"Het herstel mag dan al schuchter zijn, de jongeren die nu hun studies afronden, komen op een veel beter terrein terecht dan in 2003 en zeker 2002," zo luidt de analyse van Gilles Klass, directeur bij Mercuri Urval. "In elk geval is het zo dat de klimaatverbetering minder toe te schrijven is aan sectoren, dan wel aan ondernemingen die erin geslaagd zijn de crisis te boven te komen dankzij een strategische positionering en een goede kostenbeheersing."
...

"Het herstel mag dan al schuchter zijn, de jongeren die nu hun studies afronden, komen op een veel beter terrein terecht dan in 2003 en zeker 2002," zo luidt de analyse van Gilles Klass, directeur bij Mercuri Urval. "In elk geval is het zo dat de klimaatverbetering minder toe te schrijven is aan sectoren, dan wel aan ondernemingen die erin geslaagd zijn de crisis te boven te komen dankzij een strategische positionering en een goede kostenbeheersing." Volgens Marc Vandeleene, communication manager bij Manpower België, krijgen de werkgevers weer meer vertrouwen en staan ze in bijna alle sectoren klaar om aan te werven. "De vooruitzichten zijn het gunstigst voor de diensten en de financiële activiteiten. Ook in de horeca, maar dat heeft te maken met seizoensinvloeden. De groot- en de kleinhandel zenden ook positieve signalen uit, maar de verwerkende nijverheid en de bouw reageren eerder voorzichtig."Een gunstige indicator is die van de uitzendarbeid, waarvan gezegd wordt dat het een goede barometer vormt voor een economische heropleving. Volgens Federgon Interim bleek in mei dat het aantal gepresteerde uren is gestegen met 13,88 % in een jaar tijd. De negatieve spiraal lijkt doorbroken. Ook de federatie van wervings-, search- en selectiebedrijven toont zich optimistisch, zij het niet over eender welke functie. "De markt ontsnapt nauwelijks aan de wet van vraag en aanbod," beklemtoont Bij die zeldzame pareltjes staan de ingenieurs - de burgerlijke vooral, maar toch ook de industriële - op kop, op de voet gevolgd door alle technische en wetenschappelijke studierichtingen. Voor een pas afgestudeerde Werkgevers zijn over het algemeen veeleisender geworden en de toekenning van variabelen in functie van de individuele prestaties raakt stilaan veralgemeend, ook wat de debutanten betreft. "Dat is misschien iets minder nadrukkelijk zo voor de financiële functies, de Naast de ingenieurs en, in iets mindere mate, de financiële profielen, zijn de commerciële krachten een andere categorie die weinig van de crisis lijkt te merken. "De ondernemingen ontwikkelen hun verkoop door nieuwe diensten aan te bieden, onder meer door hun klanten te helpen meer productief te zijn," benadrukt Marc Vandeleene. "Een aantal functies van In de informatica blijven de commerciële krachten genieten van een degelijk salaris. Voor een gelijkwaardige functie worden een "Informatica is volwassen geworden, met carrières die beginnen af te vlakken," stelt Thierry Jacobs vast. "U kunt uw loon niet meer verdubbelen door van bedrijf te veranderen, wat in de periode 1998-1999 wel nog het geval was. Wel is er nog een zekere oververhitting bij specifieke technologieën zoals Voor gediplomeerden uit studierichtingen die bij de werkgevers minder in de smaak vallen, is het meer een kwestie van houding. "Meer dan de helft van de studenten die ik tegenkom, zegt dat ze willen voortstuderen of naar het buitenland trekken," stelt Jean-Marc Benker vast. "Had ik op mijn tweeëntwintigste tegen mijn vader gezegd dat ik mijn intrede op de arbeidsmarkt nog wat wilde uitstellen om Eén ding is zeker: "De jongeren kennen de markt slecht, ze verwachten te veel van hun aanvangswedde en hebben nauwelijks besef van het verschil dat de diverse voordelen kunnen uitmaken," merkt Gilles Klass op. "Ik kan u tientallen bedrijven noemen die tussen 200 en 500 werknemers tellen en die op dit ogenblik een talentenkweektuin aanleggen met jongeren waarin ze bereid zijn te investeren. Zo'n investering is meer waard dan een zware aanvangswedde."Eens men aan de slag is, kan de gemiddelde verhoging binnen dezelfde categorie geschat worden op 4 tot 6 %, naargelang van de sector en zonder rekening te houden met indexeringen. "Soms kan je meer verdienen door uitmuntend te zijn in een lagere categorie dan middelmatig in een hogere," stelt Angela Leone vast. Vooruitgaan in het bedrijf verloopt ook niet meer volgens hiërarchische lijnen. "In plaats van de leiding te nemen over een team, iets wat niet iedereen gegeven is, is het soms beter zich te specialiseren en zijn verantwoordelijkheden uit te breiden op het gebied van projecten," zegt Luc Tavernier. "Dat soort van horizontale evolutie wordt vaak beter verloond dan wanneer men manager wordt."Rest nog de vraag wanneer de tijd gekomen is om te gaan kijken of het gras elders misschien groener is. "De situatie verschilt naargelang je een diploma hebt behaald in de vette jaren (1998 tot 2000) of in de magere jaren (2002-2003), die gekenmerkt werd door een afslanking van de lonen en voordelen," repliceert Nicolas Béchu van het rekrutringsbureau Michael Page. "Als er in je eerste baan na drie of vier jaar nog geen beweging gekomen is, moet je een overstap overwegen. De eerste categorie zal het moeilijker hebben om een sprong vooruit te maken omdat ze van een hoger niveau vertrekken."Als we naar de verloning stricto sensu kijken, loont een verschil van 20 % de moeite om te overwegen. "Anders doet u er beter aan te wachten tot het volgend evaluatiegesprek om te spreken over een loonsverhoging. Tenzij er duidelijke signalen zijn dat het mis kan gaan. Dat gezegd zijnde, kiezen voor een functie die minder betaalt maar wel een sterk ontwikkelingspotentieel vertoont, is vaak de meest rendabele houding. Het is pas als de markt moeilijk ligt dat men zich kan laten opmerken door zijn uitstraling."Het is echter niet allemaal een kwestie van salarissen. "Je moet je de vraag stellen of je leercurve nog altijd aan het stijgen is," voegt Jean-Marc Benker eraan toe. "Als ze afvlakt, heb je te maken met een structurele malaise." Maar pas op voor jobhoppen. "Je moet van werkgever durven veranderen, maar een opeenvolging van ervaringen van minder dan drie jaar lijkt me niet erg verkoopbaar," vindt Nicolas Béchu. Conclusie: "De hele kunst bestaat erin de toegevoegde waarde die je de onderneming te bieden hebt, juist in te schatten," zegt Jean-Marc Benker. "Een loon wordt altijd toegekend in functie van de return on investment. Als die uitblijft, zal men minder geduld met je hebben, zeker naarmate je loon hoger ligt."Christophe Lo Giudice - Alain MoutonDe tendens om jongeren aan te trekken met een bedrijfswagen, lijkt wat te vertragen."In een KMO ligt de aanvangswedde ongetwijfeld een stuk lager, maar is er ook ruimte voor onderhandeling.""Had ik na mijn studies tegen mijn vader gezegd dat ik het werken nog wat wilde uitstellen om 'mezelf te vinden', dan zou ik een fikse schop onder mijn broek gekregen hebben.""De verloning volgt de prestaties, ze loopt er niet op vooruit."Het loon van een cijferkraker stijgt het snelst als hij tussen zes en negen jaar ervaring heeft, met een stijging in de grootteorde van 25 %.