Bedrijven beschouwen kredietverzekeraars wel eens als instellingen waar in duistere kamertjes allerlei kredietbeslissingen in hun nadeel worden genomen. Zeker nu het slecht gaat en de kredietverzekeraars de gedekte risico's op extra strenge wijze monitoren. Een kredietverzekering dekt bovendien insolvabiliteitsrisico's en daarbij denkt men toch vooral aan faillissementen.
...

Bedrijven beschouwen kredietverzekeraars wel eens als instellingen waar in duistere kamertjes allerlei kredietbeslissingen in hun nadeel worden genomen. Zeker nu het slecht gaat en de kredietverzekeraars de gedekte risico's op extra strenge wijze monitoren. Een kredietverzekering dekt bovendien insolvabiliteitsrisico's en daarbij denkt men toch vooral aan faillissementen. Vooral kmo's zijn weinig vertrouwd met kredietverzekering, zeggen studies. Vaak weten ze niet eens dat zo'n recept bestaat. Hoog tijd voor een verhelderend naslagwerk, vond Paul Becue. Met zijn Handboek kredietverzekering levert hij een turf van enkele honderden bladzijden waarin al-le aspecten van zowel de private als de publieke kredietverzekering worden behandeld. Becue is econoom, jurist en general manager van privékredietverzekeraar Euler Hermes Services Belgium. De auteur benadrukt dat hij zijn boek in persoonlijke naam schreef. Het is de eerste keer dat een werk van dit kaliber over kredietverzekeringen in het Nederlands verschijnt. "Nu de wereldeconomie schokgolven ondervindt van de kredietcrisis is het meer dan ooit het ogenblik om een grondige reflectie te wijden aan de complexe problematiek van het kredietwezen, de kredietverzekering en herverzekering", zegt minister van staat Mark Eyskens in het voorwoord. Hij was ooit voogdijminister van de Nationale Delcrederedienst, een publieke kredietverzekeraar. Een belangrijk luik van het boek gaat over het economische belang van kredietverzekeraars. Het handelskrediet dat ze dekken, slaat op reële handelsstromen. Het naslagwerk is dus niet alleen bedoeld voor ingewijden uit de sector, maar ook voor bedrijven die een beter inzicht krijgen in de manieren waarop ze hun betalingsrisico's kunnen afdekken. De ondertitel - De onzichtbare bank - slaat enerzijds op de grote invloed van de kredietverzekeraar op het handelskrediet en het bedrijfskapitaal van een bedrijf. Anderzijds geeft de ondertitel aan dat kredietverzekeraars tussen twee stoelen vallen. Ze behoren tot de verzekeringssector, maar ze houden zich net als een bank bezig met de financiële analyse van hun bedrijfsklanten. Becue gaat voorts dieper in op alternatieve indekkingstechnieken die in concurrentie treden met kredietverzekering. Afgeleide producten zoals credit default swaps met name. Of de financiële garantieverzekering, aangeboden door spelers als het Amerikaanse FSA - wat moederbedrijf Dexia al met heel wat kopzorgen opzadelde. Ook de ratinganalyse komt uitvoerig aan bod. Door hun ratingactiviteit hebben kredietverzekeraars een mooie uitkijkpost op de economie, al rijst de vraag of ze als economische boswachter nu niet al te stringent te werk gaan. PAUL BECUE, HANDBOEK KREDIETVERZEKERING. DE ONZICHTBARE BANK, INTERSENTIA, 2008, 878 BLZ., 185 EUROCeline De Coster