. Voor Nederland kan het groeiverlies oplopen tot 2,4 procentpunt tussen 2017 en 2019. Ook KBC en ING verwachten groeiverlies in 2016. De brexit zou de Belgische economie 2,2 miljard euro kosten. Commerciële verwevenheid tussen landen komt ook tot uiting in grensoverschrijdende productieketens. Producten die de Britten verkopen op hun binnenlandse markt, of uitvoeren naar andere landen, bevatten ook bestanddelen die elders gemaakt zijn, bijvoorbeeld in België. De verkoop van Britse producten staat in voor bijna 3 procent van het Belgische bbp. Een brexit zal de productieketens niet van vandaag op morgen omgooien, maar op lange termijn zijn veranderingen niet uit te sluiten. De eeuwenlange handelsrelaties tussen het VK en België zullen zomaar niet verdwijnen. Maar de onzekerheid weegt, volgens Quix. "Wat zal het verzwakte pond betekenen voor onze positie op de Britse markt tegenover concurrenten als Turkije? We zullen door een dip moeten. Maar als de bedrijven uitzicht krijgen op een soft brexit - blijvende vrijhandel met het VK via een handelsakkoord - kan het nog wel meevallen."De eeuwenlange handelsrelaties tussen het VK en België zullen zomaar niet verdwijnen. Maar de onzekerheid weegt.