Volgende week : Philippe Vlerick, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid.
...

Volgende week : Philippe Vlerick, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be. eXtra informatie op www.trends.be - De functies van de leden van het zakenkabinet.Christ'l Joris. "Alain Hubert vat in zijn bericht heel wat van de boodschappen in mijn voorgaande columns over Kyoto samen. Hij is ervan overtuigd dat de menselijke activiteit aan de basis ligt van de drastische opwarming van de aarde. Maar hij stelt vast dat Europa en het bedrijfsleven hier ook echt mee bezig zijn, meer dan de burger en de politiek. De enorme groei die de Chinese en Indiase economie nu doormaken, ziet hij als een keerpunt. Hij pleit er terecht voor dat Europa met technologische innovaties op de Chinese kar springt, zodat zij niet dezelfde fouten moeten maken als wij."Joris. "Ik was verwonderd dat slechts 10 % van de afvalberg uit huishoudelijk afval bestaat. Maar het klopt. Volgens het Mira-rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) hebben de Vlaamse huishoudens inderdaad een mooie verbetering neergezet qua afvalproductie. Het bedrijfsleven heeft dat (nog) niet gedaan. Van de resterende 90 % van de afvalberg komt ruim de helft voort uit de industrie, de andere helft uit de diensten. Er is dus nog werk aan de winkel. Waarmee ik niet wil zeggen dat het bedrijfsleven in dit verhaal niets doet. "Het artikel verwijst ook naar het beheer van de containerparken en de kosten ervan voor de gemeenten. Ik stak mijn licht eens op bij de vzw Recupel, een organisatie die voor haar leden-bedrijven de terugname van elektrische producten (ijskasten, tv's, gsm's...) organiseert. Recupel hoopt dat de Vlaamse minister van Leefmilieu hen op correcte wijze zal 'taxeren' voor de samenwerking met de containerparken: namelijk een bijdrage die overeenkomt met de meerkosten van die specifieke afvalstromen en niet de totale operationele kosten voor een containerpark. Daarvoor betaalt de burger al een bijdrage via een gemeentelijke afvalheffing."Joris. "Het rapport is zonder meer interessant. Het legt heel duidelijk de problemen uit, maar zaait volgens mij geen paniek. De kernboodschap is een zeer ernstige waarschuwing: de mens zet de natuurlijke functies van de planeet zodanig onder druk, dat we er niet langer van kunnen uitgaan dat de ecosystemen ook de volgende generaties nog zullen kunnen ondersteunen. "De auteurs tekenen vier toekomstscenario's uit in een matrix met twee assen: een regionale of globale aanpak, reactief of proactief. Elk scenario houdt bepaalde voordelen, nadelen en risico's in. In drie van die scenario's kan een aantal negatieve gevolgen worden omgekeerd en weggewerkt. Daarvoor zijn wel belangrijke wijzigingen in het beleid, de instellingen en de aanpak vereist. Het scenario Techno Garden (proactief en globaal) steunt erg op technologie bij het aansturen en marktgericht managen van ecosystemen. Hier wordt erop gewezen dat technologie oplossingen kan brengen, maar dat ze, omdat ze nieuw is, ook risico's kan inhouden. Technologie alleen is uiteraard niet zaligmakend. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs, in de democratische participatie van alle burgers en groeperingen, in functionele en transparante overheden en internationale instellingen mét mandaat... "In het vierde scenario, Order from Strength (regionaal, reactief), zijn de naties voornamelijk bezig met veiligheid en beschermingsmaatregelen zoals handelsbarrières. Zij beschouwen het verzorgen van het eigenbelang als de beste verdediging tegen economische onzekerheid, waarbij verkeer van goederen, mensen en informatie strikt wordt gereglementeerd en bewaakt. Moeten we nog zeggen dat dit scenario niet naar een oplossing leidt? "Het rapport geeft naast een waarschuwing dus ook een perspectief voor een dynamische aanpak, voor een samenwerking met een rol voor de overheid, de industrie en het bedrijfsleven. Ik heb dan ook een aanbeveling voor onze overheid: stimuleer innovatie in milieuvriendelijke technologieën. Het is een win-winsituatie op vele gebieden, en Vlaanderen bezit al heel wat kennis."A.G."Ik heb een aanbeveling voor onze overheid: stimuleer innovatie in milieuvriendelijke technologieën."