De uitzendsector is als een kanarie die in een steenkoolmijn waarschuwt voor mijngas. Als de uitzendsector begint te slabakken, is dat meteen het teken dat de economie het wat minder begint te doen. Een van de redenen waarom bedrijven een beroep doen op uitzendarbeid is de plotse vermeerdering van werk. Dat is goed voor bijna de helft van de uitzendarbeid. Als het aantal contracten afneemt dat een bedrijf afsluit, laat zich dat direct voelen in een dalende vraag naar uitzendkrachten.
...

De uitzendsector is als een kanarie die in een steenkoolmijn waarschuwt voor mijngas. Als de uitzendsector begint te slabakken, is dat meteen het teken dat de economie het wat minder begint te doen. Een van de redenen waarom bedrijven een beroep doen op uitzendarbeid is de plotse vermeerdering van werk. Dat is goed voor bijna de helft van de uitzendarbeid. Als het aantal contracten afneemt dat een bedrijf afsluit, laat zich dat direct voelen in een dalende vraag naar uitzendkrachten. Was dat in 2007 al het geval? Ten opzichte van 2006 groeide de uitzendsector met 8,2 %. Het bediendensegment kende een groei van 13,06 %, dat van de arbeiders 5,53 %. Geen slechte cijfers, maar toch minder fraaie resultaten dan de jaren voordien. Bovendien is er een duidelijk minder sterke groei in de loop van 2007. Het eerste trimester kende de sector nog een groeipercentage van 14,7 %. In het laatste trimester was dat percentage gedaald tot 2,15 %. Het arbeiderssegment ging zelfs in het rood met een negatieve groei van 1,93 %. We moeten al teruggaan tot 2003 om zo'n slechte resultaten op te meten. "Het feit dat de vraag naar arbeiders sneller daalt dan die naar bedienden is het klassieke signaal dat de economische groeimotor begint te sputteren. En de vooruitzichten voor 2008 zien er niet echt rooskleurig uit", klinkt het bij Federgon. De sectorfederatie van de HR-dienstverleners verwacht dat de groei zich in 2008 tussen de 0 en de 3 % si-tueert. Deze minder fraaie resultaten zijn volledig op het conto van de minder gunstige conjunctuur te schrijven. Er zijn geen externe factoren die deze tragere groei verklaren. Het is immers niet zo dat de regelgeving die bepaalt in welke mate bedrijven een beroep kunnen doen op uitzendkrachten verstrengd is, waardoor er minder vraag is naar uitzendkrachten. Integendeel, Federgon hoopt op een versoepeling van de regeling om de groei van de sector de komende jaren een boost te geven. Bijvoorbeeld door uitzendarbeid bij de overheid. De wervings- en electiebranche, die vooral hogere profielen plaatst voor vaste betrekkingen, is een minder goede indicator voor de conjunctuur. Zij moet profielen plaatsen die zich in het segment van de knelpuntberoepen bevinden, veel meer dan de uitzendsector. In de wervings- en electiebranche hebben de opdrachten niet alleen betrekking op vervangingen. Het is duidelijk een groeimarkt. Zo blijft de vraag naar IT- en financiële profielen hoog. Bijna de helft van de Belgische bedrijven heeft vandaag problemen om financiële profielen te vinden. Sectorspelers als Robert Half International, dat financiële profielen plaatst, waarschuwden begin dit jaar voor een mogelijke daling van de vraag. Een pessimisme dat niet door de feiten wordt bevestigd, voorlopig toch.