Grote sportmanifestaties zijn een uitstalraam en een bron van inkomsten voor exportgerichte bedrijven. In ons land richtten het BOIC en de technologiefederatie Agoria in 2004 de Belgian Sports Technology Club (BSTC) op om de Belgische aanwezigheid op de grote internationale sportmanifestaties zo groot mogelijk te maken.
...

Grote sportmanifestaties zijn een uitstalraam en een bron van inkomsten voor exportgerichte bedrijven. In ons land richtten het BOIC en de technologiefederatie Agoria in 2004 de Belgian Sports Technology Club (BSTC) op om de Belgische aanwezigheid op de grote internationale sportmanifestaties zo groot mogelijk te maken. De club telt intussen 65 leden en 25 Belgische bedrijven sleepten een contract voor de Olympische Spelen in de wacht, goed voor 280 miljoen euro. In Peking 2008 waren er twaalf Belgische bedrijven, die voor 95 miljoen euro aan contracten binnenhaalden. Daarmee overtreft ons land menig buurland. "Wij werken georganiseerd en denken buiten het kader van een eenmalig evenement", zegt Peter Demuynck, die bij Agoria verantwoordelijk is voor die internationale relaties. "Van de twaalf bedrijven die in China een contract in de wacht sleepten, zijn er elf die dat ook in Londen doen." PETER DEMUYNCK. "In de eerste plaats door de afstand. Het is niet vanzelfsprekend om deuren te leveren in Peking, terwijl Theuma dat in Londen wel doet. Bovendien is er ook een verschil in cultuur. Het Britse proces van aanbestedingen verliep erg gestructureerd. Daardoor konden wij onze leden al vroeg de juiste richting tonen. In China was dat proces een pak ondoorzichtiger en verliep de communicatie moeilijker. "Wij zijn er zelf ook wat vroeger aan begonnen. Al twee weken na de bekendmaking dat Londen het haalde, hadden we onze eerste afspraak met de organisatie. Daardoor konden we praten met het hoogste niveau. Enkele maanden later is zoiets ondenkbaar. En we hadden veel aan de samenwerking met de Belgisch-Luxemburgse kamer van Koophandel in Londen." DEMUYNCK. "Er zijn drie factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Ofwel beschikken onze bedrijven over een specifieke knowhow die ginds niet voorhanden is. Neem nu Lancer Europa, dat het dranksysteem van het Wembleystadion uitbaat en weet hoe je in 15 minuten 90.000 consumpties aan de man kan brengen. Soms is die knowhow lokaal wel voorhanden, maar hebben de lokale spelers niet de capaciteit om tijdig op te leveren. Een derde mogelijke reden waarom zo'n organisator kiest voor een buitenlands bedrijf is dat er geen enkel risico mag worden genomen. Als je dan al referenties kunt voorleggen van wat je in Peking hebt gepresteerd, heb je een streepje voor." DEMUYNCK. "Dat zou ik niet meteen zeggen over Londen. Dat speelt bijvoorbeeld meer in Brazilië of Zuid-Afrika, waar het zakendoen toch een pak persoonlijker moet verlopen." DEMUYNCK. "Er is natuurlijk de finan- ciële impact. Een prestigieuze organisatie als de Olympische Spelen betaalt correct en goed. Bovendien is het een referentie die internationaal bruikbaar is. Iedereen kent de Olympische Spelen." ROELAND BYL" De Olympische Spelen zijn een referentie die internationaal bruikbaar is. Iedereen kent ze" Peter Demuynck, Agoria