M arc Gedopt organiseert bij hem thuis in Schilde tweetalige soupers voor Vlamingen en Nederlanders. Bij een glas goede wijn worden nieuwe Benelux'ers geboren en de taalaccenten weggelachen. Marc Gedopt heeft vier jaar veldervaring in financiën bij de Nederlandse buren. Zijn nieuwe beroepsplek wordt een stormram van het Europese industriekapitaal en is Nederlands.
...

M arc Gedopt organiseert bij hem thuis in Schilde tweetalige soupers voor Vlamingen en Nederlanders. Bij een glas goede wijn worden nieuwe Benelux'ers geboren en de taalaccenten weggelachen. Marc Gedopt heeft vier jaar veldervaring in financiën bij de Nederlandse buren. Zijn nieuwe beroepsplek wordt een stormram van het Europese industriekapitaal en is Nederlands. De Nationale Investeringsbank heeft een nieuwe aandeelhouder, de ABP-PGGM Capital Holdings. De financiële groep is een jong samenwerkingsverband van twee van de machtigste Nederlandse pensioenfondsen. Samen dekken zij 2,5 miljoen huishoudens. Marc Gedopt (44, ex- Ufsia) is lid van een driekoppig bestuurscollege dat ABP-PGGM Capital Holdings leidt en is hoofd van de Nationale Investeringsbank. Gedopt realiseerde de ommekeer van de ex- Crédit Lyonnais Bank Nederland tot Generale Bank Nederland. Haar winst steeg op vier jaar van 58 naar 166 miljoen gulden. Generale Bank Nederland, de vierde bank van Nederland, heeft een balanstotaal van 28,5 miljard gulden, vergelijkbaar met het balanstotaal van de Nationale Investeringsbank. De NIB werd op initiatief van de overheid opgericht in 1945 onder de naam Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel en raakte bekend als Herstelbank. Zij was een van de eerste, zo niet de eerste public private enterprise in Nederland. De overheid participeerde vanaf het begin met een kleine meerderheid. De resterende aandelen werden geplaatst bij handelsbanken, institutionele beleggers en later ook bij particulieren. De NIB levert langetermijngeld voor de industrie in Nederland en voor de internationale bedrijven. De NIB heeft goed geboerd onder Marius Jonkhart. In 1990 was haar balanstotaal 8 miljard gulden, vandaag is dat het drieënhalfvoudige. Zij heeft 492 medewerkers, een return on equity van 18,6% en een solvabiliteitsgraad van 13,7%. Zestig procent van de kredieten is Nederlands, 40% internationaal. Nederland genereert ruimt 50% van de winst, de rest komt uit het buitenland. De rating is AA+. ABP-PGGM Capital Holdings betaalde 4,5 miljard gulden voor de bank. "Een goeie aandeelhouder uit het buitenland had ook gekund, maar Den Haag is reuzeblij dat het Nederlanders zijn," meent Marc Gedopt. ABP-PGGM Capital Holdings (een voorlopige naam) wordt geleid door Marius Jonkhart, Marc Gedopt en een derde man, die nu nog wordt gezocht en waarschijnlijk een Angelsakser zal zijn. De Nederlandse pensioenfondsen zoeken een hoger rendement en een betere kostenefficiëntie. In 2001 zijn de Nederlandse bedrijven vrij om met hun bedrijfspensioenfonds buiten hun branche te stappen. De pensioenfondsen zoeken nu al naar een zo optimaal mogelijk rendement om hun klanten niet te verliezen.ABP-PGGM Capital Holdings heeft de NIB als schakel tussen de kapitaalmarkt en de institutionele beleggers. ABP-PGGM heeft ook een sterke activiteit in vermogensbeheer en een divisie voor private equity. Parnib wordt uit de NIB gelicht en samengevoegd met de participatiemaatschappijen van ABP en PGGM. Samen beheren zij 5 miljard gulden participaties en zijn daarmee een van de grotere Europese huizen voor private equity. Vlaanderen is één van de doelmarkten. Marc Gedopt: "Wij zijn er voor de groeibedrijven van deze wereld. Deze ondernemingen zijn voorbij de fase dat ze expanderen op basis van hun ingehouden winst en bankkredieten." De NIB werkt onder meer aan een selectieve uitbouw van de kredietportefeuille en een uitbreiding van de warehouse-activiteiten, waarbij financieringen tijdelijk worden aangehouden totdat ze worden doorgeplaatst naar derden. De bank zal haar op effectisering gerichte beleid en de intensieve samenwerking met institutionele beleggers voortzetten. Marc Gedopt zat acht jaar in wholesale banking bij Citibank. Met Francis Van der Hoydonck zette hij bij GBN activiteiten op in corporate finance. Aan veranderingsmanagement deed hij bij GBN en bij de Banque Européenne pour l'Amérique Latine, die hij leidde voor de twee aandeelhouders, Generale Bank en ABN Amro. Marc Gedopt: "Wholesale banking ligt me als vorm van krediet. Je kan die niet statistisch aansturen zoals bij een retailbank. Ik heb altijd in kredietcommissies gezeteld. Het is het fijnere bankwerk." De idee om Marc Gedopt voor NIB te vragen, kwam van Neelie Smit-Kroes, president-commissaris van NIB en echtgenote van PvdA-minister Bram Peper. Marc Gedopt: "Ik was zeer gecharmeerd met het voorstel. In Nederland is de financiële sector rijper en zijn er grotere partijen in de markt. Dat is motiverend en uitdagend." Marc Gedopt werd gepasseerd voor het directiecomité van Fortis Bank: "Bij ABP-PGGM Capital Holdings en de NIB kan ik een verschil maken. Dat deed ik ook bij GBN en daar was de ommekeer verwezenlijkt na vier jaar. Ik vertrek nu, niet halfweg. Mijn profiel is meer entrepreneurial dan bestuurlijk." Op vier jaar vermenigvuldigde de winst van GBN met drie, de cost/income-ratio zakte van 0,83 naar 0,66. Nieuwe business was het invoeren van de klikfondsen, de reverse convertibles en de talrijkere klanten in de vermogenssfeer. Een Belg als hoofd van een nationaal icoon? "Mijn nationaliteit was op één minuut van de baan, zowel bij Marius als bij Neelie. In de financiële sector in Nederland ben ik een uitzondering. In de industriële sector zijn er meer Belgen die een belangrijke positie innemen. Ik heb recentelijk mee een Belgische club opgericht die maandelijks soupeert in restaurant De Zwetheul in Delft." Wat zijn de kenmerken van de nieuwe bestuursvoorzitter? Marc Gedopt: "De goeie kant is mijn energie en koppigheid, de slechte dat ik in persoonsconflicten snel mijn geduld verlies omdat ik veeleisend ben. Bedrijven investeren in mensen en mogen er dan ook serieus een beroep op doen."Mevrouw Gedopt neemt actief deel aan het Nederlandse sociale leven. Uren rijden voor een souper in Amsterdam hoort daarbij. Marc Gedopt: "We doen dat bewust met ons twee. Dan blijf je samen praten. In de periode- Dutroux was ik rotbeschaamd en werd er hier gevreesd dat België zou uiteenvallen. De Nederlanders weten dat Vlaanderen het goed stelt. De sympathie groeit en de Vlaamse markt is een natuurlijke verlenging van de Nederlandse. We spreken grosso modo dezelfde taal. Als ik in de consumer business zit, moet ik geen nieuwe verpakkingen ontwerpen of een andere gebruiksaanwijzing maken. Dat is een kostenbesparing die je gratis meekrijgt." FRANS CROLS