Het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zorgt soms voor onverwachte effecten, tot in uw belastingaangifte toe. De boete voor onvoldoende voorafbetalingen wordt immers berekend op basis van het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB. Dat tarief, afgerond tot de lagere eenheid, wordt vermenigvuldigd met 2,25 om de boete te berekenen. Sinds 2013 blijft die referentierente steken onder 1 procent. Afgerond naar de lagere eenheid komt dat dus neer op nul, ofwel geen boete. De ondernemingen en de zelfstandigen hebben dus geen enkele reden om hun belastingen op voorhand te be...