Avis Fleet Services wil de banden met zijn klanten graag aanhalen langs zijn Website op Internet een Extranet. De vlootmanagers, en zij alleen, kunnen er een "levende" catalogus inkijken.
...

Avis Fleet Services wil de banden met zijn klanten graag aanhalen langs zijn Website op Internet een Extranet. De vlootmanagers, en zij alleen, kunnen er een "levende" catalogus inkijken.Om geen verwarring te scheppen, eerst dit : Avis Fleet Services heeft althans qua aandeelhouderschap niets te maken met Avis Rent A Car. Dat is de eerste boodschap die u meekrijgt op de Internet-site van de leasingmaatschappij die onder meer Lease Plan en Interleasing onder zijn concurrenten telt. Voor het overige richt deze site zich niet zozeer tot het grote publiek. Zijn interessantste pagina's zijn immers alleen voor klanten toegankelijk. Met zijn Extranet waartoe men via een paswoord toegang krijgt kan Avis Fleet Services een permanent contact met zijn clienteel onderhouden. Die vindt er informatie over de producten die de onderneming aanbiedt : de laatste bijgewerkte gegevens, de prijzen, de beschikbare vervangwagens en een forumgedeelte waarin leden met hun vragen terecht kunnen. Dit laatste element heeft als logisch gevolg dat het Extranet niet alleen door zijn eigenaar, maar ook door zijn gebruikers wordt gevoed.Het Internet-gedeelte is ongetwijfeld de zwakste schakel in het systeem. Avis speelt niet voldoende in op de bezoekers van de site en onderbenut zo de mogelijkheid om zijn diensten ook aan het grote publiek, of tenminste aan potentiële klanten kenbaar te maken. We vinden er een pagina waarin het belang van het privé-gedeelte wordt uitgelegd voor mensen die er geeneens toegang toe hebben (!), op een andere pagina krijgen we een historisch overzicht van het moederbedrijf General Electric, en tenslotte nog wat informatie over Avis Fleet Services in België en in Luxemburg. Automatische update.Het Extranet werd ongeveer een jaar geleden door Net it. be uitgewerkt. Op een moment dat de meeste sites uitsluitend uit statische pagina's bestonden, kon via dit Extranet al een enorme gegevensbank over producten en diensten worden geraadpleegd. De server herkent de gebruiker aan zijn naam (UserID) en zijn paswoord. In functie van dit laatste krijgt hij toegang tot de verschillende veiligheidsniveaus. In het hoogste niveau, de super administrator, kunnen de gegevens on line worden verbeterd zonder dat men daarvoor ook maar iets van de programmatie of het beheer van gegevensbanken hoeft af te weten. Deze bevoegdheid is uiteraard aan bepaalde personeelsleden van Avis voorbehouden. Voor een automatische update van de gegevens volstaat het een nieuw veld in te voeren en op save te klikken. Volgens hetzelfde principe wordt de site on line naar het Engels en het Nederlands vertaald. De vertaler hoeft zijn tekst alleen maar in het venster te typen en op te slaan. In functie van de beschikbare vertalingen wordt de site automatisch gereorganiseerd. Streefdoel van Avis Fleet Service : beschikken over een afgewerkt product waarvoor geen permanente interventie van de "constructeur", Net it. be, nodig is. Deze laatste staat in voor het beheer van de server, omdat de computer die de gegevens verdeelt, bij hem staat. Wanneer Avis Fleet Services beslist om zijn site helemaal te vernieuwen, gebeurt dat op twee verschillende manieren. Enerzijds zijn er de gegevens die, zoals we al zagen, on line worden bijgewerkt. Een ander ontwerp of een andere opmaak van de pagina's hoeft geen grote karwei te zijn. Omdat de gegevens toch uit een gegevensbank komen, volstaat het om enkele HTML-codes (de taal die de inhoud van een pagina beschrijft) te veranderen. Het resultaat van de vragen van de gebruiker wordt in een vaste lay-out gegoten.Momenteel is de verdere uitbouw van het Extranet van Avis Fleet Services onderbroken omdat General Electric aan al zijn dochterondernemingen heeft gevraagd om nieuwe instructies hieromtrent af te wachten. De onderneming wil een zekere harmonie tussen de verschillende sites tot stand brengen.De service van Avis werkt uiteraard met dezelfde instrumenten als Internet (of Intranet). In al deze gevallen krijgt de verbruiker via een browser zoals Netscape Navigator of Microsoft Explorer toegang tot de gegevens. De browsers dienen zowel voor het raadplegen van gegevensbanken als voor het deelnemen aan een forum. In principe bieden deze programma's het voordeel dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn. Maar Avis organiseerde toch een mini-opleiding om mensen met dit werkinstrument vertrouwd te maken. Een vijftigtal vlootbeheerders werd in het gebruik van deze nieuwe service ingewijd.Wat zijn in het algemeen de voordelen van een Extranet ? Wanneer het goed is opgebouwd, biedt het zijn eigenaar een zo goed als volledige autonomie. Zo zijn er geen kosten voor de, in bepaalde gevallen zeer veelvuldige, update van de gegevens. Daarenboven is het een mogelijkheid die elke onderneming die ervan droomt om een Intranet te installeren, moet overwegen. Het creëren van publieke pagina's brengt immers geen overdreven meerkosten met zich. De enige bijkomende verplichting is een verbinding met een Internet-provider om het publiek gedeelte vanop het Web toegankelijk te maken.Die kleine inspanning maakt het dan mogelijk om via het eigen informatiesysteem en met één enkel programma, waar ook ter wereld met zijn personeel, zijn cliënteel en zijn partners te kunnen communiceren en een "vitrine" op Internet te hebben.P.T. Website : http://www.afs.beAVIS FLEET SERVICES Een Extranet voor de vlootbeheerders.