Zo rond nieuwjaar, over lege glazen, was één van de voornemens van de vaste leverancier van Site van de Week in Trends om een webpagina te maken om de besproken sites te inventariseren. Zo kon hij ervaring opdoen met de HTML-taal en tegelijkertijd de lezers een extra service bieden. Op de nieuwe site zou u dan de interessante adressen vinden zonder de stapel tijdschriften te moeten doorploegen. En om eerlijk te zijn speelde een element van competitie: zijn collega bij Trends Tendances deed het al sinds nummer honderd.
...

Zo rond nieuwjaar, over lege glazen, was één van de voornemens van de vaste leverancier van Site van de Week in Trends om een webpagina te maken om de besproken sites te inventariseren. Zo kon hij ervaring opdoen met de HTML-taal en tegelijkertijd de lezers een extra service bieden. Op de nieuwe site zou u dan de interessante adressen vinden zonder de stapel tijdschriften te moeten doorploegen. En om eerlijk te zijn speelde een element van competitie: zijn collega bij Trends Tendances deed het al sinds nummer honderd. Om binnen zijn mogelijkheden te blijven, ontwierp onze recensent een site die zich beperkte tot een homepage en een opeenvolging van pagina's waarin telkens twintig sites werden besproken, elk met hun hyperlink. Geen zoekmachine, geen speelse animaties, geen frames. De enige inbreuken op de extreme soberheid werden gevormd door een koppeling naar de site van uitgever Roularta en een brokje interactiviteit: bezoekers mochten site-ideeën opperen voor de komende nummers. NIEUW JASJE."Het was niet de bedoeling om een product voor grafici of een technisch hoogontwikkeld product voor te stellen," zei onze hofleverancier. "De site moest snel op het Net om het niet bij nieuwjaarswensen te laten blijven. En ik wou vermijden dat er te veel tijd zou gaan naar eventuele reparatieklussen."Toen we echter besloten een dossier over het maken van een website voor te stellen, leek het ons logisch om deze netplek meteen eens goed aan te pakken. We zijn geen professionele sitebouwers, maar hebben op deze site wel hun algemene regels toegepast. We hielden ons ook aan de doelstellingen van de klant: eenvoud en helderheid.We maakten gebruik van de editor Adobe Pagemill (een toelichting over editors volgt in dit dossier). Ook als u een andere editor hebt, blijven de in dit dossier gehanteerde basisprincipes van kracht. Voor u begint, is het raadzaam een goed zicht te hebben op de indeling van uw site: het aantal pagina's, de instelling van elke pagina, de koppelingen tussen de pagina's,... Een tip: maak een organogram van uw site. Hou alvast rekening met enkele vuistregels: de bezoeker mag niet meer dan drie bladzijden doorlopen voor hij de informatie vindt die hij zoekt, dus niet meer dan drie boomstructuurniveaus voor een kleine site van minder dan 30 pagina's. Een pagina mag niet langer zijn dan drie schermen. Anders duurt het te lang om ze op te halen. Een pagina mag ook niet meer dan een tiental koppelingen bevatten. Dat is het maximum voor de bezoeker die de navigatielogica van uw site moet zien te achterhalen. TWEE VENSTERS.Als het draaiboek van uw site eenmaal vastligt, kan u de pagina's maken. Elke pagina vormt een HTML-bestand (een toelichting volgt in dit dossier). Al die bestanden worden opgeslagen in hetzelfde geheugen en met elkaar verbonden. Vandaar dat het over het algemeen gemakkelijker is om alle bestanden te maken en ze een eerste keer op te slaan voor u ze vult.Als u opteert voor een homogene look, kan u een eerste bestand maken, dat geen tekst maar wel reeds de formatterings- en de lay-outelementen bevat die u op de hele site wil toepassen. Met behulp van dit model kan u alle andere pagina's maken. In PageMill beginnen we met het sluiten van de blanco pagina, die opent via systeemgekozen optie. Vervolgens kiest u New in het menu Site, het bestand krijgt een naam en u kiest een directory (leeg) om het op te slaan. Klik op Create en twee vensters (Site Overview en Site Details) openen zich, waarna u ziet dat de eerste pagina, index.html, reeds is aangemaakt. Nu is het aan u om ervoor te zorgen dat ze niet hopeloos leeg blijft. JVDH/FM