Genk, Hasselt, Luik en Sankt Vith liggen allemaal in de Euregio Maas-Rijn. Toch zijn de verschillen groot.
...

Genk, Hasselt, Luik en Sankt Vith liggen allemaal in de Euregio Maas-Rijn. Toch zijn de verschillen groot.De euregio Maas-Rijn is geen homogene regio. Toch niet wat de tewerkstelling betreft. Cijfers ? Binnen de euregio Maas-Rijn telt Luik 21,3 % werklozen, Maastricht 17,4 %, Hasselt 8,5 % en Sankt Vith 3,5 %. De cijfers komen uit het rapport Overzicht onderwijs-arbeidsmarkt euregio Maas-Rijn van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Uit de studie moet alvast blijken dat er, ook binnen de euregio Maas-Rijn, amper sprake is van een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De verschillende deelgebieden binnen de euregio kampen met zeer uiteenlopende werkloosheidscijfers. In Luik zit meer dan één vijfde van de beroepsbevolking zonder werk, in Aken bedraagt de werkloosheid 14,2 %, terwijl Sankt Vith amper 3,5 % werklozen telt. Meteen komt ook de diversiviteit binnen de euregio naarboven. Belgisch-Limburg mag dan al met een hoge werkloosheidsgraad kampen de vroegere mijngemeenten zijn uitschieters met werkloosheidscijfers rond of boven de 20 % het telt ook het meest aantal personen dat arbeid verricht of werk zoekt. In wetenschappelijk jargon : de participatiegraad het deel van de bevolking dat betaalde arbeid verricht of wil verrichten is met 60 % het hoogst in Belgisch-Limburg ; elders binnen de regio schommelt die participatiegraad rond de 55 %. Belgisch-Limburg is ook op een ander vlak een buitenbeentje binnen de regio rond Maas en Rijn : er werken meer mensen in de industrie en de bouw dan in de rest van de regio. In Luik genereren deze sectoren dan weer minder arbeidsplaatsen. In de vurige stede wordt de dienstensector een almaar belangrijker jobgever. Genk valt op door zijn grote allochtone populatie terwijl Aken consequent vergijst tot dé seniorenstad uit de regio. Al even opmerkelijk : in Nederlands-Limburg zijn een pak meer mensen aan de slag die alleen een opleiding basisonderwijs hebben genoten dan in Belgisch-Limburg. Belgisch-Limburg telt dan weer veel meer werklozen die alleen een basisopleiding achter de rug hebben. Aken daarentegen telt het hoogst aantal universitairen onder zijn werklozen.Ondanks al deze onderlinge verschillen blijken de diverse gebieden binnen de euregio toch één zaak gemeen te hebben : het tempo van de economische groei verschilt weinig. Zowel binnen Nederland, Duitsland als België hebben industrie en bouw het moeilijk. De banksector zit aan deze en gene zijde van de staatsgrens in de lift. Geld kent geen grenzen.