Guy Verstraeten werd in 2020, kort voor de eerste coronalockdown, directeur van de divisie Information and Communication Services (ICS) van SPIE, dat is gespecialiseerd in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en installaties voor energie, infrastructuur, industrie en gebouwen. De ICS-afdeling, die ontstond uit de overname van Systemat en enkele andere bedrijven, levert ICT-oplossingen aan bedrijven.
...

Guy Verstraeten werd in 2020, kort voor de eerste coronalockdown, directeur van de divisie Information and Communication Services (ICS) van SPIE, dat is gespecialiseerd in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en installaties voor energie, infrastructuur, industrie en gebouwen. De ICS-afdeling, die ontstond uit de overname van Systemat en enkele andere bedrijven, levert ICT-oplossingen aan bedrijven. Verstraeten, die voordien onder meer aan de slag was bij Toshiba, ICM en Cegeka, leek door de pandemie niet onder een gunstig gesternte te starten. Toch blikt hij tevreden terug op zijn eerste jaar. "Het was mijn opdracht de groeistrategie van de ICS-afdeling vorm te geven, en dat is gelukt." Hoe bent u daarin geslaagd? GUY VERSTRAETEN. "Ondanks de lockdown hebben we een vrij stelle start genomen en zijn we begonnen met de transformatie van de afdeling, terwijl we contact bleven houden met de klanten. We werkten voor de coronacrisis al met videoconferenties en in onze sector zijn we gewend aan afstandswerken. Het contact met de klanten bleef belangrijk. De groeistrategie hield dan weer in dat er voldoende mensen bij moesten komen om de extra ICT-dienstverlening mogelijk te maken." Uw team telde een jaar geleden 150 medewerkers. Hoeveel zijn er nu? VERSTRAETEN. "Er zijn er een twintigtal bij gekomen. Het is niet gemakkelijk de juiste mensen te vinden. Ze zijn ook niet meteen inzetbaar, ze moeten eerst een opleiding volgen. SPIE heeft het voordeel dat het een multinational is die in een internationale vijver kan vissen. Wij zijn ook samen met andere ICT-bedrijven lid van het project Global Workspace Alliance. "Ondertussen steeg de vraag van de klanten naar extra ICT-diensten. De bedrijven hebben hun digitale transformatie versneld. Dat ging in tegen de algemene trend, met een krimpende economie, maar de ondernemingen beseffen wel dat ze die investeringen in de digitale omslag niet kunnen uitstellen. Onder meer alles wat met de digitale werkplek te maken heeft, staat bovenaan de agenda." Bereiden de bedrijven zich voor op structureel meer thuiswerk naar corona? En betekent dat aanpassingen aan de ICT-infrastructuur en diensten? VERSTRAETEN. "Inderdaad, we krijgen daar steeds meer vragen over. Bedrijven hebben een thuiswerkpolicy opgesteld en gaan die niet overboord gooien. Ze kijken hoe ze hun kantoren efficiënter kunnen organiseren met de ruimte die vrijkomt. Een bewijs ook dat telewerk op de een of andere manier structureel zal zijn. "SPIE kan hen daarbij helpen. Wij hebben het voordeel dat we op verschillende domeinen diensten verlenen rond bedrijfsinstallaties. Dat zal hier intern voor synergie zorgen tussen ICT en de andere afdelingen. Momenteel bouwen we onze poot Smart Services verder uit. We geven oplossingen voor smart-buildingmanagement, waarbij bedrijven hun kantoren kunnen aanpassen aan de nieuwe manier van werken en efficiëntiewinsten kunnen boeken. SPIE test die dienstverlening en het is in gesprek met de eerste klanten."