PS-voorzitter Elio Di Rupo was in zijn wiek geschoten toen hij vernam dat de federale regering Mathias Dewatripont degradeert tot gewoon directeur en Pierre Wunsch, directeur met MR-stempel, promoveert tot vicegouverneur. De wissel vindt plaats op 11 maart wanneer ook Jan Smets (CD&V) huidig gouverneur Luc Coene vervangt. Smets is 64 en zal dus in 2018 de maximumleeftijd van 67 jaar bereikt hebben, waardoor de functie van gouverneur dan opnieuw vacant wordt.
...

PS-voorzitter Elio Di Rupo was in zijn wiek geschoten toen hij vernam dat de federale regering Mathias Dewatripont degradeert tot gewoon directeur en Pierre Wunsch, directeur met MR-stempel, promoveert tot vicegouverneur. De wissel vindt plaats op 11 maart wanneer ook Jan Smets (CD&V) huidig gouverneur Luc Coene vervangt. Smets is 64 en zal dus in 2018 de maximumleeftijd van 67 jaar bereikt hebben, waardoor de functie van gouverneur dan opnieuw vacant wordt. Dewatripont leek voorbestemd om Jan Smets op te volgen, maar nu de PS federaal in de oppositie zit, is die kans klein. Pierre Wunsch zit nu in polepositie om in 2018 gouverneur van de Nationale Bank te worden. Al moet dan wel eerst zijn mandaat als directeur -- dat tot 2017 loopt -- verlengd worden. Niemand die daaraan twijfelt, want Wunsch is een ex-kabinetschef van Didier Reynders. En Reynders-boys worden altijd beloond. Ex-kabinetschefs van de MR-coryfee zoals Peter Praet (ECB), Jean-Paul Servais (FSMA) of Koen Van Loo (Federale Participatiemaatschappij) bekleden allemaal topfuncties. Voor de liberalen van de MR is het payback time. In Franstalig België stonden ze altijd in de schaduw van de PS en dat vertaalde zich ook bij de verdeling van topfuncties in de ambtenarij of in instellingen als de Nationale Bank of het Planbureau. Door nu als enige Franstalige partij tot de regering toe te treden zagen de Franstalige liberalen een unieke kans om de macht van de PS in het federale staatsapparaat langzaam maar zeker te breken. De aanstelling van Pierre Wunsch past perfect in die strategie. De geboren Franstalige Leuvenaar -- zijn vader was professor demografie aan de nog unitaire KUL-UCL -- opereert al jaren op de grens tussen politiek en economie. De doctor in de economie ging halfweg de jaren negentig aan de slag bij het Planbureau, maar al snel trok de politieke wereld aan zijn mouw. In 1996 werd Wunsch, die in Brussel woont, adjunct-kabinetschef van de Brusselse staatssecretaris Eric André. Na een korte passage bij staatssecretaris voor Fraudebestrijding Alain Zenner (MR, 2000-2001) koos Wunsch voor de privésector. Hij werkte zeven jaar bij Suez-Electrabel, onder meer in Houston en Bangkok. In de paarse regeerperiode gold Wunsch als de 'verbindingsman' tussen de federale regering (maar vooral de MR) en Suez-Electrabel. In 2008 vroeg minister van Financiën Didier Reynders aan Wunsch of hij geen zin had zijn kabinetschef te worden. Het Electrabel-kaderlid stemde toe, maar kwam meteen in een financiële storm terecht. Hij begon op 1 oktober 2008, te midden van de Fortis- en Dexia-crisis. Wunsch stond de minister van Financiën en NBB-gouverneur Luc Coene bij tijdens de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Ook bij de Dexia-deal speelde hij een cruciale rol als lid van het Belgische team dat met de Fransen onderhandelde. In een zeldzaam gesprek met La Libre Belgique drie jaar geleden verdedigde Wunsch de houding van de Belgische regering en Didier Reynders tijdens de bankencrisis: "De prioriteit was het financieel systeem te redden. We dachten echt dat alles zou instorten." Over die periode laat Wunsch verder weinig los, behalve een naar eigen zeggen "onvergetelijk steekspel" tijdens de onderhandelingen tussen de gedistingeerde Christine Lagarde, toen Frans minister van Financiën en de botte Jean-Luc Dehaene, Dexia-voorzitter. In 2011 volgde een beloning met zijn aanstelling tot directeur van de Nationale Bank als opvolger van Peter Praet die naar de Europese Centrale Bank vertrok. De benoeming deed even de wenkbrauwen fronsen, want Wunsch moest vanuit de Nationale Bank -- die de rol speelt van regulator -- de Dexia-deal beoordelen. Een deal waarover hij zelf mee had onderhandeld. De banden met de MR bleven na Wunsch' benoeming aan de Berlaimontlaan zeer hecht. Het deel fiscaliteit van het MR-programma voor de verkiezingen van 25 mei 2014 werd door de voormalige kabinetschef van Didier Reynders geschreven. Wunsch wordt omschreven als een "vriendelijk, briljant man, een cijferaar maar zonder interesse in politieke spelletjes". Iemand die het liefst op de achtergrond werkt. De Franstalige pers noemde de studax met de minzame lach "de George Clooney van de Belgische economie". Over zijn privéleven is weinig bekend, behalve dat zijn enige hobby schrijven is. Hij zou nog altijd werken aan een politieke fictieroman. ALAIN MOUTON, ILLUSTRATIE JENS CLAESSENSToen Wunsch in 2008 naar de politiek overstapte, kwam hij meteen in een financiële storm terecht.