Kortrijk en omstreken wachten al vier jaar op de ontsluiting van nieuwe industrieterreinen. Delokaliseren naar de andere kant van de taalgrens is populairder dan ooit. De kmo Elek Trends Productions is het zoveelste voorbeeld.
...

Kortrijk en omstreken wachten al vier jaar op de ontsluiting van nieuwe industrieterreinen. Delokaliseren naar de andere kant van de taalgrens is populairder dan ooit. De kmo Elek Trends Productions is het zoveelste voorbeeld. "Een bedrijfsleider moet de omgeving rond hem nuchter inschatten. En vervolgens zijn conclusies trekken." Dat is de stelling van Patrick Wybo, zaakvoerder van vier kleine, maar groeiende kmo's in Lendelede (zie kader : Vier op een rij). Ook Wybo is nu tot de bevinding gekomen dat hij de activiteiten van zijn ondernemingen voor een deel naar Henegouwen moet verleggen. "Ik zou als bedrijfsleider tekortschieten als ik het niet zou doen," zegt Wybo in zijn kantoor in Lendelede, halfweg tussen Kortrijk en Izegem. Tien kilometer verder, in de rue du Père Damien in Moeskroen, wordt inmiddels alles in gereedheid gebracht : hier zal Elek Trends Productions nog dit jaar aan de slag gaan. De investering, die een kleine 30 miljoen frank vergt, komt er na een radeloze, maar vooral nutteloze zoektocht naar industriegrond. Het was begin 1993 toen Patrick Wybo zich voor het eerst over een uitbreidingsinvestering boog. In de Spoelewielenlaan in Lendelede waren de vier kmo's die onder één dak wonen letterlijk tegen de muren opgegroeid. Lendelede zelf kon inzake industriegrond niets aanbieden. Maar allicht kon de Zuidwest-Vlaamse intercommunale Leiedal, bevoegd voor "streekontwikkeling", het bedrijf soelaas bieden ? Patrick Wybo : "Járen heb ik gewacht. Er kwamen wel een reeks beloften, maar ik kreeg letterlijk nooit vaste grond onder de voeten." TROEVEN.Patrick Wybo begon dan een studiereis die onder meer naar Noord-Frankrijk (de streek rond Duinkerken) en Henegouwen leidde. Ook Spiere-Helkijn stond op zijn verlanglijstje, maar daar afficheerde de lokale burgemeester al "uitverkocht". Finaal kon Moeskroen de beste troeven op tafel leggen. Wybo zal in de nabije toekomst de zaken administratief en commercieel blijven opvolgen vanuit Lendelede, maar de assemblage van zijn producten delokaliseert hij definitief. Ook het bestaan van een zogenoemde bufferzone, in het leven geroepen door minister-president Van den Brande om de leegloop richting Henegouwen te stelpen, betekende lang geen tegenargument. De burgemeesters van de zogenoemde buffergemeenten weten inmiddels zelf wel waarom : als ze al niet uitverkocht zijn, blijkt dat de bedrijven die willen investeren, aan te veel argumenten tegelijk moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de 15 à 18 % Vlaamse investeringssteun. Kortom : een mission impossible. "Bovendien is het een nepmaatregel," zegt Patrick Wybo. "Als het kalf al half verdronken is, komt de Vlaamse regering aandraven met het statuut van bufferzone. Aan de grond van de zaak het tekort aan industriegrond is al jarenlang niet geraakt." "In mijn positie moet ik zo goed mogelijk mijn bedrijf zien te runnen," zegt Wybo. "Andere instanties moeten zorgen dat er onder meer grond ter beschikking is." De grond die in Vlaanderen nog zo moeilijk is te vinden, werd elders prompt aangereikt. "Drie argumenten gaven de doorslag toen ik besliste naar Moeskroen te gaan," zegt Wybo. "Eén : de onmiddellijke beschikbaarheid van het terrein. Bovendien is de ligging uitstekend, zowel in de onmiddellijke buurt als qua ontsluiting richting autosnelweg. Twee : het financiële aspect. Ik koop er mijn grond voor zowat de helft van de prijs ( nvdr. 650 frank per vierkante meter tegenover 1100 frank per vierkante meter). Als mijn basisinvestering goedkoper wordt, word ik ook competitiever. Drie : de medewerking van de autoriteiten in Moeskroen was meer dan voorbeeldig. In nauwelijks zes maanden was het hele dossier afgerond. Over de opvolging van het dossier moest ik mij geen zorgen maken. Idem dito in Namen. Op het kabinet van de Waalse minister-president Collignon, waar de subsidies worden toegekend in mijn geval wordt 25 % van de investering terugbetaald op voorlegging van de facturen. De procedure was zorgeloos, de formulieren kon ik zelf probleemloos invullen, terwijl je in Vlaanderen bijna professionele hulp nodig hebt om hetzelfde te doen." K.C.