Begin deze maand ging de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van start. Een sturingscomité houdt toezicht op de Dienst, die de regeldruk op de ondernemingen moet verlichten. Voorzitter van dit sturingscomité is Hendrik Larmuseau, kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene.
...

Begin deze maand ging de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van start. Een sturingscomité houdt toezicht op de Dienst, die de regeldruk op de ondernemingen moet verlichten. Voorzitter van dit sturingscomité is Hendrik Larmuseau, kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene. De dienst moet de druk in kaart brengen, voorstellen formuleren om die te verlichten en de samenwerking tussen federale ministeries en parastatalen coördineren om dit te helpen realiseren."De doelstelling is een one stop shop - één permanent virtueel loket - voor ondernemingen in hun relatie met de overheid," aldus Larmuseau. "De sociale zekerheid, het toezicht op de arbeidswetgeving, boekhoudingsnormen en de fiscaliteit, het zijn maar enkele domeinen waar de bedrijven met federale normen worden geconfronteerd. De aandacht gaat in de eerste plaats naar de kmo's, omdat die relatief gezien het zwaarst worden getroffen door de administratieve druk." Kabinetten worden meestal bevolkt door juristen en economen. Larmuseau is een buitenbeentje. Hij haalde aan de KU-Leuven een doctoraat in de natuurkunde (1968), een licentiaat in de economie (1976) en de actuariële wetenschappen (1978)."Ik ben vooral een wetenschapper," aldus Larmuseau, die in zijn vrije tijd de quantumfysica bestudeert. "Terwijl de collega's dikwijls dag in dag uit hard werken aan de voorbereiding van allerlei wettelijke maatregelen, durft een wetenschapper afstand nemen en de dingen fundamenteel in vraag stellen. Hoe werkt het geheel? Waar zijn de onderlinge verbanden? Waar kan het verkeerd lopen? Dit lijkt slechts theoretisch (en in strijd met het adagium: problemen pas oplossen als ze zich voordoen - nvdr). Maar de moeilijkheden rond de dioxine in de voeding bewijzen dat zo'n vraagstelling een permanent proces moet zijn, wil je ontsporingen voorkomen." Het is duidelijk waarom Larmuseau ook verantoordelijk is voor de voorbereiding op de millenniumwisseling. Larmuseau, die sinds 1974 verbonden is aan het Nationaal Instituut van de Statistiek, werkt sinds 1992 voor Dehaene. Hij was docent statistiek aan Ufsia (1976-1984), kabinetsmedewerker bij staatssecretaris voor Financiën Wivina Demeester (1989-1991) en voerde allerhande wetenschappelijke opdrachten uit. Is administratieve druk geen al te juridisch-technisch en erg concreet dossier voor een statisticus? "Integendeel," zegt de 54-jarige Menenaar. "Het komt erop neer eerst het begrippenkader uit te tekenen. Hoeveel verschillende definities geven de vele diensten bijvoorbeeld niet aan het begrip loon of kmo? Door die begrippen op elkaar af te stemmen kan men de informatiestroom tussen de diensten nauwkeuriger verlopen. Ook willen we de druk meten, dat wil zeggen: cijfermatig in kaart brengen en vergelijken met het buitenland. Vandaag hanteert het ministerie van Financiën bijvoorbeeld 400 formulieren. Sommige vragen aan ondernemingen worden vijf keer in één of andere vorm gesteld. Dat kan minder."