In de wervings- en selectiewereld zijn de grote Amerikaanse ondernemingen op overnamepad in Europa. Ook België ontsnapt daar niet aan. Temidden van al dat grote geld wil Dominique Dierckxsens zijn eigen weg gaan: het uitbouwen van een Europese en straks wereldwijde groep.
...

In de wervings- en selectiewereld zijn de grote Amerikaanse ondernemingen op overnamepad in Europa. Ook België ontsnapt daar niet aan. Temidden van al dat grote geld wil Dominique Dierckxsens zijn eigen weg gaan: het uitbouwen van een Europese en straks wereldwijde groep. De strategie van geografische groei zit al lang in het hoofd van Dominique Dierckxsens. Tien jaar geleden, in september 1989, verliet hij het wervings- en selectiebureau Michael Page om Batenborch te stichten. "Ik heb het kantoor van Page in België mee opgestart," zegt Dominique Dierckxsens. "Maar na een goede twee jaar, ik was toen 27 jaar, ontwikkelde ik een heel andere filosofie die meer op de lange termijn was gericht. Vandaar de split." Kort na de oprichting trok Dierckxsens met zijn ploeg naar een mooi kasteeltje in Peutie, nabij Vilvoorde, dat dateert van 1730. Op de zolder legden Mike Verdrengh en Guido Depraetere de grondstenen van VTM. Volgende week, op 16 september, nodigt Batenborch daar klanten en kandidaten uit voor de tienjarige viering. Geografische groeiBatenborch heeft zich van bij het begin toegelegd op de werving en selectie van verkoop- en marketingkaders en het kantoor is naar eigen zeggen op dat terrein marktleider in de Benelux. In België staan twaalf consultants in voor 180 plaatsingen op jaarbasis. "We zijn actief in alle sectoren en richten ons op marktleiders en challengers, bedrijven die bereid zijn te investeren in het aantrekken van mensen," zegt Dominique Dierckxsens. "We blijven wel opteren voor onze nichepolitiek: marketing en verkoop. Alleen op uitdrukkelijke vraag van onze klanten hebben we een divisie informatietechnologie en telecom opgestart. Daar werken vier consultants."Dankzij die nichewerking kan Batenborch een pro-actieve aanpak ontwikkelen. "Een generalist krijgt een opdracht en gaat dan zoeken," zegt Dominique Dierckxsens. "Wij weten vooraf welk soort mensen we nodig hebben en ontwikkelen daartoe een zeer sterk netwerk."In 1997 zette Batenborch de stap naar Nederland. Vooral omdat er steeds meer Benelux-organisaties ontstonden en dat in 80% tot 85% van de gevallen het hoofdkwartier in Nederland werd gevestigd. Batenborch Nederland huisvest in Utrecht zes consultants. Nederland is een interessante markt omdat de bedrijven daar vaker een beroep doen op externe consultants. Een afdeling projectmanagement (opnieuw alleen op het vlak vansales en marketing) is opgestart. Het gaat eigenlijk om interimmanagement of detachering, maar Dominique Dierckxsens houdt niet zo van die termen. De bedoeling is op termijn die afdeling ook hier in België te starten. Vorig jaar werd de neus naar het zuiden gericht en werd in Parijs Batenborch France opgericht. Met zes consultants wil Dierckxsens meteen de nodige présence opbouwen. En op dit moment stuurt het GPS-systeem van Dominique Dierckxsens' wagen hem vaak richting Duitsland. Hij legt er de laatste hand aan de voorbereidingen van Batenborch Deutschland. Het kantoor komt hoogstwaarschijnlijk in Düsseldorf en moet nog dit jaar openen. "We willen zeer snel naar vijf consultants," verklaart Dominique Dierckxsens. "De Duitse markt is veel strikter: je mag bijvoorbeeld geen gegevensbestand openen; een cv is een boek met foto's en originele diploma's dat je moet terugbezorgen... Voorlopig wordt de markt er beheerst door lokale spelers. Ook de Angelsaksische bureaus kennen niet echt succes in Duitsland." Batenborch probeert het credo "think global, act local" waar te maken. Elk land heeft zijn eigen bureau. De consultants zijn lokale mensen, aangevuld met andere nationaliteiten. Toch opereren alle bureaus onder de naam Batenborch en werken nauw samen. Ook de nieuwe internet-site (www.batenborch.com) speelt in op die globalisering.Batenborch heeft nu in de drie landen samen 24 consultants. Tegen eind dit jaar moeten er in België drie à vier bijkomen, in Frankrijk drie en in Nederland vier à vijf. De omzet zal dit jaar 150 miljoen frank bedragen - waarvan 90 miljoen in België - tegenover 94 miljoen in 1998. Volgend jaar wordt 275 miljoen frank begroot.In 2000 staatook Engeland op het programma. "Met die vijf landen als basis zijn we klaar om te groeien buiten Europa," zegt Dominique Dierckxsens. "In 2001 gaan we naar de Verenigde Staten waar we snel drie of vier kantoren zullen openen. Later moeten het Midden- en Verre Oosten volgen. Ik wil in tien jaar tijd naar veertig vestigingen. In de kernlanden zal dat gebeuren met eigen middelen, in minder strategische landen via franchising. Heel onze strategie is gericht op die groei. We zijn helemaal niet geïnteresseerd om ons te binden aan een andere organisatie."Stichter en hoofdaandeelhouder Dominique Dierckxsens beseft dat er op dat moment risicokapitaal zal moeten worden aangetrokken. "We voeren nu al gesprekken," zegt hij. "Maar we hebben nog niet echt uitgemaakt hoe en met wie. Het begin van de groei is moeilijk. Onze handicap is de kleinschaligheid van de Belgische markt, maar als je die kan overbruggen, dan ben je vertrokken."Momenteel is Dominique Dierckxsens hoofdaandeelhouder van de holding Batenborch INC, waaronder de verschillende werkmaatschappijen ressorteren ( Batenborch International voor België). In die werkmaatschappijen participeren de verschillende landverantwoordelijken. Samen zijn die maatschappijen goed voor 30 miljoen frank kapitaal. Er wordt gewerkt aan de stroomlijning van de groepsstructuur. Andere strategieBatenborch wordt volgens Dominique Dierckxsens goed aanvaard in het buitenland. "Belgen worden gepercipieerd als mensen met een zeer groot aanpassingsvermogen, als doeners en professionals. Made in Belgium klinkt misschien niet goed meer voor vlees en andere voedingswaren, maar voor de grijze materie is het nog steeds een uitstekende referentie." Wanneer in 2001 de oversteek naar de Verenigde Staten wordt gemaakt, zal dat imago veel minder of zelfs niet meer spelen. In New York zal Dominique Dierckxsens gewoonweg "un petit Belge" zijn. Dat zal een andere strategie vergen met onvermijdelijk overnames in plaats van de endogene groei waarbij Dierckxsens nu zweert. Hopelijk lukt die ommezwaai en kan Batenborch een nieuw voorbeeld worden van hoe Vlaamse kmo's kunnen uitgroeien tot wereldspelers in nichemarkten. Een opsteker in deze Tractebel-tijd. GUIDO MUELENAER