Het Brusselse Safarian verkoopt in Vietnam exclusief de chocolade van reus Côte d'Or.
...

Het Brusselse Safarian verkoopt in Vietnam exclusief de chocolade van reus Côte d'Or.Twee ton was de afzet tijdens de eerste drie maanden. Voor Pierre Safarian, zaakvoerder van de NV Safarian, een geslaagde start. Want het Brusselse chocoladebedrijf verwierf het alleenrecht voor de verkoop van Côte d'Or in Vietnam. "Het is de eerste chocolade op de markt ginds van goede kwaliteit." Eigenlijk is de verkoop van Côte d'Or een noodzakelijke wending voor het Brusselse bedrijf. In eigen land verkoopt Safarian voornamelijk tabletjes voor bij de koffie van het eigen merk Grand-Place. Daarnaast levert de onderneming ook industriële chocolade. Zelf produceren doet Safarian niet, alles in België gebeurt via onderaannemers. In de Brusselse hoofdzetel zorgen vijftien mensen voor de distributie van het lekkers. Vorig jaar haalde Safarian een omzet van 80 miljoen frank. Een stijging met een kwart, vergeleken met 1994. "Maar dat komt niet door de Belgische markt," analyzeert Pierre Safarian de cijfers. "Die blijft in het beste geval stabiel en gaat zelfs achteruit." De export, 70 % van de omzet, is dus de motor. Dat was al zo bij de start in 1979 van het familiebedrijf. Spanje en Italië zijn belangrijke afzetmarkten. Maar vooral Azië staat vooraan. Daarvoor zorgt broer Gricha, die Japan en Hongkong tot suksesmarkten maakte. Vorig jaar in januari opende hij een vertegenwoordigingskantoor in Ho Chi Minh-stad. Vier Vietnamezen bemannen de post. De plannen om een lokaal produktiehuis neer te poten, zijn voorlopig op waakvlam gedraaid. "Het wettelijk kader is zeer onduidelijk. Wekelijks wijzigen de wetten. Zowel in goede als in slechte zin. Dat labiele kader maakt investeren niet gemakkelijk." Pierre Safarian steekt ook een vermanende vinger op naar de subsidiepolitiek van de Belgische overheid. "Ik heb subsidies in het buitenland gezocht. In België is overheidssteun krijgen heel wat moeilijker." Safarian wil in Vietnam de verdeler bij uitstek worden van Belgische produkten voor bakkerij en patisserie. Côte d'Or, weliswaar niet meer Belgisch, is daar trouwens maar één voorbeeld van. Ook de grootste boterproducent ter wereld, Corman uit Verviers, verkoopt via Safarian. Het aandeel van Vietnam in de omzet komt daardoor op 5 %. "Het is een zich langzaam ontwikkelende markt. In Vietnam heb je geduld nodig. Men denkt in termijnen van jaren, geen weken." PIERRE SAFARIAN (SAFARIAN) Wij willen in Vietnam de verdeler bij uitstek worden van Belgische produkten voor bakkerij en patisserie.