Er zijn in Vlaanderen 531 erkende groepen assistentiewoningen (GAW). Ter vergelijking: Vlaanderen telt 71.000 rusthuisbedden. Bijna de helft (43 %) van de assistentiewoningen wordt uitgebaat door OCMW's. Zo'n 45 % van de uitbaters heeft officieel het statuut van vzw. In veel gevallen hebben die vzw's wortels in de een of andere religieuze congregatie. De rest van de erkende assistentiewoningen -- een kleine 10 procent -- is in handen van commerciële vennootschappen.
...

Er zijn in Vlaanderen 531 erkende groepen assistentiewoningen (GAW). Ter vergelijking: Vlaanderen telt 71.000 rusthuisbedden. Bijna de helft (43 %) van de assistentiewoningen wordt uitgebaat door OCMW's. Zo'n 45 % van de uitbaters heeft officieel het statuut van vzw. In veel gevallen hebben die vzw's wortels in de een of andere religieuze congregatie. De rest van de erkende assistentiewoningen -- een kleine 10 procent -- is in handen van commerciële vennootschappen. Dat beeld is echter vertekend. Een aantal van die vzw's zijn intussen een onderdeel van een grotere commerciële groep. Zo is Armonea de groep achter de vzw's Berkenhof in Brugge en vzw Molenberg in Beveren. Net zogoed nemen sommige vzw's de rol van zorg- uitbater op zich in projecten waarvan de bouw door een ontwikkelaar is gefinancierd. Zulke constructies hebben hun nut, omdat beide partijen een complementaire rol spelen. Ze hebben wellicht ook te maken met de voorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt voor het toekennen van een verlaagd btw-tarief aan assistentiewoningen. In Vlaanderen springt in de lijst van uitbaters van erkende assistentiewoningen vooral Armonea in het oog. Die groep is actief in alle Vlaamse provincies en is als vennootschap zelf de uitbater van elf erkende voorzieningen met assistentiewoningen. Daarnaast opereert de vennootschap ook via een aantal vzw's. Het Zorgbedrijf Antwerpen -- het voormalige OCMW -- springt eveneens in het oog als veelvuldige aanvrager van erkenningen voor assistentiewoningen. Niet minder dan 17 erkende GAW's worden door het voormalige Antwerpse OCMW uitgebaat. De andere meervoudige uitbaters van assistentiewoningen in het Antwerpse zijn: vzw Amate (5 GAW's) dat een samenwerkingsverband is van diverse initiatieven uit de Kempen; de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar die met 7 GAW's vooral sterk staat in Antwerpen en Vlaams-Brabant; en de vzw Compostela (5 GAW's). In Vlaams-Brabant blijft de taart vooralsnog versnipperd. In Limburg is vzw Foyer De Lork (4 GAW's) de belangrijkste aanvrager van erkende assistentiewoningen. Het hoofdkwartier zit dan wel in Geel, maar het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Limburg. Onder andere als uitbater van het prestigieuze Clarenhof in Hasselt-- goed voor 57 serviceflats -- haalde de groep het nieuws. In West-Vlaanderen laten de vzw Bejaardenzorg Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën Ruiselede (4 GAW's) en de woon-zorggroep GVO (3 GAW's) zich opmerken. Ook vzw Regenboog Roeselare van de aannemersfamilie Verstraete (2 GAW's) en de vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek (3 GAW's) zijn redelijk aanwezig in het segment van assistentiewoningen. Voor Oost-Vlaanderen springt het christelijk geïnspireerde vzw ouderenzorg Philippus Neri uit Sint-Niklaas (4 GAW's) in het oog. Maar de vzw Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu lijkt met zes erkende groepen van assistentiewoningen de belangrijkste speler te zijn.