Andere bazen ?
...

Andere bazen ?Wie zal de toekomst van Tractebel bepalen (zie ook Tweespraak, Focus, Karl en het artikel over Chooz) ? De Financieel Economische Tijd gooide op 3 september een bom in de Koningsstraat. Het directiecomité van Generale Maatschappij betreurde een zwaar lek. Albert Frère verkoopt zijn 20,3 % aandelen Tractebel en de 4,29 % in handen van Royale Belge en wil ze mits een fikse prijs (14.500 frank) bijvoorbeeld kwijt aan Generale Maatschappij, dat minimaal 50 miljard frank zal moeten neertellen of 100 tot 110 miljard frank als er een openbaar bod omwille van de verandering van de controle over Tractebel moet volgen. De operatie heropent onder meer het debat over de verankering. Indien Generale Maatschappij, en haar moeder Suez, de stukken van Albert Frère overnemen, beheerst de Franco-Belgische alliantie de sleutelonderneming van de Belgische energie- en dienstengroep voor 65 % (nu 40 %). Dominanter kan niet. Wat te doen ? Neemt Tractebel Belgische (Vlaamse) georganiseerde minderheidsaandeelhouders mee in de boot om GMB-Suez te verwateren en gaat Gérard Mestrallet van Suez daarmee akkoord ? Of verandert een tweede scenario de fusie van Tractebel en zijn dochter (voor 60 %) Powerfin de Franse overheersing. De fusie van Tractebel en Powerfin herleidt de participatie van Generale Maatschappij in Tractebel tot 50 %. Een derde mogelijkheid is dat een volledig nieuwe partij, bijvoorbeeld het Westduitse RWE, binnenbreekt bij Tractebel. Powerfin wortelt in Unerg, waarvan de activa in het kader van de elektriciteitsfusie in '90 werden ingebracht bij Electrabel. In ruil werd Powerfin de grootste aandeelhouder van Electrabel (26,3 %). Naast deze ankerrol is Powerfin ook de strategische investeerder voor Tractebel in de internationale elektriciteits- en gasbranche. Tractebel zocht een nieuwe rol in de internationale energie om zijn inkomstenbasis te verbreden. Electrabel vertegenwoordigt nog steeds 72 % van de jaarwinst van Tractebel. De eerste golf was een reeks overnames in Europa (Noord-Ierland, Portugal), gevolgd door aankopen onder verre luchten (Argentinië). Aandeelhouders van Powerfin zijn Tractebel (59,77 %), Electrabel (2,49 %) en beleggers ter beurze (37,74 %). 23,9 miljoen aandelen circuleren, de kapitalisatie is 99 miljard frank. De koerswinstverhouding in '96 wordt geraamd op 12,2 en in '97 op 11. Eind vorige week noteerde het aandeel aan 4765 frank. Beursanaliste Maud Watelet van Mignon Hanart Declerck noemt in een recente studie dit jaar en '97 scharnierjaren voor Powerfin. In '95 werden talrijke investeringen verwezenlijkt, deze zullen bijdragen tot de omzet en de inkomsten ; in '96 zal echter de winst van Electrabel en dus de dividendenstroom richting Powerfin zakken door nieuwe fiscale en sociale maatregelen. Maud Watelet schat het nettodividend van Powerfin over dit boekjaar op 340 frank en over '97 op 375 frank. De winstgroei op middellange termijn van Powerfins buitenlandse participaties bedraagt 11 % à 13 %. Powerfin wordt als meer centrales in haar schoot tuimelen een groeiwaarde. PHILIPPE BODSON (TRACTEBEL) Hebben Vlaamse verankeraars belang bij een positie in Tractebel ?