Felix Delhasse, Désiré Derhaene, Charles Spilthoorn, Pierre Seron, Louis De Potter. Afgezien van de laatstgenoemde, komen die namen amper voor in de geschiedenisboeken. Nochtans speelden ze allemaal een rol in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd in 1830. Louis De Potter zat in het Voorlopig Bewind, maar op een schilderij van die groep staat hij op de achtergrond. De reden? Hij was, net zoals de andere vermelde personen, een overtuig...