De taak die Koen Van Gerven (47) te wachten staat, is niet eenvoudig. Hij volgt bij De Post Carl Holsters op, die met pensioen is gegaan. Hij heeft twee bevoegdheden: de Financiële Post en de retaildivisie (het kantorennetwerk).
...

De taak die Koen Van Gerven (47) te wachten staat, is niet eenvoudig. Hij volgt bij De Post Carl Holsters op, die met pensioen is gegaan. Hij heeft twee bevoegdheden: de Financiële Post en de retaildivisie (het kantorennetwerk). De Financiële Post staat in voor de back-officeactiviteiten van de Bank van de Post. Ze is altijd een financieel zorgenkind van De Post geweest. De achtergrond van Koen Van Gerven maakt hem wel tot een geschikte figuur om die Financiële Post in goede banen te leiden. Van Gerven is een handelsingenieur (KU Leuven) die in 1982 bij de Generale Bank aan de slag ging. In 2000 - inmiddels was Generale Bank Fortis geworden - werd hij algemeen directeur voor de regio Noordoost en lid van het directiecomité Retailbanking. Van Gerven kent dus iets van geld. De tweede bevoegdheid wordt een nog zwaardere dobber: de divisie retail of het kantorennetwerk. Ook dat is een financieel zorgenkind van De Post. De Post is volop bezig met de vervanging van ouderwetse postkantoren door zogenaamde PostPunten: plaatsen zoals supermarkten en krantenwinkels waar je de meest courante postproducten kunt kopen en waar je brieven kunt verzenden. De verandering is niet eenvoudig omdat ze stoot op stevige tegenstand van de vakbonden. CEO Johnny Thijs zag zich al genoodzaakt om de sluiting van postkantoren in het najaar te verdagen naar 2007. Van Gerven moet in de volgende jaren nog enkele honderden kantoren sluiten. En hij moet ervoor zorgen dat de volgende enquête van Test-Aankoop minder desastreus uitvalt voor de kwaliteit van de dienstverlening in de postkantoren. Ook hier heeft Van Gerven troeven. Na zijn bankcarrière werd hij in 2001 gedelegeerd bestuurder van de socialedienstengroep Acerta (sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, werving en selectie enzovoort). Acerta startte in 2001 als fusie van negen entiteiten uit de Boerenbond en het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW). Van Gerven zorgde voor de integratie. Hij reorganiseerde de groep grondig en bouwde de ene divisie (verzekeringen) af en de andere (werving en selectie) op. Van Gerven heeft zowel bij Fortis, waar hij de fusie mee begeleidde, als bij Acerta, waar 50 % van het personeel is moeten vertrekken, ervaring met de vakbonden. Maar De Post is nog van een ander kaliber: erg visibel bedrijf, erg gevoelige vakbonden en vooral ook politiek gevoelig. "Met luisterbereidheid kom je ver," zegt Van Gerven. "Ik ben een man van het compromis."IS: gedelegeerd bestuurder Acerta. WORDT: hoofd divisie retail en financiële diensten De Post. VRIJE TIJD: nauwelijks. G.M.