Dat multinationals nood hebben aan goede contacten met internationale organisaties en regeringen wereldwijd hoeft geen betoog. Ook chemiemultinational Solvay voelt dit aan. En daarom trok het bedrijf de Belgische diplomaat Piet Steel aan als public affairs manager. Piet Steel heeft immers ervaring zat op het gebied van bilaterale organisaties én de nieuwe Aziatische realiteit twee materies waarbij Solvay extra-expertise kan gebruiken.
...

Dat multinationals nood hebben aan goede contacten met internationale organisaties en regeringen wereldwijd hoeft geen betoog. Ook chemiemultinational Solvay voelt dit aan. En daarom trok het bedrijf de Belgische diplomaat Piet Steel aan als public affairs manager. Piet Steel heeft immers ervaring zat op het gebied van bilaterale organisaties én de nieuwe Aziatische realiteit twee materies waarbij Solvay extra-expertise kan gebruiken. Piet Steel, die in 1950 werd geboren in Sleidinge, belandde na zijn rechtenstudies aan de Gentse universiteit onmiddellijk in de diplomatie (1975). Hij werkte onder meer in Parijs, Londen en op de kabinetten van Leo Tindemans (CVP, Buitenlandse Zaken) en Paul De Keersmaecker (CVP, Europese Zaken). Later was hij de Belgische vertegenwoordiger bij de Gatt (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) in het Zwitserse Génève, ambassadeur in Vietnam en consul-generaal in Hongkong. Zowel bij diplomaten, zakenlui als Azië-kenners geniet de 47-jarige Steel een uitstekende reputatie. De Belgische kolonie in Hongkong zag hem met lede ogen vertrekken. Piet Steel : "Mijn ervaring in Azië leerde mij dat economie en internationale handel de wereld doen draaien en de motor zijn van verandering. Dat zal in de toekomst nog meer dan vandaag het geval zijn." Bij Solvay zal Steel instaan voor de contacten met de internationale instellingen en die overheden waar Solvay zijn activiteiten onplooit. Hij moet ook investeringen begeleiden en nieuwe markten onderzoeken.De kennis die de diplomaat in Azië wist op te bouwen, komt Solvay goed uit : het bedrijf wenst er zijn marktaandeel uit te breiden. Piet Steel wordt dan ook zowat de particuliere diplomaat van Solvay. Als Vlaming en persoonlijke vriend van onder meer Hendrik Seghers past zijn aanwerving na die van gewezen BRTN-journalist Paul Muys als external communications officer ook in de toenadering van Solvay tot de Vlaamse intelligentsia. Piet Steel : "Ik wil het bedrijfsleven intern leren kennen. Het vergt een grote mentale flexibiliteit, zeg maar acrobatie om dat te doen. Zo was chemie voor mij een grote onbekende. Ook is de bedrijfscultuur van een onderneming als Solvay anders dan die van een administratie." Steel houdt mooie herinneringen over aan zijn 22 jaar op Buitenlandse Zaken. Hij leerde er de stiel kennen, maar hoopt tegelijk dat de Belgische diplomatie de middelen zal krijgen die ze nodig heeft om doelgericht te kunnen werken. Steel : "De diplomatie heeft voor een klein land als het onze maar zin als ze zich nog meer dan voorheen richt op de Belgische economische en commerciële belangen in Europa en zeker buiten Europa. Meer middelen voor Buitenlandse Zaken hoeft geen belasting te zijn voor de burgers, want hun inkomen hangt grotendeels af van het buitenland."PIET STEEL (SOLVAY) Ervaring zat op het gebied van bilaterale organisaties én de nieuwe Aziatische realiteit twee materies waarbij Solvay extra-expertise kan gebruiken.