Nicolas Mathieu werd een jaar geleden partner bij Winx Capital House, een onafhankelijk adviesbureau in corporate finance. Hij heeft zich daar tijdens de afgelopen twaalf maanden vooral beziggehouden met bedrijfsadvies op het vlak van fusies en overnames, en met andere vormen van bedrijfsbegeleiding.
...

Nicolas Mathieu werd een jaar geleden partner bij Winx Capital House, een onafhankelijk adviesbureau in corporate finance. Hij heeft zich daar tijdens de afgelopen twaalf maanden vooral beziggehouden met bedrijfsadvies op het vlak van fusies en overnames, en met andere vormen van bedrijfsbegeleiding. In 2007 draaide de economie goed en dus kan Nicolas Mathieu op een goed jaar terugblikken: "We hebben inderdaad de kans gekregen om een aantal grote transacties te begeleiden. In die zin zijn we voor 100 % tevreden. Van de crisis met de subprimeleningen in de Verenigde Staten hebben we tot dusver geen hinder ondervonden. Hier op kantoor hebben we weliswaar weet van een aantal transacties die uitgesteld zijn, maar ons orderboekje is nog steeds goed gevuld. Toch vrees ik dat we op termijn de effecten van de kredietcrisis zullen voelen." Winx Capital House is als onafhankelijk adviesbureau actief in corporate finance, met een sterke focus op advies en procesbegeleiding bij fusies en overnames, managementbuy-outs en financiële strategie. "We richten ons specifiek op middelgrote opdrachten met potentieel internationale dimensie. Winx Capital House is lid van het internationaal netwerk IMAP (International Network of M&A Partners) voor alle crossbordertransacties, wat ons actieveld een internationale dimensie geeft. We zijn ook actief in het vinden van partners en het begeleiden van eigenaars van gronden, projectontwikkelaars of investeerders bij het structureren, financieren en uitvoeren van grote vastgoedontwikkelingsprojecten in België en in het buitenland. Mijn ervaring bij Arthur Andersen, als CFO van Intervest en in andere vastgoedprojecten komt hierbij goed van pas." Overnames zijn een laatcyclisch gegeven, zodat Nicolas Mathieu een vertraging toch niet uitsluit. "In een fase van hoogconjunctuur kijken bedrijven vaak hoe ze hun eigen positie kunnen versterken. Dat proces kan resulteren in een overname of in een verkoop. Als gevolg van de kredietcrisis is de financiering van overnames een stuk moeilijker geworden, waardoor een vertraging waarschijnlijk wordt. Het probleem ligt dus vooral in de financiering van overnames en fusies, de interesse voor dit soort operaties blijft onderhuids echter onveranderd groot." Daarenboven hoorde in 2007 ook het eeuwige probleem van de opvolging in familiebedrijven tot het werkterrein. Nicolas Mathieu: "Dat probleem is een klassieker en bovendien ook minder conjunctuurgevoelig. Vorig jaar hebben we heel wat bedrijven geholpen om de opvolging te verzekeren." Zelfs in een goed jaar zijn er altijd minpunten. Nicolas Mathieu verwijst in verband met 2007 naar de gestegen kostprijs voor financieringen. "Dat had geen onmiddellijke impact, maar het gevolg is wel dat de eisen wat rendabiliteit betreft een stuk hoger zijn komen te liggen. Dat kan op termijn een impact hebben op overnames. Gelukkig vormen onze activiteiten op het vlak van familiale kmo's in minder gunstige tijden een veilige buffer. Ik zie de toekomst dan ook met het volste vertrouwen tegemoet." J.St.