Leo Neels, 54 jaar waarvan 27 aan de balie, ex-directeur van VTM en professor Mediarecht in Leuven en Antwerpen, bestuurt sinds 1 januari 2003 de beroepsvereniging van de farmaceutische industrie. Hij is de verpersoonlijking van de frisse wind die door de oude Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie ( AVGI) waait, die ten teken van modernisme en transparantie omgedoopt werd tot pharma.be.
...

Leo Neels, 54 jaar waarvan 27 aan de balie, ex-directeur van VTM en professor Mediarecht in Leuven en Antwerpen, bestuurt sinds 1 januari 2003 de beroepsvereniging van de farmaceutische industrie. Hij is de verpersoonlijking van de frisse wind die door de oude Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie ( AVGI) waait, die ten teken van modernisme en transparantie omgedoopt werd tot pharma.be. Hij verspreidt de boodschap onder de leden van de vereniging, opdat de nieuwe deontologische code echt effect zou hebben. De farmaceutische nijverheid moet dringend haar imago oppoetsen, blijkt uit het nieuwe regeerakkoord van Verhofstadt II. Neels móét dan ook slagen. LEO NEELS (PHARMA.BE). "Er werden inderdaad een aantal evenementen 'in de grijze zone' afgelast, maar dat was ook de bedoeling. Onder de leden van pharma.be bestaat er nagenoeg eensgezindheid over de nieuwe deontologische code, maar de invoering ervan schept toch een klimaat van onzekerheid. De doelstellingen van de code en de belangen van de sector daarbij moeten keer op keer uitgelegd worden. Waar het vooral op aankomt, is dat we kunnen tonen dat er een verandering ís. Ondernemingen die de code menen te kunnen negeren, mogen problemen verwachten. Hun boodschap naar de buitenwereld zal verstoord worden." NEELS. "De deontologie die in een sector van toepassing is, wordt beheerd door de vertegenwoordigers van die sector. Als de advocaten zichzelf een deontologische code opleggen, dan gaan ze ook niet te rade bij de magistratuur, noch bij hun cliënten. In dit geval vormt de relatie tussen de industrie en de professionals uit de gezondheidssector de spil van de vernieuwing. Dát zijn de referentiegesprekspartners. Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling dat de patiënt beter beschermd en bediend wordt. Daartegenover staat wel dat onze deontologische organismen openstaan voor externe experts..." NEELS. "Die we inderdaad zelf kiezen, maar die ook een volledige geestesvrijheid genieten." NEELS. "Er kunnen financiële sancties getroffen worden - die zijn nu weliswaar bescheiden, maar kunnen nog herzien worden - of een publieke sanctie via de publicatie van de feiten op de website van pharma.be of in een vakblad. We rekenen vooral op de sociale controle: een concurrent of een arts kan een klacht indienen bij een gespecialiseerde instantie van pharma.be. Maar het is niet wenselijk dat dat in een heksenjacht zou ontaarden. Sinds de code op 1 april 2003 van kracht werd, hebben we maar vier klachten over advertenties of folders binnengekregen." NEELS. "Sommigen onder hen hebben in het verleden stevige kritiek geuit op de farmaceutische industrie, maar ik voel niet dat ze erg gehaast zijn om de principes van onze nieuwe deontologische code aan te kleven. Ik betreur dat ze de kans om zichzelf te uiten niet grijpen. Anders hebben ze in het verleden de kans gemist om te zwijgen. U moet er zich goed rekenschap van geven dat zoiets tot concurrentieverstoring dreigt te leiden. Het is niet uitgesloten dat we dat probleem bij de overheid zullen aankaarten." NEELS. "Onder de verschillende lidstaten is er nauwelijks sprake van eensgezinde actie, en wij wilden niet dat het moderniseringsproces vertraging opliep. We hopen dat we op die manier het voorbeeld geven op Europees niveau." Chantal Samson nEen antidepressivum voorstellen aan de voet van de piramides werkt uiteraard heel relaxerend. "Pharma.be wil het voorbeeld geven op Europees niveau."