Rome lijkt dezer dagen meer op een bouwwerf dan op een antieke stad. In het centrum liggen naar schatting tussen 150 en 200 grotere bouwterreinen open. Op de ring rond de stad zorgen grote onderhoudswerken voor een bijna permanente verkeerschaos. De stad maakt zich immers op om het heilige jaar 2000 te vieren.
...

Rome lijkt dezer dagen meer op een bouwwerf dan op een antieke stad. In het centrum liggen naar schatting tussen 150 en 200 grotere bouwterreinen open. Op de ring rond de stad zorgen grote onderhoudswerken voor een bijna permanente verkeerschaos. De stad maakt zich immers op om het heilige jaar 2000 te vieren. Winkeliers klagen steen en been over opgebroken straten, inwoners over onderbrekingen van hun watertoevoer, toeristen over het feit dat een aantal historische gebouwen er ingepakt bijstaat, als ware het kunstwerken van Christo. Vandaar dat een bezoek aan Rome nu zeker niet aan te raden valt. Maar volgend jaar wordt het wellicht helemáál een chaos. De stad rekent op liefst 25 miljoen bezoekers. In dit voorjaar zijn er al grootse festiviteiten geweest rond Pasen en de vieringen lopen eigenlijk door tot in de vakantie. Einde van het jaar komt er een nieuwe piek, met de eeuwwisseling.De meeste Romeinse hotels zijn intussen voor 80 tot 100% geboekt voor 1999 en daarom heeft het gemeentebestuur besloten een beroep te doen op de bevolking. Die is opgeroepen zich te melden als gastgezin voor pelgrims en andere Rome-gangers. Alles bij elkaar telt de stad immers "slechts" 80.000 bedden in hotels en pensions, of 100.000 als men tot zo'n 30 kilometer buiten de ring wil trekken. Dat zal echter veel te weinig zijn om de zondvloed op te vangen. Maar logeren bij stadsbewoners stelt een probleem: het verschijnsel "Kamer met ontbijt" is in Rome relatief onbekend. Kandidaat-gastgezinnen hebben zich de afgelopen weken wel bij bosjes aangemeld, maar totnogtoe zijn er maar een honderdtal huizen goedgekeurd als tijdelijk pension. De zeven bevoegde inspecteurs lieten al weten dat zij onmogelijk tegen eind dit jaar aan een voldoende quotum zullen geraken. Overigens valt er voor de tweede helft van dit jaar nog een stad, zelfs een land te mijden: Helsinki en Finland. De Finnen treden immers van 1 juli tot 31 december van dit jaar op als voorzitter van de Europese Unie. Gezien de beperkte hotelcapaciteit in het land, gaat dit onvermijdelijk voor overvolle hotels zorgen. Een aantal speciale zittingen in Europees verband is juist om die reden al gespreid over verschillende steden. De absolute pieken in de run op Finland vallen wellicht in juli en augustus, plus aan het einde van het jaar. Dan vindt er een speciale Europese Top plaats, met meer dan 4500 deelnemers. MARK VRIJENS