In tegenstelling tot vele andere Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog uit de kolonie Indonesië gerepatrieerd werden, houdt Fergus Steyn er vooral prettige herinneringen aan over. De toen 14-jarige knaap werd opgevangen door begripvolle verwanten, leed geen kou in de eerste winter van zijn leven en hoefde niet ingekwartierd te worden in kille contractpensions bij onbekenden. In het gezin waren ook geen doden te betreuren. Zijn vader kwam zelfs h...

In tegenstelling tot vele andere Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog uit de kolonie Indonesië gerepatrieerd werden, houdt Fergus Steyn er vooral prettige herinneringen aan over. De toen 14-jarige knaap werd opgevangen door begripvolle verwanten, leed geen kou in de eerste winter van zijn leven en hoefde niet ingekwartierd te worden in kille contractpensions bij onbekenden. In het gezin waren ook geen doden te betreuren. Zijn vader kwam zelfs heelhuids terug van de beruchte Birma-spoorlijn. Die bedenking maakt Fergus zich decennia later, wanneer hij gevraagd wordt zijn herinneringen te komen vertellen op een congres. Meteen blikt hij terug op de woelige periode. Na de oorlog werd hij samen met zijn moeder op een schip gezet naar Ceylon. Ondertussen geraakte zijn vader in Bangkok. Terwijl de Britten de Nederlanders onmiddellijk naar hun moederland willen brengen, eisen enkele vrouwen dat ze eerst naar hun mannen kunnen reizen. Ondertussen sluiten de kinderen vriendschap in het opvangkamp Kandy, ook de titel van de jongste novelle van F. Springer (zijn voornaam vermeldt hij halsstarrig niet). Springer, in 1932 geboren in de kolonie en later als diplomaat aan de slag in onder meer Bangladesh, Iran, Angola en Oost-Duitsland, heeft zich een aardige reputatie opgebouwd als auteur van novelles en korte romans. Niet zelden worden zijn hoofdpersonages geconfronteerd met hun verleden. Dit geeft aanleiding tot kleurrijke vertellingen. Met dat procédé bekoort Springer een grote schare lezers. In Kandy gaat het er niet anders aan toe. Katalysator is deze keer een nooit beantwoorde jeugdliefde. Op het ogenblik dat de puber Fergus zijn liefde wil bekennen, vertrekt het meisje met haar familie naar Engeland. Een halve eeuw later komt Fergus haar opnieuw op het spoor. Hij bezoekt haar in Londen, maar net op het ogenblik dat hij haar enkele vragen over het Ceylon-avontuur wil stellen, komt haar man thuis. Antwoorden blijven uit. Weemoed en couleur locale blijken de favoriete ingrediënten van verteller Springer. Bijwijlen wordt het vlotte verhaal echter al te suikerig en vernauwen de personages zich tot eendimensionale marionetten. Op het ogenblik dat je wil afhaken, voert Springer je echter ongetwijfeld weer mee in zijn al bij al aantrekkelijke cocktail van exotisme, nostalgie en beschouwing. Querido, 157 blz., 599 fr. LUC DE DECKER