Een jaar geleden werd Bart Cornu directeur sales en marketing van Alphabet, een dochteronderneming van BMW Group gespecialiseerd in zakelijke mobiliteit - een markt die onder druk staat.
...

Een jaar geleden werd Bart Cornu directeur sales en marketing van Alphabet, een dochteronderneming van BMW Group gespecialiseerd in zakelijke mobiliteit - een markt die onder druk staat. BART CORNU. "Ik ben gestart op 1 december, tijdens de lockdown. Zowel wij als onze klanten waren overgeschakeld van minstens gedeeltelijk tot bijna fulltime thuiswerk. Ook het contact met klanten verliep vooral virtueel. We hebben ons heel snel moeten aanpassen. Dat ging bovendien gepaard met de snelle transitie naar elektrische voertuigen en de veranderende fiscaliteit. Elk bedrijf met een wagenpark heeft vragen daarover. Nemen we nog een diesel? Of toch al een hybride? Of gaan we meteen voor volledig elektrische voertuigen? En hoe kunnen we die nieuwe realiteit vertalen in een duurzame, rendabele groei voor het bedrijf? Dat heeft ons ertoe aangezet creatieve oplossingen aan te reiken. De auto blijft het volgende decennium zeker een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, aangevuld met bijvoorbeeld een elektrische fiets, het openbaar vervoer of een mobiliteitsbudget. Een jaar geleden zei u dat u naar de lange termijn wilde kijken en zich niet zou verliezen in de waan van de dag. Lukt dat nog? CORNU. "Alles is het laatste jaar sneller gegaan. Daarom is het ook goed deel uit te maken van BMW Group. We denken niet alleen aan de resultaten op korte termijn, maar vooral op lange termijn. Die transitie van operationele leasing naar mobiliteitsoplossingen stond al veel langer op de radar. Alphabet heeft eind oktober 2021 een brandrefreshment doorgevoerd. De baseline is ' Your mobility. Made easy'. Het gaat om 'u', de klant. Alphabet wil zich nog meer dan gisteren positioneren als de voorkeurpartner op de weg naar duurzame mobiliteit. Het gaan om convenience voor de klant, om creatief meedenken." Is dat niet de basis van marketing: uitgaan van de klant? CORNU. "Absoluut, maar nu gaan we naar een meer gepersonaliseerde aanpak, in plaats van de mobility van dertien in een dozijn. De evolutie in de sector van de operationele leasing heeft ons verplicht ons heruit te vinden. We zijn nu nog meer gericht op productinnovatie en consulting. Onze klant is niet alleen de fleetmanager, maar ook de persoon die met de auto rijdt. Die heeft ook vragen over het rijden met een elektrische wagen: hoe kan ik snel opladen? Hoe wordt dat vergoed? Onze klanten en hun bestuurders adviseren is dan ook een belangrijke rol van Alphabet als mobiliteitspartner." Heeft de sector het de afgelopen twintig jaar te gemakkelijk gehad? CORNU. "De laatste twee jaar heeft de sector meer veranderingen ondergaan op het vlak van organisatie en techniek dan de voorgaande jaren. Was het gemakkelijker? Ik denk dat de flexibiliteit, de agility, nu aardig op de proef gesteld wordt. Het is niet alleen de creativiteit om jezelf opnieuw uit te vinden, maar ook de snelheid waarmee dat moet gebeuren, zowel voor ons businessmodel als voor onze de interne organisatie."