"Nooit eerder zo'n vlotte investeringsronde gezien," glundert Paul Carpentier, de nieuwe partner in Hyp erTrust. "Drie dagen rondbellen en ik had de toezeggingen uit het nieuwe consortium op zak. En iedereen heeft zich aan zijn beloftes gehouden."
...

"Nooit eerder zo'n vlotte investeringsronde gezien," glundert Paul Carpentier, de nieuwe partner in Hyp erTrust. "Drie dagen rondbellen en ik had de toezeggingen uit het nieuwe consortium op zak. En iedereen heeft zich aan zijn beloftes gehouden." Voor HyperTrust, een leverancier van beveiligde communicatiediensten, is het niet alleen een kapitaalverhoging met bijna 1,5 miljoen euro, maar ook het begin van een nieuwe activiteit. De verse investeerders (die naast IT Partners, de oprichters en de KU Leuven de kapitaalverhoging onderschreven) behoren tot de groep die tot ruim een jaar geleden achter FilePool stond en die toen actief nadacht over de toepassingen van de FilePool-technologie. Die technologie is uiteindelijk vorig jaar voor "minder dan 2,1 miljard frank" verkocht aan de Amerikaanse gigant EMC², waardoor iemand als François Lagae, die HyperTrust bij Paul Carpentier aankaartte, de middelen kreeg om zich als business angel te ontpoppen. EMC² zelf gebruikte de FilePool-technologie om vorige maand een derde productlijn te lanceren: de Centera-opslagbeheersystemen voor 'vaste inhoud'. Informatie, met andere woorden, die minder vaak wordt opgevraagd en waarvoor antwoordtijden van enkele tientallen milliseconden volstaan. "Onze kennis van de FilePool-technologie geeft ons een belangrijke voorsprong op de concurrentie," meent Paul Carpentier (47). Twee jaar geleden waagden ingenieurs Maarten Willems en Peter Forret (toen beiden vice-president bij Globalsign) en jurist Joris Winters (ex- Punch International en ex- VIV) hun kans. Een heleboel spelers leverde componenten om communicaties te beveiligen, maar geen gebruiksklare oplossingen, ondervonden ze. "Dat ergerde ons," zegt chief executive officer Maarten Willems (31), die als vice-president 'professional services' bij Globalsign direct met de klanten te maken had. Het drietal liet zijn aandelenopties voor wat ze waren en begon in mei 2000 aan een eigen businessplan. Enkele maanden later gingen AdValvas (dat bij de nieuwe kapitaalverhoging niet is gevolgd) en IT Partners elk met bijna 620.000 euro achter de prille starter staan. Christian HeinzmannDe resultaten zijn er. De Vereniging van Vlaamse Balies testte al HyperTrusts systeem van gehandtekende zendingen ('secure messaging'). Advocaten konden hun conclusies elektronisch neerleggen op de griffie, iets wat mogelijk is sinds een wetswijziging op 20 oktober 2000, al moet daar nog een uitvoeringsbesluit voor komen. Aan de concluderende advocaat attesteert HyperTrust dat hij het document heeft neergelegd - met een tijdstempel erop, een garantie van authenticiteit en een verzendbewijs. De geadresseerde krijgt een e-mail met een eenmalige code waarmee hij de zending kan ophalen. Ook daarvan krijgt de afzender dan bericht. De markt zijn artsen, ziekenhuizen, notarissen, advocaten... "Alle communicaties waar de confidentialiteit gewaarborgd moet blijven, waar tijdstip en inhoud onweerlegbaar moeten worden geattesteerd en waar de betrokken partijen geauthentificeerd moeten worden," zegt Willems. "Afzenders kunnen een jaarabonnement nemen," preciseert Maarten Willems. Dat kost 150 euro per jaar, met 250 aangetekende zendingen inbegrepen (omgerekend 60 eurocent per e-mail). Een alternatief is betaling per individuele verzending (1 euro). "Ongeveer het tarief van gewone post, maar met de waarde van een aangetekende zending," zegt Willems. De ontslagbrief van ex- NMBS-topman Christian Heinzmann had er zijn voordeel mee kunnen doen. Bij de algemene vergadering van 2001 van Interbrew konden houders van aandelen op naam via de website stemmen. Eigenlijk passeerde hun stem langs de servers van HyperTrust, die als 'betrouwbare derde' de stemmen registreerde en doorstuurde naar Interbrew. "Interbrew dacht die toepassing zelf te ontwikkelen tot de auditors opmerkten dat daar een belangenconflict kon bestaan," zegt Maarten Willems. De benodigde doorlichting zou het project oneconomisch hebben gemaakt. Voor HyperTrust is het een tweede productlijn: attesteren van transacties. In de voorgaande diensten is authentificatie van gebruikers een onderdeel. Zodra systemen van digitale paspoorten in zwang geraken, kan die activiteit aan belang winnen, denkt men bij HyperTrust. Daarvoor is het trouwens een cruciale maand, nu de regering tot 31 mei de offertes inwacht voor het ' Belpic'-programma, dat op termijn alle Belgen een digitale identiteitskaart moet geven. Getest en verzekerdPaul Carpentier loopt op wolkjes. "In twee jaar tijd is heel wat weg afgelegd," zegt hij tevreden. De infrastructuur is er, de aansprakelijkheidscontracten zijn opgesteld, de verzekering is in orde, de juridische waarde van de diensten is vastgespijkerd. "Dat ze van bij het begin gestart zijn als een multidisciplinair team, sprak ons erg aan," zegt hij. Prominent op de site van HyperTrust prijkt nu het SysTrust-attest van Ernst& Young, een bewijs dat de procedures van het bedrijf zijn doorgelicht en deugdelijk bevonden. "Dat vergemakkelijkt de contacten met partners aanzienlijk," zegt Maarten Willems. Achter de eenvoudige huisvesting van HyperTrust zit een prestigieus clubje: KU Leuven-rector André Oosterlinck is voorzitter van de raad van bestuur, het wetenschappelijk adviescomité bestaat uit encryptiespecialist Bart Preneel (wiens poulains de wedstrijd wonnen om de Amerikaanse regering een nieuw symmetrisch versleutelingssysteem - het Rijndael-algoritme - te bezorgen) en directeur JosDumortier van het Centrum voor Recht en Informatica van de KU Leuven. Maar ook de concurrentie is niet min: Isabel voor bancaire toepassingen (die HyperTrust vermijdt) en nog duidelijker De Post, al bewijst de opkomst van Tectrade (in elektronische facturatie; zie Trends, 18 april 2002) dat er nog meer ondernemers een opportuniteit ruiken. HyperTrust is zoals bekend bij de Europese Commissie een procedure begonnen tegen de Belgische Staat, die aan De Post, in de wet op de overheidsbedrijven, een monopolie heeft verleend op aangetekende elektronische zendingen in administratieve en gerechtelijke procedures. De regering werkt daar nu aan een wetswijziging, zo wordt ons bevestigd. Het prettige aan de diensten van HyperTrust is dat ze helemaal zonder programmering of met een minieme aanpassing ingeschoven kunnen worden in de bestaande e-mailsystemen of websites. "Gebruikers moeten ook helemaal geen nieuw e-mailadres nemen ( nvdr - zoals wel het geval is bij de aangetekende dienst van De Post)," zegt Maarten Willems. De diensten kunnen ook een volstrekt automatische interactie tussen computers vormen, een zogenaamde 'web service'. Een toepassing daarvan is het systeem van elektronische facturatie, dat HyperTrust voor het handelsplatform van Aditel opzet. "Een contract dat zo goed als rond is," zegt Maarten Willems (zie Trends, 18 april 2002). Beveiligde archievenFacturen moeten wettelijk tien jaar worden bijgehouden, sommige documenten nog veel langer. Dat brengt beveiligde archivering in het vizier. "Vroeger wilden we archivering uitbesteden aan een externe partner. Nu gaan we dat zelf doen," zegt Maarten Willems. Uiteraard op een EMC Centera-platform.Totnogtoe heeft HyperTrust slechts twaalf mensen in dienst en Maarten Willems verwacht niet dat dit aantal aanzienlijk zal worden uitgebreid. Alle HyperTrust-'producten' kunnen indirect worden vermarkt. De afnemer - de e-handelaar, internet service provider, overheidsdienst of wie dan ook - kan er helemaal zijn eigen 'look & feel' aan geven. HyperTrust zal sommige projecten zelf doen om referenties op te bouwen. De rest moet via partners. Internet service providers en portaalsites hebben nog niet getekend, maar zullen interesse hebben als ze zonder noemenswaardige investering een marge kunnen maken op de dienst, meent Paul Carpentier. Wel vast ligt al dat onder meer The Reference, LRT, Adifo en Getronics HyperTrust-diensten als bouwblok gaan integreren. Onder meer Lesire en Aditel gaan de Leuvense producten doorverkopen. En met bedrijven als Dicom wordt gepraat over gecertificeerde opslag van gescande documenten. Een omzetprognose? Paul Carpentier en Maarten Willems houden ze wijselijk voor zich. In deze branche blijkt alles telkens weer langzamer te gaan dan voorzien. Over de waarde die de kapitaalverhoging op HyperTrust plakt, is nog niets bekend. "Voordien had het management de meerderheid in het bedrijf, nu net niet meer," zegt Maarten Willems. Bruno Leijnse [{ssquf}]bleijnse@trends.be"Het tarief van gewone post, maar met de waarde van een aangetekende zending."