James Lamont is managing director bij BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder. Hij praat over de macro-economische vooruitzichten voor 2017 en de vooruitzichten van het fonds BlackRock BGF Global Equity Income, dat zich vrij defensief positioneert.
...

James Lamont is managing director bij BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder. Hij praat over de macro-economische vooruitzichten voor 2017 en de vooruitzichten van het fonds BlackRock BGF Global Equity Income, dat zich vrij defensief positioneert. Gaat het echt beter met de wereldeconomie? JAMES LAMONT. "Zelfs in een structureel ongunstig klimaat zijn er dynamische periodes waarin bedrijven hun winst sneller kunnen doen groeien. Maar we denken dat de economische groei in de toekomst structureel zwakker zal zijn. Dat is een gevolg van demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en een daling van de productiviteit. De beurzen hebben daar de voorbije jaren geen rekening mee gehouden. Ik verwacht dat het minder inschikkelijke monetair beleid de markten in de volgende maanden sterk zal beïnvloeden. Volgens ons wordt het moeilijker een hoog rendement te halen." Wat is uw grootste vrees? LAMONT. "De markten hebben in de afgelopen achttien maanden laten zien dat ze in staat te zijn ongunstige geopolitieke gebeurtenissen te negeren. Maar er staan ons nog heel wat zaken te wachten die de volatiliteit kunnen doen toenemen. We maken ons vooral zorgen over de initiatieven die de vrijhandel kunnen inperken." Welke strategie kiest u voor 2018? LAMONT. "Aandelen belonen beleggers nog altijd correct voor de risico's die ze nemen. De waarderingen lijken ons nog aantrekkelijk in vergelijking met andere grote activaklassen. De recente correctie was te wijten aan de vrees van beleggers voor de toekomstige rente-evolutie. Maar de fundamenten van de beurzen blijven gezond. Wij gaan uit van een stijging met 4 procent voor de grote Amerikaanse kapitalisaties." Welke waarden verkiest u voor BlackRock Global Equity Income? LAMONT. "Wij zetten in op bedrijven met grote kapitalisaties van goede kwaliteit, waarvan de resultaten voorspelbaar zijn en die hoge kasstromen genereren en zelf hun prijzen kunnen bepalen. Ze kunnen investeren in hun groei en hun aandeelhouders belonen." En op sectorniveau? LAMONT. "Door onze selectiemethode leggen we andere accenten dan de rest van de markt. Een groot deel van de portefeuille wordt belegd in producenten van consumptiegoederen (zoals BAT en Altria), gezondheidszorg (zoals Johnson & Johnson en Sanofi), Amerikaanse financials en industriële groepen. Wij hebben weinig of geen posities in nutsbedrijven, vastgoed, olie en technologie." Hoe gedraagt de portefeuille zich in volatiele periodes? LAMONT. "In volatiele periodes kunnen we verliezen vermijden en toch het grootste deel van stijgingen meepikken. Vooral als de stijging niet uitkomt boven 8 procent, moet die strategie renderen. Als we verliezen kunnen vermijden, hebben we geen uitzonderlijke prestaties nodig om een aantrekkelijk rendement te halen op lange termijn. Wij beleggen nooit op korte termijn, maar met een horizon van drie tot vijf jaar."