De fiscus vordert 58,1 miljoen euro van Artwork Systems Group, een beursgenoteerd softwarehuis uit Gent. Het bedrijf zou die belastingen verschuldigd zijn omdat er in 1996 een meerwaarde van 159 miljoen euro is geboekt maar niet aangegeven. Artwork vocht de vordering van de fiscus aan, maar werd half november in eerste aanleg veroordeeld. Niet alleen gaat het softwarebedrijf in beroep tegen die veroordeling, het gaat er zelfs van uit dat het oordeel gunstig zal uitvallen. Artwork legt dan ook geen provisie aan voor dit geschil.
...

De fiscus vordert 58,1 miljoen euro van Artwork Systems Group, een beursgenoteerd softwarehuis uit Gent. Het bedrijf zou die belastingen verschuldigd zijn omdat er in 1996 een meerwaarde van 159 miljoen euro is geboekt maar niet aangegeven. Artwork vocht de vordering van de fiscus aan, maar werd half november in eerste aanleg veroordeeld. Niet alleen gaat het softwarebedrijf in beroep tegen die veroordeling, het gaat er zelfs van uit dat het oordeel gunstig zal uitvallen. Artwork legt dan ook geen provisie aan voor dit geschil. "Volgens zowel Belgisch als Amerikaans boekhoudrecht mag je alleen provisies voor fiscale claims aanleggen als het risico waarschijnlijk of zeker is," zegt Peter Denoo, gedelegeerd bestuurder van Artwork. "Dat is hier het geval. Volgens onze bedrijfsrevisor, Ernst & Young, en twee gereputeerde advocatenkantoren, Linklaters en Allen & Overy, hebben we meer dan 50% kans om de beroepsprocedure te winnen." Daarom tekent Denoo volgende week beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank. Belastingvrij voordeel van 159 miljoenNochtans blijkt uit lectuur van het vonnis dat de rechter sterke argumenten gevonden heeft om aan te tonen dat Artwork een constructie opzette om Belgische belastingen te ontduiken. Volgens de rechter gaf de dubieuze waardering van Artwork bij zijn beursintroductie op Easdaq geen getrouw beeld van de boekhouding. Op advies van de banken lieten de stichters (voorzitter Guido Van der Schueren, en de gedelegeerd bestuurders Peter en Bart Denoo) begin november 1996 een prospectus drukken met daarin een indicatieve emissieprijs voor de groep van 10 tot 12 dollar per aandeel (totale waarde: 166 miljoen euro). Eén maand later, even voor de beursgang op 9 december, kocht Artwork Systems Group hun aandelen in de Belgische werkmaatschappij Artwork Systems voor 7 miljoen euro. Zo realiseerden ze een meerwaarde van 159 miljoen euro, waarop de fiscus enkele dagen voor het verstrijken van de verjaringstermijn - 31 december 1999 - een belasting vorderde. Denoo: "Het gaat hier niet over hetzelfde pakket aandelen. De beursintroductie betrof Artwork Systems Group, inclusief het Amerikaanse zusterbedrijf, terwijl de onderlinge verkoop enkel over Artwork Systems ging. Bovendien beriep de Bijzondere Belastinginspectie zich op de zogenaamde voordelen van alle aard. Maar dat begrip is alleen van toepassing op de personenbelasting. Vorige maand veranderde de rechtbank plots het geweer van schouder en veroordeelde ze ons wegens schending van het getrouwe beeld van de boekhouding. Volgens de rechter waren de activa ondergewaardeerd. Maar tot dan, 1996 dus, leverde het boeken tegen de aanschafwaarde wettelijk geen enkel probleem op. Bovendien opteert ons land in uitvoering van de Europese regelgeving al jaar en dag voor de historische kostprijs als fundamenteel basisprincipe in het Belgisch boekhoudrecht. Hiervan kan niet worden afgeweken, zelfs niet als het indruist tegen het getrouwe beeld." Toch merkt de rechter in zijn vonnis op dat het drietal op de datum van de verkoop van de aandelen zeer goed wist wat de reële waarde van de overgedragen aandelen was. Hun eigen raming in de prospectus werd bevestigd op de aandelenmarkt.Ook verklaarden twee fiscale adviseurs - Antoon Bonte (ex- KB Consult) en Axel Haelterman (ex- Loeff Claeys Verbeke) - bij hun ondervraging door het parket dat zij de stichters duidelijk hadden gemaakt dat ze noch anonimiteit noch een vrijstelling van meerwaardebelasting konden realiseren, tenzij ze de beursintroductie met een jaar zouden uitstellen. ArrogantieBonte, thans zelfstandig adviseur, is nog altijd verontwaardigd over de arrogantie waarmee Van der Schueren en de gebroeders Denoo hem destijds behandelden. Hij herinnert zich nog levendig dat ze hem hadden uitgescholden en zijn bureau met slaande deuren hadden verlaten toen hij ze vertelde dat de meerwaarde op hun participatie bij een beursgang belastbaar zou zijn. "Ik heb gezegd dat er een 100% veilige constructie bestond door de aandelen van Artwork Systems te verkopen aan een Belgische vennootschap, die dan twaalf maanden zou wachten met de verkoop van deze aandelen op de beurs." Ook wensten de vennoten van Artwork hun fortuin anoniem te maken, aldus Bonte. "Dat kon echter niet. Er was dan ook geen enkele aannemelijke reden om kapitaal dat legaal werd verkregen in een schimmige buitenlandse structuur te gaan onderbrengen."Guido Van der Schueren, voorzitter van Artwork Systems Group: "Wij beschikken over een advies van Loeff, dat bevestigt dat onze structuur geen noemenswaardige risico's op fiscaal vlak inhield. Bovendien hebben wij altijd open kaart gespeeld. In de prospectus van november 1996 staat de waardering van de Artwork-aandelen tegen 7 miljoen euro - de aanschafwaarde - vermeld, evenals de toenmalige marktwaarde van 166 miljoen euro. Wij hebben er toen ook geen geheim van gemaakt dat wij die aandelen van Artwork Systems aan Artwork Systems Group tegen aanschafwaarde zouden verkopen." Bovendien wist de BBI zeer goed dat er een buitenlandse structuur opgezet was om aan fiscale optimalisatie te doen, zegt Van der Schueren. "Maar wij hebben altijd de wettelijke verplichtingen nageleefd en de roerende inkomsten van de Luxemburgse tussenholdings aangegeven."Bonte wijst echter op de absurde waardering van Artwork Systems Group bij de beursgang. "Artwork Systems had op dat ogenblik een cashflow van 7,5 miljoen euro. Het was mijns inziens gerechtvaardigd om de onderneming vijfmaal hoger te waarderen: 37 miljoen euro. Hoe ze aan die 166 miljoen zijn gekomen, is mij een raadsel." Bij zijn eerste bezoek viel het Bonte op dat in die enorme zaal van het voormalige douanekantoor slechts een tiental programmeurs aan het werk waren. "Het bedrijfje had geen andere activa dan zijn knowhow."Geen middelen voor een provisieBovendien betwijfelt Bonte of de onderneming wel voldoende financiële middelen heeft om een provisie aan te leggen voor de betwiste aanslag van 58 miljoen euro. De waarde van de activa bedroeg eind september amper 40 miljoen euro en er staat voor net geen 10 miljoen euro aan liquide middelen op de balans, met een geconsolideerde omzet van nagenoeg 46 miljoen euro. "De huidige waarde van de activa bevestigt mijn stelling dat de aandelen in 1996 slechts 37,5 miljoen euro waard waren. Volgens mij komen de verklaringen van vorig weekend dus neer op peptalk van het management, enkel en alleen bedoeld om een gebrek aan financiële middelen te verdoezelen en de beurskoers te ondersteunen."Van der Schueren: "Waar haalt die man het allemaal vandaan? De huidige resultaten bewijzen de kracht van onze onderneming ondanks de crisis in de sector. Bonte heeft trouwens nooit een rol gespeeld in het verhaal. Als medewerker van KB Consult - het zusterbedrijf van het toenmalige KB Securities, dat onze beursgang begeleidde - heeft hij wel in de beginfase een brief aan het kabinet van Financiën geschreven om te controleren of de meerwaardebelasting op belangrijke deelnemingen verschuldigd was. Daar is nooit antwoord op gekomen. Na consultatie van onze eigen specialisten, Loeff Claeys Verbeke, hebben wij echter een heel nieuwe structuur uitgewerkt om dit probleem te vermijden." Werner Niemegeers, Eric Pompen [{ssquf}]eric.pompen@trends.beDe toplui van Artwork hadden hun fiscaal adviseur uitgescholden en zijn bureau met slaande deuren verlaten.