BAGAGE VAN EEN SCHOLIER.
...

BAGAGE VAN EEN SCHOLIER.Kinderlijk en kwaad kijkt Louis Tobback naar de ekonomie en het bedrijfsleven. In een interview-debat met PvdA-leider Rottenberg voor De Standaard en NRC Handelsblad, het Nederlandse liberale kwaliteitsblad, geeft partijleider-senator-burgemeester Tobback bedenkingen ten beste over de ondernemingen en de ondernemers (we citeren de uitvoeriger passages van NRC Handelsblad) : "Als ik hoor dat ze in Parijs bij Suez 5 procent rendement onvoldoende vinden, dat ze 15 procent nodig hebben en daarvoor 1700 jobs wegsaneren bij Union Minière, dan word ik razend. Ik vind dat schandelijk. Je moet dat niet proberen uit te leggen met rationele argumenten, ik heb geen behoefte aan redelijkheid op dat punt. Ik vind dat degene die zo'n redenering houdt, een crapule is. Ik vind dat crapuleus. Als je in die termen redeneert, zie je die 1700 mensen en gezinnen dus niet staan. Ik vraag me af uit welk soort overtuiging je zoiets kunt doen behalve uit pure en loutere hebzucht. Ik voel me daar vandaag niet minder woest om dan vroeger... Het soort ekonomie waarin we vandaag leven heeft eigenlijk met markt zeer weinig te maken. Het gaat over effektenmarkten en aandelenmarkten. Met andere woorden : het heeft te maken met geldspekulatie en aandelenspekulatie. Het gaat niet om industriëlen die wat voortbrengen. Ik heb niets tegen een miljardair. De een wil in de politiek macht veroveren, de andere in de industrie geld. Het eerste is mij redelijk goed gelukt, dus ik gun een ander dat het zijne ook goed lukt. Maar op voorwaarde dat hij iets voortbrengt dat de moeite waard is voor iemand. Het feit dat een geldspekulant als Georges Soros rijk wordt, stoort mij niet. Maar dat hiermee het marktmechanisme van mensen die wel wat voortbrengen wordt verstoord, dat ergert mij tot en met. Dat is de internationale wanorde. En wat mij dan nog veel meer stoort is dat een partikulier in staat is vandaag de dag geld te verzetten op een schaal waardoor zelfs de Bank of England er onderdoor gaat. Aan dat soort wetten wil ik als socialist niet toegeven. Als dat oudbakken is, dan is dat oudbakken. De tien geboden zijn dat ook. Ik ben bereid om realist te zijn, maar niet bereid om mij te bekeren. " (Tot daar Louis Tobback)Het "krapuul" (dixit Tobback) Vinck (Union Minière) zal niet verrast opkijken bij de ontboezemingen van de SP-leider. De Vlaamse socialist wordt verondersteld met de koalitie Dehaene nieuwe jobs te scheppen. Kan hij dat met de ekonomische bagage van een scholier ?LOUIS TOBBACK (SP). De sanering van Union Minière, het werk van "crapules", zegt de SP-leider.