Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) verklaarde in Knack (6 maart 2002) en in Trends (13 juni 2002) dat hij zakenman George Forrest voor het eerst uitvoerig ontmoette in Lubumbashi "tijdens de openingsceremonie van de STL-fabriek". Laat het geheugen de minister in de steek? Bij de inhuldiging van de mijnfabriek STL in Katanga op 30 november 2000 was niet Michel de hoge gast, maar Pierre Chevalier ( VLD), sinds begin 2001 bestu...

Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) verklaarde in Knack (6 maart 2002) en in Trends (13 juni 2002) dat hij zakenman George Forrest voor het eerst uitvoerig ontmoette in Lubumbashi "tijdens de openingsceremonie van de STL-fabriek". Laat het geheugen de minister in de steek? Bij de inhuldiging van de mijnfabriek STL in Katanga op 30 november 2000 was niet Michel de hoge gast, maar Pierre Chevalier ( VLD), sinds begin 2001 bestuurder bij George Forrest International ( GFI) (en tegelijk voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken - zie ook de rubriek Vertrouwelijk). Louis Michel ontmoette Forrest veel vroeger: op 15 maart 2000, tijdens een receptie van de Belgische consul in de VIP-salons van de Cercle Hellénique in Lubumbashi, en ook nog de dag nadien tijdens een rondleiding in de STL-fabriek. Dat was acht maanden vóór de inhuldiging van STL in november 2000. Toeval of niet, het bezoek van Louis Michel in maart 2000 viel samen met de toekenning van een staatswaarborg aan STL door de NationaleDelcrederedienst. In juli 1999 hadden Financiën en Buitenlandse Handel die waarborg nochtans geweigerd. De voorganger van Forrest aan de top van de staatsmaatschappij Gécamines ( GCM), Billy Rautenbach, had zich verzet tegen een partnership met het STL van Forrest. GCM zou in STL geen evenwichtige return krijgen, maar zelfs voor 53 miljoen dollar benadeeld worden. Rautenbach had die bezwaren namens GCM overgemaakt aan Luc Coene, kabinetschef van premier Guy Verhofstadt ( VLD). We citeren de doorgaans goed ingelichte nieuwsbrief Africa Confidential van 31 maart 2000: "Het wippen van Rautenbach biedt Belgische belangen uitzicht op een terugkeer naar Gécamines, na het bezoek vorige maand van de minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel. De regering in Brussel gaf deze maand een staatswaarborg om in Lubumbashi het Big Hill-zink-en kobaltproject van Gécamines, ter waarde van 100 miljoen dollar, te financieren." Welke Zuid-Afrikaanse lobby?Volgens de krant De Morgen (5 juli 2002) heeft de directie van Delcredere drie maanden geleden al aan Buitenlandse Zaken gemeld dat er in haar organisatie geen spoor werd gevonden van het beruchte lek van een diplomatiek rapport over Forrest. Nadat 'Telexgate' bekend raakte, had Louis Michel laten verstaan dat het lek niet op zijn departement te zoeken was, maar bij de twee directeurs van Delcredere. Zal de zwartepiet uiteindelijk doorgeschoven worden naar de consul-generaal in Lubumbashi, de auteur van het rapport? De consul wordt aangewreven "dat hij zich voor de kar laat spannen van Zuid-Afrikaanse entrepreneurs" (sic). Dat lijkt onwaarschijnlijk. AngloAmerican overweegt zich onder druk van beursanalisten uit Congo terug te trekken, na zijn recente debacle in de kopermijnen van Zambia. En voor BHP/Billiton is Katanga geen prioriteit. E. B. [{ssquf}]