Als iemand de werking van de MiNa-Raad van binnen en van buiten kent, dan Luc Goeteyn wel. Sinds de oprichting in 1992 was hij als lid van het secretariaat van nabij betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie die mee verantwoordelijk is voor het uitstippelen van het Vlaamse milieu- en natuurbeleid. Nu wordt Goeteyn op 43-jarige leeftijd geroepen tot het hoogste ambt, in opvolging van Jan Verheeke, die vertrok naar het kabinet...

Als iemand de werking van de MiNa-Raad van binnen en van buiten kent, dan Luc Goeteyn wel. Sinds de oprichting in 1992 was hij als lid van het secretariaat van nabij betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie die mee verantwoordelijk is voor het uitstippelen van het Vlaamse milieu- en natuurbeleid. Nu wordt Goeteyn op 43-jarige leeftijd geroepen tot het hoogste ambt, in opvolging van Jan Verheeke, die vertrok naar het kabinet van Vlaams minister Kris Peeters (CD&V). De MiNa-Raad wil van bij zijn oprichting luisteren naar de verschillende maatschappelijke actoren die iets kunnen toevoegen aan het debat over milieu en natuur. "Het is onder meer de bedoeling om die zogenaamde middenveldgroepen nog eerder te consulteren en nog nader te betrekken bij het milieubeleid," zegt de nieuwe algemeen directeur. Daarbij denkt hij onder meer aan het aanhalen van de banden met de milieuverenigingen, die - als grootste fractie binnen de MiNa-Raad - een zware stem in het kapittel hebben. Maar ook de andere gesprekspartners, zoals de socio-economische partners, de organisaties van het zogenaamde buitengebied of de wetenschappers mogen niet worden verwaarloosd. "Ik wil ervoor zorgen dat de samenspraak tussen alle belangengroepen vlotter verloopt dan in het verleden," zegt Goeteyn. Het milieubeleid in Vlaanderen krijgt al eens het verwijt dat het katholieker is dan de paus. In vergelijking met andere regio's zou Vlaanderen te streng zijn. Luc Goeteyn weet raad met die kritiek: "We moeten meer dan ooit zoeken naar eco-efficiënte oplossingen," zegt hij. "We moeten oor hebben voor ieders standpunt en er gelijktijdig over waken dat we de economische groei niet aan banden leggen. Laten we blijven groeien, maar laten we dat vooral slimmer en eenvoudiger doen."Luc Goeteyn is van opleiding aardrijkskundige en volgde een bijkomende licentie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Voor hij bij de MiNa-Raad aan de slag ging, werkte hij enkele jaren bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Luc Goeteyn (43). Is: de nieuwe algemeen directeur van de MiNa-Raad. Vrije tijd: fietsen, joggen, film, theater. Karel Cambien"Laten we blijven groeien, maar laten we dat vooral slimmer en eenvoudiger doen."