Projecten om een stad of gemeente naar het internet te brengen, botsen vaak op twee grote hindernissen. Of het project beperkt zich tot stadsdiensten, of het is afhankelijk van de inkomsten uit e-commerce.
...

Projecten om een stad of gemeente naar het internet te brengen, botsen vaak op twee grote hindernissen. Of het project beperkt zich tot stadsdiensten, of het is afhankelijk van de inkomsten uit e-commerce. De ambitie van steden en gemeenten om een digitale stad te creëren, beperkte zich de voorbije jaren vooral tot e-loketten. Daar kunnen burgers online aangiften doen of andere stedelijke formaliteiten in orde brengen. Het formele stukje van een stad had dus al zijn weg naar het internet gevonden, maar het commer-ciële deel bleef achter. Lokale handelaars lusten wel pap van e-commerce, maar een gemeenschappelijk platform dat een handelscentrum online brengt, bestond tot nu toe niet in België. In Sint-Niklaas is er nu Nuvonet, dat als eerste stedelijke en commerciële diensten samenbrengt op één platform. Het is een initiatief van Niko-dochter Fifthplay, met de steun van partners als Telenet, Unizo, Vlaanderen In Actie, IBBT en Alcatel-Lucent. Wie zich op de website registreert, kan via computer, tablet of smartphone alle lokale informatie raadplegen. Van de homepage gaat het naar stadsdiensten, medische informatie (als wachtdiensten), scholen, verenigingen, nieuws uit de buurt, een agendafunctie en e-commerce met lokale handelaars. Het aanbod aan stadsdiensten uit Sint-Niklaas is nog beperkt tot diensten als huisvuilophaling, maar het e-commerceplatform telt al 35 middenstanders. Het platform biedt deelnemende handelaars heel wat voordelen. Ze hoeven bijvoorbeeld niet te investeren in een website. De hele dag hun mailbox controleren op bestellingen is evenmin nodig. Nuvonet plaatst in de winkel een ticketprinter die elk order afdrukt. Wie via Nuvonet een bestelling plaatst, kan zijn aankoop zelf afhalen of ze op een geschikt tijdstip aan huis laten afleveren. Daarvoor heeft Nuvonet een overeenkomst met bpost. Om ook ijssalons of viswinkels te kunnen bedienen, voorzag bpost zelfs in een koude keten die koel transport mogelijk maakt. Dat alles maakt de drempel voor handelaars laag, maar sommigen vrezen nog dat een e-commerceplatform mensen zal weghouden uit de winkels en uit het stadscentrum. Nuvonet probeert die vrees weg te nemen. Het zal functies inbouwen om online aan offline te koppelen. "We voeren op het platform bijvoorbeeld een afsprakensysteem in", legt Nuvonet-directeur Dann Rogge uit. "Dat systeem is interessant voor restaurants en vrije beroepen." Het e-commerceplatform van Nuvonet was in september goed voor ongeveer 300 bestellingen. Het aantal regis-traties op Nuvonet loopt eveneens goed. Sinds het begin van het jaar hebben zich al 1300 inwoners van Sint-Niklaas ingeschreven (op 25.000 gezinnen). De inkomsten van het systeem zijn echter niet afhankelijk van het aantal registraties of transacties. Fifthplay hoopt vooral winst te genereren door grote bedrijven te laten betalen om hun toepassingen op Nuvonet aan te bieden. "Fabrikanten die denken aan rechtstreekse levering, kunnen voor ze zelf een volledig distributiekanaal opzetten via Nuvonet ontdekken of hun model kans op slagen heeft", zegt Dann Rogge. "Wij staan ook open voor third party apps, zoals systemen die carpooling organiseren of burgers toelaten tuinmateriaal uit te wisselen." Een voorbeeld dat nu al zichtbaar is, is de monitoring van het energieverbruik in de woning. Fifthplay integreerde de Smart energy box van Electrabel op het systeem. "Nuvonet wil een bruggenbouwer zijn tussen de fysieke en de digitale wereld, maar ook tussen een slimme stad en een slimme woning", zegt Dann Rogge. Hij ziet ook mogelijkheden in ouderenzorg en de bank- en distributiesector. Door zijn wagonnetje vast te haken aan een groeiende vraag naar oplossingen voor slim wonen of thuiszorg speelt Nunovet in op de evolutie van online naar inline. Dat betekent dat een platform naast zijn onlinediensten ook intelligente toepassingen voor het efficiënt besturen van huishoudelijke apparaten integreert. Steeds meer toestellen zullen op die manier met elkaar in verbinding staan. "De komende jaren zal online steeds meer inline worden", zegt trendwatcher Herman Konings. "Voor Nuvonet kan het een manier zijn om niet alleen de jonge generatie e-shoppers met tijdsgebrek aan te spreken. Thuiszorg zal een noodzaak worden en een dergelijk platform kan perfect dienstdoen als dispatching voor mantelzorgers die ouderen opvolgen via apps voor medische controle en domotica." Sint-Niklaas is een leerrijke test. Vanaf volgend jaar begint het grote werk. Dan wil Fifthplay zijn model uitrollen in het hele land. "Wij ambiëren een Nuvonet voor elke stad en gemeente", stelt Dann Rogge. "Daarvoor hebben we een vzw-structuur uitgewerkt die lokale community's de kans biedt zelf het initiatief te nemen. Nuvonet wil voor de implementatie samenwerken met lokale partners en voert nu gesprekken in Vlaanderen en Wallonië. 2013 wordt een belangrijk jaar."WOUTER TEMMERMAN