Ze hebben allebei een stek op de Brusselse Grote Markt. KBC ontvangt zijn gasten in De Tinnen Pot. Aan de overzijde, in De Wolvin, lunchen de invités van CBC. KBC Bankverzekering Holding is de 100%-aandeelhouder van CBC Banque. De nieuwe Waalse bank - een fusie van Crédit Général en Cera Wallonie - heeft 350.000 klanten op 4 miljoen Walen en weegt 10% à 12% in de Groep KBC. CBC maakt zich sterk om mee te spelen in het koppeloton van de banken in Wallonië. Een typische Waalse bank buiten CBC bestaat niet meer, de concurrenten van de KBC-zus zijn Generale Bank, BBL, Artesia en in een zekere mate Gemeentekrediet. Het sterkere communautaire imago van CBC zal voordelen opleveren, denkt de bank.
...

Ze hebben allebei een stek op de Brusselse Grote Markt. KBC ontvangt zijn gasten in De Tinnen Pot. Aan de overzijde, in De Wolvin, lunchen de invités van CBC. KBC Bankverzekering Holding is de 100%-aandeelhouder van CBC Banque. De nieuwe Waalse bank - een fusie van Crédit Général en Cera Wallonie - heeft 350.000 klanten op 4 miljoen Walen en weegt 10% à 12% in de Groep KBC. CBC maakt zich sterk om mee te spelen in het koppeloton van de banken in Wallonië. Een typische Waalse bank buiten CBC bestaat niet meer, de concurrenten van de KBC-zus zijn Generale Bank, BBL, Artesia en in een zekere mate Gemeentekrediet. Het sterkere communautaire imago van CBC zal voordelen opleveren, denkt de bank. CBC herstructureert in drie lagen, zoals Kredietbank dat voor acht jaar begon in te voeren: een laag bedrijven (met dito gespecialiseerde kantoren), een laag privé- en lokale klanten en een laag vermogensbeheer. KBC werkt in Vlaanderen en Brussel, CBC in Wallonië en Brussel. De marktpenetratie in Brussel wordt pragmatisch uitgetekend door de beide banken. Hetzelfde merkbeeld als KBCVoor de fusie haalde Crédit Général een derde van zijn deposito's op in Brussel en op de as naar Louvain-la-Neuve. Cera Wallonie was de bank van het platteland. Het nieuwe CBC wordt een sterk merk in heel Wallonië en Brussel, geloven Christian Deleu, voorzitter van het directiecomité, en Ignace Temmerman, gedelegeerd bestuurder: "Wij springen van twee merken en twee relatief kleine bereiken naar 270 plekken - 150 kantoren en 120 agenten - waar ons logo en onze bancassurance zullen zijn. We hebben het vijfbladige klaverblad van Crédit Général geschrapt en kozen voor hetzelfde merkbeeld als KBC. De Franstalige toeristen aan de kust of in Brugge herkennen dat gelijkaardige logo, dat versterkt ons als merk. Het dynamische imago van Vlaanderen dwingt bewondering af in Wallonië en men wil meedoen." CBC laat er geen gras over groeien en adverteert paginabreed in de Franstalige kranten met zijn nieuwe bezetting van Wallonië (en Brussel). Het directiecomité van CBC klom van vier naar zes leden door de opname van Philippe Marlier (ex-Cera Wallonie) en Marc Timmermans (ex- Indosuez Belgique, voordien gefuseerd met Cera). Ignace Temmerman studeerde aan de Franstalige hogeschool voor toegepaste economie Ichec en had een gevarieerde carrière bij Kredietbank voor hij de Vlaamse gedelegeerd bestuurder werd van Crédit Général, de traditionele verbindingsofficier met het moederhuis. Ignace Temmerman is verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van CBC en de bedrijven. ABB en Cera opereerden nationaal en in de context van de fusiegroep KBC werd gekozen voor een rechtlijnige toepassing van het federale model. Cera Wallonie en ABB Assurances werden gegroepeerd met Crédit Général en de navelstreng tussen de 130 Cera-kantoren in Wallonië met Leuven wordt doorgeknipt. CBC kreeg prompt een sterkere Waalse inhoud met vandaag 270 verkooppunten, aantal dat geleidelijk zal zakken door samenvoegingen en rationaliseringen. CBC streeft naar gemiddeld grotere kantoren om meer specialisten bij elkaar te zetten en naar een maximale afstand tussen klant en agentschap van tien à twaalf kilometer. Ignace Temmerman: "KBC mikt op gemiddeld acht mensen per kantoor, wij op vier à vijf." Een traditie van fusiesDe veertigjarige geschiedenis van de Waalse bank van de KBC-groep is een waterval van versmeltingen van plaatselijke bankjes met lokale aandeelhouders (meermaals van families met adellijke namen) in Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. Crédit Général ging naar de notaris in 1958. De wortels zitten echter veel dieper: in 1816 werd de Banque de Lhoneux gesticht die langs omwegen belandde bij de Banque des ClassesMoyennes. Ignace Temmerman: " Fernand Collin zette de politiek van Kredietbank voor Wallonië consequent uit. Er mocht geen sprake zijn van een verovering van dat landsgedeelte door Kredietbank. Een zachte en stapsgewijze uitbouw door overnames drong zich op. Zoals Kredietbank de bank van hier werd, diende de Waalse zus haar eigen cultuur te ontwikkelen. Bij ons zijn er weinig die zeggen, wij weten het beter. Wij hebben een pragmatische stijl en zijn niet opdringerig." Bekende namen uit de pioniersjaren zijn baron Robert de Villenfagne de Vogelsanck, ridder Everarts de Velp, Henri De Jonge, Richard Evers, Marcel Thienpont. Crédit Général werd spontaan een bank met veel plaatselijke notabelen, de betere burgerij, de kleine adel en de middenstand. Voor de fusie vloeide tot 65% van de brutowinst van Crédit Général uit de bedrijven- en kmo-klandizie. Dat moet een constante blijven, zegt de bankleiding. De beter gesitueerde particulieren brachten 7 à 8% aan. CBC heeft een hogere cliënteel voor zijn beleggingsproducten en -advies; voor de fusie was de groei in deze niche 40% bij Crédit Général en 35% bij Cera Wallonie. Cera had/heeft in Wallonië een sterke positie in de landbouwsector en le non-marchand: de collectiviteiten, de scholen, de ziekenhuizen. Cera Wallonie kwam laat op de markt en legde zich toe op een volumestrategie waarbij de rendabiliteit niet voorop stond. Zij stapte daarom ook gezwinder in minder rendabele markten als de jeugdcliënteel. Een kwart van de privé-klanten zijn jongeren. Ignace Temmerman: "Wij zijn een algemene bank met daarop geprikt enkele niches. Onze rol als algemene bank kunnen we, ondanks onze kleinschaligheid, spelen door aan te leunen bij KBC en zijn infrastructuur. Daarom zijn wij voor onze niches niet verplicht zo extreem te zijn als enkele andere banken en hun hoogrentende inlagen. Onze informatica besteden wij uit aan KBC, dat ons de gemiddelde kost aanrekent." De cost/income-ratio van CBC bedraagt 51%, wat zeer behoorlijk is. Van de kleine en middelgrote banken was Crédit Général de meest rendabele, stellen Christian Deleu en Ignace Temmerman: "In het spaargedrag tussen Walen, Vlamingen en Brusselaars bestaan er weinig verschillen en er is evenmin een opvallend groter risico in onze kredietportefeuille." De activiteit vermogensbeheerzal sterk uitgebouwd blijven. Ignace Temmerman: "KBC is de bank van iedereen die overal is in Vlaanderen, CBC een bank van velen die niet overal is". Vooral de cliënteel haut de gamme en de intermediaire klanten blijven het oogmerk. Door de versmelting telt CBC 1300 medewerkers. Na zes maanden harde onderhandelingen werd een CAO ondertekend op 10 januari. Niemand verliest aan inkomen en niemand wordt afgedankt. Voor het hoofdkantoor worden zelfs tachtig nieuwe mensen aangeworven. Cera Wallonie had geen eigen hoofdzetelfuncties, die werden uitgevoerd in Leuven. De spontane kandidaturen vloeien binnen door de goeie faam van de partijen van de fusiebank, zegt Christian Deleu.Ignace Temmerman: "Wallonië heeft in vergelijking met Vlaanderen een achterstand van tien à vijftien jaar in het scheppen van kmo's, maar dat halen we in. De dynamische delen van Wallonië zijn de Oostkantons, Waals-Brabant en Moeskroen. Daar zie je onze toekomst."FRANS CROLS