Goed nieuws voor de belastingbetalers: de fiscus zal de behandeling van bezwaarschriften sneller laten verlopen. De belastingkantoren kijken elk jaar aan tegen een berg van 200.000 bezwaren, zowel van particulieren als van bedrijven, en daarvan eindigen er 5000 bij de rechtbank. Dat er eind 2001 een achterstand werd genoteerd van 100.000 dossiers, hoeft dus niet te verwonderen.
...

Goed nieuws voor de belastingbetalers: de fiscus zal de behandeling van bezwaarschriften sneller laten verlopen. De belastingkantoren kijken elk jaar aan tegen een berg van 200.000 bezwaren, zowel van particulieren als van bedrijven, en daarvan eindigen er 5000 bij de rechtbank. Dat er eind 2001 een achterstand werd genoteerd van 100.000 dossiers, hoeft dus niet te verwonderen. In juni voerde de Federale Overheidsdienst Financiën een systeem in waarbij de bezwaarschriften systematisch worden gescand. Op die manier kan het dossier door alle betrokken ambtenaren, zo nodig tegelijkertijd, worden geraadpleegd. Een ambtenaar uit Namen is nu in staat om een dossier te bespreken samen met een Brabantse collega zonder dat hij dagen hoeft te wachten tot hij de papieren, via ettelijke bodes, weer terugkrijgt. "Dankzij dit systeem worden de beslissingen ook meer coherent," vertelt Marianne Balleux, project leader business en directeur op de dienst Financiën, afdeling juridische geschillen. Het komt vaak voor dat een gelijkaardig bezwaarschrift twee tegenstrijdige antwoorden krijgt, afhankelijk van het kantoor dat het dossier behandelt. Dankzij de database van de dossiers kunnen we de interne jurisprudentie op gelijke voet schakelen. Om te beginnen weet de belastingplichtige voortaan veel sneller of zijn klacht goed is aangekomen. Hij hoeft geen weken te wachten op een postkaart die de ontvangst bevestigt, maar hij krijgt vrijwel onmiddellijk een brief. Dat document is belangrijk, want de termijn is kort. Een bezwaarschrift moet worden ingediend volgens een strikt procédé: drie maanden vanaf de dag van ontvangst van het aanslagbiljet of drie jaar in een meer beperkte formule die 'de ontheffing van ambtswege' wordt genoemd. Zodra hij de brief in handen heeft, mag de klager op twee oren slapen. Ook de afwijzingen van 'duidelijk niet ontvankelijke' bezwaarschriften - vaak wegens vormfouten, zoals het ontbreken van een handtekening - worden voortaan sneller opgestuurd. De uitvoering van het project neemt wel tijd in beslag. In totaal zijn er 1800 ambtenaren mee gemoeid. Door die omvang kan de omschakeling niet gebeuren met een vingerknip. Sinds juni zijn er vier administraties uitgerust. "Alle sites zullen eind 2006 operationeel zijn," zegt Phedra Clouner, de projectverantwoordelijke. "Dat is een hele prestatie, want om het nieuwe systeem in te voeren, moeten er overal opleidingen worden georganiseerd." De belastingplichtigen zullen pas vanaf volgend jaar kunnen profiteren van het systeem, na de ontvangst van het aanslagbiljet voor de inkomsten van 2004. De nieuwe klachtenbank van de FOD Financiën draait op Panagon van FileNet, een programma voor documentenbeheer. Getronics staat in voor de integratie ervan. Het budget voor de startfase schommelt rond 3,5 miljoen euro. Op dit moment is het geïnformatiseerde klachtendossier een hulpmiddel voor de behandeling, maar het heeft geen waarde voor een rechtbank. Alleen het papieren dossier wordt in overweging genomen. De griffies kunnen nog geen elektronische documenten ontvangen. Robert van Apeldoorn