Is het ergste van de financiële crisis voorbij?

MARIANI. "Ik zie drie fases. De eerste is de vastgoedcrisis in de VS. De tweede is de globale financiële crisis. Het is een kredietcrisis, voortvloeiend uit een combinatie van winstbejag, kortetermijndenken en een onderschatting van de risico's. Procyclische boekhoudregels hebben de impact van de crisis versterkt. Bovenop deze structurele factoren kwam de grote strategische vergissing om Lehman Brothers niet te redden. Het vertrouwen in de financiële actoren is daarop compleet ingestort. Er ontstond een domino-effect, waarvan we de impact gezien hebben in...

MARIANI. "Ik zie drie fases. De eerste is de vastgoedcrisis in de VS. De tweede is de globale financiële crisis. Het is een kredietcrisis, voortvloeiend uit een combinatie van winstbejag, kortetermijndenken en een onderschatting van de risico's. Procyclische boekhoudregels hebben de impact van de crisis versterkt. Bovenop deze structurele factoren kwam de grote strategische vergissing om Lehman Brothers niet te redden. Het vertrouwen in de financiële actoren is daarop compleet ingestort. Er ontstond een domino-effect, waarvan we de impact gezien hebben in het derde en vierde kwartaal van 2008. Alleen de ongezien grote interventies van de overheden konden de gevolgen indijken. "We beginnen nu aan de derde fase van de crisis: de aantasting van de reële economie. Voor de eerste keer in de geschiedenis is een financiële crisis gelijktijdig op de hele planeet beleefd, wat zich meteen vertaald heeft in een gedragswijziging bij de consumenten, bedrijven en markten. We zijn dus nog niet uit de moeilijkheden, want de economische crisis komt bovenop de financiële crisis die er al was. De banken waren al verzwakt door de twee vorige fases, maar moeten nu de stijgende kostprijs van het kredietrisico in hun traditionele activiteit zien op te vangen." MARIANI. (lacht) "Die is optimistisch. Ik hoop dat hij gelijk heeft." MARIANI. "Néé! Voor mij bestaat er geen unieke oplossing. De maatregelen moeten worden aangepast aan de specifieke situatie van elke bank afzonderlijk. De overheden hebben hun plicht gedaan. Het lijkt me logisch dat ze ook kunnen genieten van het herstel als het tij keert bij de financiële instellingen. In dat verband vind ik de weg die Warren Buffett heeft gevolgd verhelderend. Hij pompte via preferente aandelen vers geld in Goldman Sachs, maar verkreeg tegelijk rechten om bijkomende aandelen te kopen, zodat hij mee van het herstel kan genieten als het opnieuw beter gaat met de zakenbank." MARIANI. "Neem nu België: de vier belangrijkste banken hebben op de een of andere manier overheidshulp gekregen. Fortis, Dexia, KBC en ING. En natuurlijk was het noodzakelijk om tussenbeide te komen. Maar men moet er wel voor zorgen dat de regels voor zulke overheidsinterventies geharmoniseerd zijn, opdat er geen verstoring van de concurrentie komt. De veelvuldige overheidsingrepen maken dat moeilijker. Maar ik heb er vertrouwen in dat de Europese Commissie daarover een sereen oordeel kan vellen." MARIANI. "Ja, maar regulering staat rendabiliteit niet in de weg. Rendementen van 20 procent zijn uiteraard verleden tijd. De financiële dienstverlening zal niet langer drie of vier keer sneller groeien dan de reële economie. We worden ook allemaal risicobewuster. Maar risico's nemen en beheren is uiteindelijk onze stiel als bankiers. Dat mogen we niet uit het oog verliezen."