Centraal in de affaire Lernout & Hauspie is de fictieve omzet, die werd geboekt via allerlei language development companies (LDC's). Dat gebeurde ook via contracten in Zuid-Korea, op een bepaald moment goed voor 40 % van de omzet. Alle beklaagden worden verdacht van een of andere vorm van valsheid van de jaarrekening.
...

Centraal in de affaire Lernout & Hauspie is de fictieve omzet, die werd geboekt via allerlei language development companies (LDC's). Dat gebeurde ook via contracten in Zuid-Korea, op een bepaald moment goed voor 40 % van de omzet. Alle beklaagden worden verdacht van een of andere vorm van valsheid van de jaarrekening. Jo Lernout en Pol Hauspie: de stichters van het spraaktechnologiebedrijf zijn in de lente van 2001 in verdenking gesteld van schriftvervalsing, koersmanipulatie en inbreuken op de wetgeving op de jaarrekeningen. Het gerecht verdenkt hen van het bedenken en uitwerken van het LDC-concept. Aan deze LDC's verkochten ze licenties op LHSP-technologie. Ze zouden er taaltoepassingen mee verrichten in vaak exotisch klinkende talen. Het duo zocht mede-uitvoerders en financiers voor dit concept en stelden ook bedrijfsstrategieën en valse contracten op, stelt het Openbaar Ministerie. Nico Willaert is sinds 1990 de,, derde man'' bij LHSP. Hij wordt beschouwd als de uitvoerder van de frauduleuze schema's. CEO Gaston Bastiaens werkte sinds 1996 bij het bedrijf en kwam in de raad van bestuur in 2000. Hij hielp de contracten opstellen en financieren en was verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhouding. CFO Carl Dammeken stelde de valse boekhouding mee op, aldus het gerecht. Erwin Vandendriessche (sinds 1990 bij LHSP), Marc De Pauw (Sofinim en VLD-burgemeester van Destelbergen) en Dirk Cauwelier (advocaat in Poperinge en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel in Ieper) waren lid van het auditcomité. Hen wordt onder meer verweten dat ze de valse omzet lieten goedkeuren door de algemene vergadering. Patrick De Schrijver (president van de divisie Technologies & Solutions en mee verantwoordelijk voor de LDC's) en de interne juristen Philip Beernaert en Christof Lammar behoren tot de kern van personeelsleden die worden aangeklaagd. De bestuurders Francis Vanderhoydonck en T homas Denys (Lernout & Hauspie Investment Company) verschijnen in de beklaagdenbank omdat ze op de hoogte zouden zijn geweest van de wanpraktijken. De naamloze vennootschap LHSP moet ook verschijnen . Philip Vermeulen (ex-GIMV) van FLV Fund zou meegewerkt hebben aan de valse contracten. Bedrijvenmakelaar Tony Snauwaert en de onderneming Language Development Service speelden een sleutelrol bij de totstandkoming van de LDC's. De bedrijfsrevisor KPMG wordt samen met revisor Willam Van Aerde aangeklaagd omdat ze de LHSP-rekeningen niet goed hebben gecontroleerd. Het bedrijf zou ook noodzakelijke hulp verstrekt hebben bij de fictieve omzetboekingen en de valse jaarrekeningen. Dexia (ex-Artesia) wordt, net als haar gewezen medewerker Geert Dauwe, verdacht het frauduleuze systeem te hebben gefinancierd, daarbij bewust de interne procedureregels negerend. Dat gebeurde onder meer via persoonlijke kredieten aan de hoofdrolspelers en "credit default swaps", een afgeleid product van kredietrisico's. Het zou de noodzakelijke hulp hebben geleverd bij de valse omzetcreatie en de koersmanipulatie.