VRAGENTRIO VOOR DE CEO'S Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar ? Wat waren de aangename verrassingen en/of ontgoochelingen ?

1. Wat zijn de specifieke verwachtingen voor uw bedrijf voor volgend jaar ?
...

1. Wat zijn de specifieke verwachtingen voor uw bedrijf voor volgend jaar ? 2. Welke macro-economische of (geo)politieke factor beangstigt u het meest voor 2005 ? 3. Een rentestijging ? Een sterke groeivertraging in China ? Een val van de USD ? Een crisis met Iran ?We zijn tevreden over onze resultaten voor de eerste negen maanden van het jaar. We zagen verdere verbetering voor de winstgevendheid van onze kernactiviteiten û levensverzekerings- en pensioenproducten en vermogensopbouw û en onze belangrijkste regionale afdelingen droegen allemaal bij tot de hogere inkomsten. Over deze periode hebben we enkele strategische stappen gezet om onze distributiecapaciteit te verhogen. Uiteraard zijn we blij als de aandelenmarkten het goed doen ; het aantal problemen met obligaties nam af en er zijn tekenen die erop wijzen dat de rentevoeten in de VS geleidelijk aan lichtjes zullen stijgen. Aegon geeft geen voorspellingen of 'guidance'. We gaan gewoon door met wat we het best kunnen, namelijk zorgen voor groei in onze kernactiviteit û producten in levensverzekeringen, pensioen en vermogensopbouw û, met een focus op winstgevendheid. Lagere rentevoeten, vooral dan in de VS, komen ons niet zo goed uit, in onze sector, gezien de contractuele waarborgen bij veel van onze producten. Even nefast zijn een trage groei of negatieve returns op de aandelenmarkten en een slabakkende kredietmarkt, zoals enkele jaren geleden. Een zwakke dollar vertaalt zich bovendien in onze inkomsten in euro's. Aangezien we onze inkomsten niet indekken, leidde die zwakkere dollar tot een daling van 9 % voor de gerapporteerde inkomsten in de eerste negen maanden van het jaar. 2004 was een recordjaar voor Arcelor. We boekten een sterke vooruitgang wat economische prestatie betreft, vooral dankzij de synergieën die sinds de oprichting van de groep in 2002 gecreëerd werden. De wereldvraag was sterk en werd getrokken door de Chinese groei. Dat zorgde voor spanningen, waardoor de prijs van de grondstoffen en van staal steeg. We hebben onze productiecapaciteit in 2004 nagenoeg volledig gebruikt. 2005 ziet er voor Arcelor veelbelovend uit, vooral met de integratie van onze nieuwe Braziliaanse activa. Nadat we in twee jaar tijd het grootste deel van de integratie van de groep realiseerden, beginnen we nu aan de tweede fase, namelijk de transformatie van Arcelor. De voorrang gaat naar het ontwikkelen van onze aanwezigheid in zones die geografisch aantrekkelijk zijn door hun bronnen en het groeipotentieel van hun markt. De dollarval, die door onze aankopen van grondstoffen gunstig lijkt, vormt een bedreiging. Hij bestraft onze Europese klanten, voor wie de export een groot deel van hun activiteit uitmaakt. Bovendien maakt hij de Europese staalmarkten aantrekkelijker voor de import en dat zou op onze verkoopprijzen kunnen wegen. De aangename verrassingen van het afgelopen jaar waren zeker het succes op Drupa en het daaropvolgende Drupa-effect. Nu voor de tax claim een regeling werd getroffen, kunnen we ons weer ten volle op de zaken concentreren. Ontgoochelingen waren de zwakke Europese economie en de dito dollar. Onze specifieke verwachtingen voor volgend jaar zijn de verdere groei van de firma, zowel qua omzet als qua winst, en de volledige doorbraak van de nieuwe producten die tijdens Drupa 2004 werden voorgesteld. Tevens hoop ik op de verdere goede economie van de VS, een versterkte Europese economie en een sterkere dollar. Aangezien we ongeveer 50 % van onze omzet in de VS halen, is het meest negatieve voor ons wel degelijk de val van de Amerikaanse dollar. Tevens kunnen eventuele grote aanslagen in de toekomst de economie natuurlijk rake klappen geven. De aangename verrassingen in 2004 waren onze verdere groei in Noord-Amerika en onze heel snelle groei in Azië. Verder is ook de echte doorbraak van controlekamers voor 'security & surveillance'-toepassingen een positieve zaak geweest. De grootste ontgoocheling ligt in de verdere uitgesproken daling van de dollar, die uiteraard een beperkende invloed heeft op de groei van Barco. Onze specifieke verwachtingen voor 2005 liggen in de verdere groei van ons aandeel in elk van de markten waarin wij actief zijn. Wij verwachten ook dat de totale markt voor visualisatieoplossingen voor diagnose in de medische markt, de security & surveillancemarkt voor controlekamers en de mediamarkt voor onze LED-schermen verder zal groeien. Op dit ogenblik is een verdere daling van de Amerikaanse dollar dat wat ons het meest verontrust. Die daling betekent immers een beperking van de groei van onze omzet, gezien het feit dat wij toch ongeveer 45 % van onze omzet realiseren in dollar en daaraan gerelateerde munten. 2004 was een mooi jaar. We lanceerden het Win Back-programma, dat ervoor zorgde dat we 100.000 klanten van bij de concurrentie konden terughalen. Ook de beursintroductie vormde voor Belgacom een geslaagde zet. We zullen onze inspanningen om meer klanten aan te trekken voortzetten. Bovendien zullen we investeren in een uitbreiding van onze netwerken en van toepassingen en diensten op allerlei vlakken. Ik wil van Belgacom, nu nog een telefoonmaatschappij, een echte dienstenmaatschappij maken. Communicatie wordt steeds belangrijker in eenieders leven en wij geloven in die groei. Gesproken communicatie zal natuurlijk tamelijk stabiel blijven, de grootste groeifactor zal de gegevensoverdracht zijn. De grootste uitdaging voor Belgacom is om hiervoor voldoende uitgebouwde infrastructuur te creëren. Daartoe hebben we het Broadway-project in het leven geroepen. En we stimuleren natuurlijk ook investeringen en partnerships die dit kunnen ondersteunen. Het ging goed met onze zaken in 2004. We waardeerden vooral het hogere ritme van onze verkopen in 'private equity', wat de hoge kwaliteit ervan aangeeft. Die activaklasse is goed voor een vierde van de aandelenportefeuille. We hopen dat we in 2005 in een veelbelovende omgeving zullen kunnen opereren, zodat we een bijdrage kunnen leveren tot de uitbreiding van het vermogen van onze aandeelhouders. We maken ons natuurlijk zorgen over de geopolitieke spanningen die in verschillende regio's ter wereld toenemen. De lage rentevoeten zijn gunstig voor ons, enerzijds omdat we in aandelen investeren, en niet in schuldpapier, en anderzijds omdat we ervoor gekozen hebben om schulden aan te gaan. En vermits de helft van onze activa in EUR is en de andere helft in USD en GBP, hebben we er alle belang bij dat deze drie munten op lange termijn sterk blijven. De uitbreiding van de Europese Unie is voor ons de belangrijkste gebeurtenis in 2004. Het was voor vastgoedvennootschappen een gunstig jaar, ondanks een huurdersmarkt die erg lijdt onder een zwakke vraag vanuit de privé-sector. We verwachten dat alle machtsniveaus nog meer aandacht zullen besteden aan de bevordering van de tewerkstelling in Brussel, het aantrekken van Europese beslissingscentra en het aanprijzen van de troeven van onze hoofdstad. De val van de dollar zal de Europese economische activiteit vertragen. Onze landen zullen geen andere keuze hebben dan te investeren in ontwikkeling, de 'brain drain' en de vlucht van onze onderzoekers naar het buitenland trachten tegen te gaan, te zorgen voor een versoepeling van de reglementaire verplichtingen en het imago van onze ondernemers te ondersteunen. De positieve integratie van immigranten zal eveneens een onmisbaar element zijn. Eigenlijk ben ik best tevreden over het jaar 2004. Ik kan mij eigenlijk in de recente geschiedenis van Deceuninck geen enkel jaar herinneren waarin wij zoveel innovaties en nieuwe projecten op de rails hebben gezet. Ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar was onze onderscheiding Onderneming van het Jaar 2004. Voor 2005 hopen we de vruchten te plukken van de inspanningen van de voorbije jaren en vooral van het jaar 2004. We verwachten opnieuw goede resultaten. Voor de markten waarop wij actief zijn, is natuurlijk al onze hoop gevestigd op een positieve afloop van toetredingsgesprekken van Turkije tot de Europese Unie. Een wereldwijde politieke stabiliteit is natuurlijk een conditio sine qua non voor een gezond economisch klimaat. Het onder controle krijgen van het terrorisme blijft ook in 2005 een belangrijke politieke uitdaging. Verder baart eveneens de beperktheid van grondstoffen op deze aardbol ons grote zorgen. Dit zal zeker zijn weerslag hebben op de prijzen van de eindproducten, wat meteen het gevaar op inflatie verhoogt. Voor Delhaize Groep was 2004 een belangrijk jaar. Onze sterke resultaten voor de eerste negen maanden van het jaar, met onder andere een stijging van de nettowinst met 33 %, bevestigen dat we de juiste strategische keuzes hebben gemaakt : een focus op leidende concepten, uitmuntende uitvoering en onze ontwikkeling als lerende onderneming. In 2005 zullen wij verder bouwen op de sterkten en initiatieven van dit jaar, zowel inzake omzet- als winstgroei. Voor omzetgroei blijft differentiatie bij ons het sleutelwoord. Food Lion zal de snelheid van zijn marktvernieuwingen verhogen van één per jaar in 2003 en 2004, naar twee in 2005 en drie in 2006. Veel waarnemers kijken in de eerste plaats naar de evolutie van de dollar. De reële impact van de evolutie van de dollar op Delhaize Groep is echter zeer beperkt, daar de dollar voor ons geen transactie-effect heeft. De externe factor die voor ons het relevantst is, is zonder twijfel de evolutie van de Amerikaanse economie. Het blijft de vraag hoe lang de Amerikaanse economie met dit "twin deficit" aan deze snelheid kan blijven groeien. Na een goede start in het eerste trimester van 2004, deed de markt het minder goed in het tweede deel van het jaar. Voor de uitrusting die na vier of vijf jaar moet worden vervangen, stelden we een hoger volume vast dan in 2003. Op het vlak van outsourcing waren er heel wat nieuwe opportuniteiten. Voor 2005 voorzien we een lichte verbetering van de zaken, in lijn met de algemene Belgische economie. Er zijn geen nieuwe technologische ontwikkelingen te verwachten en dus zal de IT met 2 tot 3 of zelfs 4 % groeien, maar er zal geen tweecijferige groei zijn binnen de sector. Als de dollar zwak blijft tegenover de euro, zal de invloed van de hoge olieprijs minder invloed hebben in Europa dan in de Verenigde Staten. Maar ik denk dat de dollar uiteindelijk niet zwak zal blijven, aangezien de Amerikaanse economie momenteel een grotere groei laat optekenen dan de Europese. We kijken met grote tevredenheid terug op 2004. GIMV slaagde erin optimaal gebruik te maken van het verbeterde beursklimaat om een aantal belangrijke exits te realiseren. Verder werd in een aantal nieuwe dossiers geïnvesteerd waarvan wij in de toekomst veel verwachten. Voor GIMV liggen die op twee niveaus : een verdere positieve evolutie nastreven van de intrinsieke waarde van onze portefeuille en het verder uitvoeren van onze investeringsstrategie. Met andere woorden : op een selectieve manier investeren in uitstekende bedrijven die tot onze doelgroepen behoren. We leven ongetwijfeld in een onzekere geopolitieke omgeving. De belangrijkste elementen die onze macro-economische omgeving kunnen beïnvloeden, lijken mij vooral een verdere daling van de dollar omwille van het overheidstekort in de VS en een verdere stijging van de olieprijzen, mogelijk versterkt door een crisis in het Midden-Oosten en/of Iran. IBA knoopte opnieuw met winst aan in de eerste helft van 2004 en zal winstgevend zijn over het hele jaar, wat niet meer gebeurde sinds 2000. Onze koers steeg met meer dan 100 % sinds januari. Ten slotte hebben we onze divisie Sterilisatie en Ionisatie verkocht tegen een waarde die hoger lag dan geschat door de analisten. We gingen van zware schulden naar een positief saldo. We hebben dus heel wat redenen om tevreden te zijn over 2004. IBA zal zijn inspanningen in 2005 voortzetten om zijn marktaandeel en leiderschap uit te breiden en om zijn winstmarges op de vier markten (moleculaire beeldvorming, protontherapie, dosimetrie en versnellers voor sterilisatie van medische producten) te verhogen. De factor die ons het meest zorgen baart, is de zwakke dollar. Als die zwak blijft, tast hij de competitiviteit van de Europese exporteurs aan. Ook die van IBA, dat 50 % van zijn activiteiten in dollar heeft. Een jaar geleden zou ik geantwoord hebben : "2004 wordt het jaar van de reconstructie voor IBt". En dat was ook zo ! Wanneer we de jaarbalans opmaken, zijn we tevreden met het resultaat : een driecijferige groei van de inkomsten en een sterke verbetering van ons nettoresultaat, met meer dan 60 % ! Bovendien sluiten we het jaar af met een eerste winst op EBITDA-basis. Het gaat hier om de beste resultaten sinds de oprichting van het bedrijf in 1996. We zullen een nieuw product op de markt brengen dat revolutionair zal zijn in het wereldje van de brachytherapie. Het gaat om een nieuw implantaat dat is samengesteld uit een biocompatibel polymeer. We hebben er een patent op dat loopt tot 2020. Het is erg flexibel in gebruik en we hopen dat het de techniek van de brachytherapie naar de behandeling van andere types tumoren, zoals borstkanker, zal kunnen uitbreiden. De sector waarin we actief zijn û de gezondheidszorg û is weinig gevoelig voor de macro-economische parameters die u daar noemt. Maar onze financiële resultaten worden wel beïnvloed door de evolutie van de euro ten opzichte van de dollar, aangezien we op de Amerikaanse markt verkopen (minder dan 15 % in 2004). Voor ICOS was 2004 een prachtig jaar, waarin we zeer sterk gegroeid zijn, een fabriek in China hebben overgenomen, een belangrijke nieuwe productlijn hebben doen doorbreken (FTI) en een belangrijke overname hebben gedaan van Siemens, waaruit al in december de introductie kwam van een nieuwe, belangrijke productlijn (WI). De halfgeleidermarkt is afgekoeld in de tweede helft van 2004 en de verwachting is dat de markt ook in de eerste jaarhelft van volgend jaar vrij zwak zal blijven. Toch is 2005 voor ons een zeer belangrijk jaar, waarin we onze nieuwe productlijn voor waferinspectie moeten laten doorbreken. We hebben de voorbije jaren zeer goed weten om te gaan met een dalende dollar, maar we vrezen dat deze trend voort zal gaan. Verder zouden aanhoudend hoge olieprijzen een algemene verzwakking van de wereldeconomie kunnen veroorzaken. 2004 was een uitstekend jaar waarin Interbrew, na de combinatie met AmBev om InBev te vormen, nieuwe uitdagingen aanvatte. De groei van het Zuid-Amerikaanse continent wordt nu een belangrijke factor voor InBev. Globaal zullen volume en resultaten in 2004 in lijn liggen met de verwachtingen. Wij zullen onze strategie, die de consument centraal stelt en gericht is op winstgevend intern volume en resultaatsgroei, verder uitbouwen. InBev is geografisch ruim gediversifieerd, met een uitstekend evenwicht tussen ontwikkelde en groeimarkten. Daardoor wordt de impact van lokale en zelfs regionale macro-economische ontwikkelingen uitgevlakt. Het is echter onmogelijk te voorspellen welke macro-economische ontwikkeling het meest te vrezen is. Ik ben algemeen tevreden over 2004. IRIS bleef belangrijke investeringen doen in zijn producten. Dat vertaalde zich in de introductie van verschillende producten en een groter aantal oplossingen die IRIS zijn klanten kan aanbieden. Ik ben vooral blij met de technische vooruitgang die onze teams de afgelopen jaren maakten. IRIS is optimistisch over de perspectieven voor 2005. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, zoals de automatische behandeling van facturen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat we ons op nieuwe markten kunnen ontwikkelen, vooral ook op internationaal niveau. We denken dat IRIS goed geplaatst is om te kunnen profiteren van een mogelijke nieuwe start van de IT-markt. Een dollarval heeft een eerder negatieve impact op de rekeningen van IRIS. Temeer omdat de verkoop in de VS sterk groeit. De grootste risico's voor de ontwikkeling van IRIS zullen in 2005 volgens mij het geopolitieke risico en het risico op een economische crisis zijn. 2004 was voor KBC een zeer goed jaar. Sterke punten zijn, onder andere, de steeds grotere bijdrage in de winst van KBC vanuit de Centraal-Europese dochters, de sterke prestatie van de bankdivisie. De ontgoocheling van 2004 is de hoger dan verwachte impact van de afschrijvingen op de aandelenportefeuille van de verzekeraar. Voor 2005 blijft de boodschap : focus. De investeringen in Centraal-Europa verder uitdiepen om met zeer gezonde dochterbedrijven te kunnen profiteren van de grotere groei van de economieën in deze landen. Op de thuismarkt : het marktaandeel sterk verhogen door de energie die in het recente verleden aan de eigen KBC-fusie werd besteed, naar de klant te verleggen. Een te snelle rentestijging kan een ongewenste druk op de waarde van de obligatieportefeuille meebrengen, hoewel de verzekeringsdivisie dan weer grotere hefboomeffecten bereikt bij een rentestijging. In 2005 wordt bovendien voor het eerst onder IFRS gerapporteerd. Af te wachten valt hoe de markt (en de ratingbureaus) zullen reageren op een grotere volatiliteit van de balans en van de winst- en verliesrekeningen. De ontplooiing van de Chinese economie. Aangenaam voor ons bedrijf : de groei van het bioscoopbezoek in Europa in de eerste acht maanden van 2004 en het succes van lokale filmproducties (De zaak Alzheimer). Ontgoocheling in de wereld : de algemene oorlogstoestand. De belangrijkste conflicten blijven aanhouden : Irak, Israël, Zuid-Afrika. Ontgoocheling voor ons bedrijf : einde van de 'Lord of the Rings'-reeks. De opmars van digitale cinema. Wij verwachten volgend jaar een verdere ontwikkeling van digitale projectiesystemen en een verdere uitbreiding van de alternatieve digitale mogelijkheden in bioscopen. Een terroristische actie in Europa of een nieuw wereldconflict. In 2004 is Melexis weer sterk gegroeid. Ondanks de tegenvallende dollar ligt onze omzetgroei boven de verwachtingen. Dat heeft vooral te maken met het doorgedreven gebruik van elektronica in de auto. Naast Europa, de traditioneel sterke markt voor Melexis, is vooral Azië zeer sterk gegroeid. Melexis verwacht voor 2005 een verdere groei tussen 10 en 15 %. Doordat we vooral chips leveren voor de automobielindustrie, kunnen we dat goed voorspellen. De groei bestaat vooral uit bestaande contracten die gewoon doorlopen, met erbovenop nieuwe producten die aanlopen. De automobielmarkt is een stabiele markt die globaal relatief kleine fluctuaties in aantallen auto's kent. De koers van de dollar baart wel zorgen. Op drie jaar tijd is de omzet van Melexis in Azië van 14 % naar 35 % gestegen. De micro-elektronicamarkt in Azië is vooral een USD-markt, en daardoor nam de gevoeligheid voor de USD toe. We compenseren dit door ook de aankopen in USD te doen, zodat de uitwerking in de winst- en verliesrekening eerder beperkt blijft. Het afgelopen jaar zal goed geweest zijn. Het werd wel gekenmerkt door een sterke stijging van de grondstoffenprijzen en een sterke daling van de dollar. Deze elementen zullen vooral hun gevolgen krijgen in 2005. Wij hebben vertrouwen in 2005. De stijgingen van de grondstoffenprijzen zouden de inflatie sterk kunnen doen stijgen. Door onze automatisch indexering heeft dit tot gevolg dat de lonen sterk zouden stijgen en dit doet onze competitiviteit dan weer dalen. Strategisch was 2004 voor Omega een cruciaal jaar, met de doorbraak naar 17 landen, de uitbouw van onze Europese structuur en onze toekomstgerichte balansherschikking. Operationeel was 2004 ontgoochelend, doordat de kosten sneller stegen dan de omzet, met een winstwaarschuwing tot gevolg. Operationeel wordt het essentieel om in 2005 een gezonde interne groei van minimaal 6 % te combineren met een structurele verhoging van de rendabiliteit. Het uitvoeren van het 'Vitamine O-plan', met de 'O' van Omega, wiens operaties dus nog gezonder moeten worden, staat aldus centraal voor 2005. Qua aandeelhouderswaarde moeten we een dubbele ambitie hebben : de jaarprognoses (winst per aandeel van 3,50 EUR) behalen en erkend worden als structureel groeibedrijf (k/w van 15). Als alles goed verloopt, mogen we dus voor eind 2005 op een beurskoers van 52,5 EUR hopen. Omega is grotendeels onafhankelijk van de olieprijs en dollarkoers, sinds dit jaar zelfs van de rentestand. Geef ons dus maar de voorspelde, aanvaardbare economische groei, en voor de rest een vredig jaar. 2004 was voor Option een 'grand cru'-jaar. Onze visie wordt nu door zowat alle mobiele operatoren gedeeld. De feiten en cijfers hebben aangetoond dat Option een succesvolle turn-around heeft doorgemaakt. Ook de evolutie van het aandeel heeft ons aangenaam verrast. Er kwam een brede interesse van internationale institutionele investeerders. Ons succes lokt nieuwe concurrenten. We verwachten een verhoogde prijsdruk. Volgend jaar wordt dus een jaar van kostenmanagement én repetitief innoveren. We moeten ook verder groeien. Zowel in de breedte (nieuwe klanten en nieuwe geografische regio's) als in de diepte (meerdere producten per klant). Ik zie de kanker van het terrorisme als een heel belangrijk aandachtspunt. Eén gerichte terroristische actie, één speldenprik, kan onze Europese economie heel erg pijn doen. De Europese regeringen hebben objectieven uitgezet om extra jobs te creëren en van Europa de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken. Allemaal goed en wel, maar waar is het stappenplan ? Van de extra jobcreatie in België heb ik nog niet veel gezien. Wie stelt een concrete schoktherapie voor ? Ons afgelopen boekjaar was uitstekend, niet alleen cijfermatig, maar ook kwalitatief. De hele strategie van Quest wierp zijn vruchten af : de genoteerde portefeuille deed het zeer goed, er werden drie nieuwe investeringen uitgevoerd en twee exits gerealiseerd via IPO's op AIM (Londen) en de beurs van Oslo. Wij hopen op en verwachten een nieuw succesvol jaar. Minstens drie van onze portefeuillebedrijven zijn rijp voor een beursgang. Wij hopen dan ook dat de warrants van Quest for Growth, die voor de laatste keer kunnen uitgeoefend worden in oktober 2005, zullen worden uitgeoefend. Dit zou betekenen dat we onze beleggingsportefeuille bijna zouden kunnen verdubbelen. Als beursgevoelig bedrijf vrezen wij vooral geopolitieke gebeurtenissen. Macro-economische ontwikkelingen blijven enigszins voorspelbaar en verlopen meestal geleidelijk. Ze zijn dan ook 'part of the job'. Externe gebeurtenissen (oorlogen, aanslagen)zijn veel minder voorspelbaar en hun impact op de economie en op de financiële markten is vrijwel altijd negatief. Anticiperen is dan ook vaak onmogelijk. Het is jammer dat de economische groei in 2004 beneden de verwachtingen is gebleven, zoals die door de economisten en politici naar voren waren geschoven. 2004 is op zijn beurt een moeilijk economisch jaar gebleken. De positieve noot is wel dat er een verbetering merkbaar was ten opzichte van 2003, al zijn we nog niet terug op het niveau van 2002. We verwachten dat Recticel vanaf 2005 voor het eerst de vruchten zal plukken van de herstructureringen die het in 2003 en 2004 heeft doorgevoerd. De investeringen worden teruggeschroefd tot het niveau van voor 2002, en mede daardoor zal Recticel vanaf 2005 een begin maken met de vermindering van de schuld. Uiteindelijk moet dat resulteren in een afbouw van de schuldgraad van 112 % naar 60 % tegen 2008. De grootste onzekerheden hangen samen met de koers van de dollar en de prijzen voor ruwe olie. Daarnaast kan men zich ook afvragen of de exponentiële groei in China van blijvende aard is en welke de invloed kan zijn op de vraag naar die grondstoffen die ook voor onze economie de basiselementen vormen. Wij waren aangenaam verrast door de sterke opleving van het Verre Oosten in het algemeen, en van China in het bijzonder. Hun sterke groei heeft de hele wereldeconomie meegetrokken. De ontgoocheling zit vooral in het gedrag van de modale Europeaan, die blijkbaar nog niet heeft begrepen dat het middelpunt van de activiteit in versneld tempo verschuift naar deze landen, die bereid zijn om hard te werken voor verbeterde koopkracht en welstand. Wij verwachten dat de vraag naar palmolie in de markt sterk zal blijven en rekenen ook op aanhoudend goede rubberprijzen door de blijvende groei in het Verre Oosten, dat zich duidelijk heeft gemanifesteerd als de markt van de toekomst. Ons bedrijf moet dan ook ten volle kunnen groeien, aangezien het zwaartepunt van onze activiteiten juist in deze regio ligt. Mogelijk rekent de hele wereld op dit ogenblik te veel op China om de wereldeconomie op gang te houden. Ook in de VS, maar vooral in Europa, moeten productiviteit en rendement opnieuw bekeken worden. De dollar blijft, ondanks het deficit, de belangrijkste wereldhandelsmunt voor de komende jaren en zal zijn vertrouwde plaats terug innemen. Er zijn geen gegronde redenen om van een sterke euro te spreken. In 2004 heeft de economie zich langzaam maar zeker hersteld. Dit is van groot belang voor Solvus, dat in grote mate afhankelijk is van de algemene marktevolutie. Vooral in België was de heropleving duidelijk zichtbaar omdat dit een vroegcyclische markt is. Nederland en Frankrijk, twee andere belangrijke markten van Solvus, begonnen moeilijk aan 2004, maar evolueerden zeer positief in de laatste maanden van het jaar. Solvus verwacht dat de economie verder positief evolueert, hoewel de duurzaamheid van het herstel onzeker blijft. Het is nog uitkijken naar hoe de belangrijkste economieën zich ontwikkelen, zoals Duitsland en Frankrijk. Beide landen zijn van cruciaal belang in de Europese economie. We verwachten voor 2005 vooral betere resultaten van Nederland en Frankrijk. België zal ongeveer op hetzelfde niveau als dit jaar blijven. Er zijn twee factoren die een negatief effect kunnen hebben op onze sector : een rentestijging en een verdere delokalisatie naar de lagelonenlanden, vooral Azië en Oost-Europa. Voor onze Photo Hall-activiteiten, die grosso modo de helft van onze groepsomzet uitmaken, is 2004 effectief verlopen zoals we twaalf maanden eerder voorzien hadden. Voor onze photofinishingactiviteiten diende 2004 zich aan als een jaar waarin de overgang van traditionele fotografie naar digitale fotografie zich verder zou voltrekken. Midden 2004 bleek dat de overgang naar de digitale fotografie echter nog sneller verloopt dan elke sectorexpert had verwacht. Vooral daardoor zullen de cijfers voor 2004 geen correcte weerspiegeling zijn van de vooruitgang en de innovatie die we dit jaar hebben gerealiseerd. 2005 moet het jaar worden waarin een groot deel van de verwachtingen uit 2004 daadwerkelijk worden ingelost. Tegen de tijd dat deze tekst gepubliceerd is, zal er waarschijnlijk al meer duidelijkheid zijn over de beoogde joint venture tussen onze postorderactiviteiten en die van Fotolabo Club. Daarnaast verwachten wij dat het 'digitale fotoalbum' in 2005 verder ingeburgerd zal raken. Voor onze grondstoffen en investeringsgoederen verwachten wij in 2005 geen negatieve verrassingen. En onze afzetmarkten bevinden zich quasi uitsluitend in euroland. Dus kijken we met de meeste aandacht naar de koopkracht (en ook de kooplust) op de markten waarin we actief zijn. De maand december is nog niet helemaal afgelopen en dat is een belangrijke maand voor de informatica-industrie. In dit stadium zijn we tamelijk tevreden over de gekende resultaten van 2004. Systemat is vandaag een lichtere groep, doeltreffender, toegespitst op de doelstellingen van de klanten die een technologisch partnership willen met een lokale, competente partner die financieel solide is en hun vertrouwen verdient. 2005 zou de tendensen van 2004 moeten bevestigen en zou ervoor moeten zorgen dat Systemat het groeipad en de rendabiliteit terugvindt, vooral dankzij de nieuwe strategische organisatie naar klanten en diensten toe. Na de bruuske deregulering van de ICT-markt waaraan wij ons sinds 2003 aanpassen, in een gespannen geopolitieke omgeving, zien we geen nieuwe, grote risico's die onze toekomst ernstig kunnen beïnvloeden. De heropleving van de ICT-omgeving in de Benelux, die we zagen op het einde van 2003, heeft zich doorgezet en zelfs versterkt in 2004. De zwakte van de dollar ten opzichte van de euro houdt aan, wat onze concurrentiepositie op het vlak van uitgevoerde producten onder druk houdt. In maart 2005 begint het tweede jaar in het driejarenplan 'Flagship 2006'. We voeren dit plan sinds maart 2004 systematisch uit en het is aanmoedigend om de eerste tekenen te zien van een verbetering van onze activiteiten buiten de Benelux. We zien hoopvolle groeicijfers in landen als het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Frankrijk. We rekenen voor 2005 op positieve cijfers uit alle landen Ik verwacht geen fundamentele groeivertraging in Azië. De groeicijfers zullen de andere markten blijven overtroeven en ook voor onze sector is het duidelijk dat de vraag naar uitbreiding van het communicatiegebeuren standhoudt. Een verdere val van de dollar sluiten we niet uit. Dankzij de toename van onze dienstenactiviteit in Europa worden we echter stilaan minder afhankelijk van de USD/EUR-koersevolutie. Macro-economisch was het jaar minder goed dan verwacht. Maar ondanks de zware concurrentie in een zeer competitieve en internationale omgeving, doet Ter Beke het goed. Dat dankt het in de eerste plaats aan de goede en competente mensen en aan een goede strategie. Met mijn gezondheid gaat het prima, dank u. Volgend jaar hopen we op een positief vervolg. We hopen ook op de realisatie van een strategische deal (externe groei) die langetermijnwaarde creëert. Maar de gestelde voorwaarden moeten adequaat vervuld zijn. De merkopbouw gaat onverminderd verder, volgend jaar ook in Frankrijk. De investeringen in onze productie-infrastructuur zullen onze competitiviteit verder verbeteren. De vleeswarendivisie gaat voluit voor voorgesneden en voorverpakte vleeswaren in consumentenporties voor de retail. Mijn zorg gaat uit naar de prijzenslag in de retail, die leidt tot waardeverlies voor alle spelers, van grondstof tot detailverkoop. Het is een kortzichtige aanpak die iedereen onder druk zet en middelen ontneemt aan het economische proces, wat kan leiden tot minder investeringen in innovatie en op termijn de voedselveiligheid in gevaar kan brengen. 2004 was een jaar waarin het weer wat beter ging na drie moeilijke jaren in de chemie die volgden op het schitterende 2000. Vooral pvc deed het een stuk beter. De teleurstelling kwam dan weer van de dalende dollar. Die zorgde voor een hogere competitiviteit in Azië voor sommige halfafgewerkte producten, waaronder de fijnchemie. 2004 was een eerste stap in de heropleving en we verwachten dan ook dat die tendens zich voortzet in 2005. We hopen dat we opnieuw resultaten kunnen bereiken zoals we die vroeger kenden. We hopen vooral dat de heropleving van pvc zal blijven duren en dat 2005 een even goed jaar wordt voor dit product als 2000. Het is duidelijk dat de Europese economie het sinds enkele maanden beter doet en daarmee de Amerikaanse economie met wat vertraging volgt. De dalende Amerikaanse dollar en de stijgende prijzen van olie en grondstoffen zouden die positieve trend niet mogen doorbreken. 2004 was het jaar van een ontluikende opwaartse spiraal, zowel qua omzet als qua resultaat. Aangename verassingen : aangedikt orderboek als goede basis voor groei en een aantal topreferentiecontracten. Teleurstellingen : verwachte economische groei komt te traag, immaturiteit en paniekvoetbal rond corporate governance. Verwachtingen 2005 : volgende fase in het ontwikkelingsproces van het bedrijf en een succesvol traject voor mijn opvolger. Voor België : de te late bewustwording van de noodzaak dat we dringend terug met zijn allen harder en meer moeten werken. Voor Europa : het missen van de trein van de globalisatie en het niet vinden van een gedoseerde balans tussen economische groei en delokalisatie. In het algemeen : wegens een groeiend fundamentalisme, een ongenuanceerde afkeer voor vreemde godsdiensten of filosofieën. Ten slotte de 'underperformance' van de economie in de VS. Van de redactie