Eind augustus is traditioneel de afsluiter van het resultatenseizoen. De resultaten over de eerste jaarhelft tonen matige cijfers voor de bedrijven in de Bel-20, de leidende index van Euronext Brussel. Vooral de prestaties van de industriële bedrijven in de Brusselse sterindex vielen tegen. Bekaert, Solvay en Umicore zagen hun omzet dalen in de eerste jaarhelft. De vertraging van de wereldwijde conjunctuur speelde hen parten. Het gure economische klimaat in Europa en de vertraging van het Chinese groeiwonder hadden een nadelige impact op de verkoop.
...

Eind augustus is traditioneel de afsluiter van het resultatenseizoen. De resultaten over de eerste jaarhelft tonen matige cijfers voor de bedrijven in de Bel-20, de leidende index van Euronext Brussel. Vooral de prestaties van de industriële bedrijven in de Brusselse sterindex vielen tegen. Bekaert, Solvay en Umicore zagen hun omzet dalen in de eerste jaarhelft. De vertraging van de wereldwijde conjunctuur speelde hen parten. Het gure economische klimaat in Europa en de vertraging van het Chinese groeiwonder hadden een nadelige impact op de verkoop. Opvallend is ook dat bedrijven die in dezelfde sector opereren soms erg uiteenlopende resultaten hebben neergezet. Zo hapt in de telecomsector Belgacom naar adem, terwijl de King & Kong-formules Telenet omhoog stuwden. De verzekeraar Ageas presteerde sterk, terwijl bij Delta Lloyd de solvabiliteit onder druk staat. En de retailers Delhaize en Colruyt laten evenmin een eenduidig beeld zien.De bierbrouwer blijft meer geld verdienen aan minder bier. In het tweede kwartaal zakte de verkoop tot 105,9 miljoen hectoliter, maar de omzet klokte af op 10,6 miljard dollar (+4 %), net iets beter dan de verwachte 10,5 miljard. De bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 3,9 miljard dollar. De groep concentreert zich op de premiumbiermerken, die duurder zijn, maar waarvan minder volume wordt verkocht. In thuismarkt Brazilië werd het slechte eerste kwartaal doorgespoeld dankzij een lagere inflatie en de FIFA Confederations Cup. In de Verenigde Staten compenseren de premiumbiermerken het verlies aan marktaandeel van de goedkopere merken. West-Europa zakt steeds verder weg, met een daling van de biervolumes met 7 procent. De schuldgraad van de groep is gestegen tot 43,1 miljard dollar, na de overname van het Mexicaanse Grupo Modelo. AB InBev denkt over vier jaar 1 miljard dollar aan kostenbesparingen te halen. De holding boekte in het eerste halfjaar een nettowinst van 94,8 miljoen euro (+40 %). Het cijfer werd opgekrikt door de verkoop van de participatie in de spaanplatenproducent Spano. Zonder die meerwaarde van 34 miljoen euro komt de nettowinst onder de verwachtingen uit. De baggergroep DEME presteerde sterk, maar de plantagegroep Sipef zag zoals verwacht haar prijzen en productie dalen. Een tegenvaller is ook het verlies bij de durfkapitaalpoot door herstructureringskosten bij de technischedienstenverlener Hertel. De bankactiviteiten (Delen Investments en Bank J. Van Breda) zijn opnieuw de sterkhouder, met een nettowinst van 39,4 miljoen euro (+32 %). Daarmee tekenen ze nu voor twee derde van de winst uit alle deelnemingen. De activa onder beheer bij Delen Investments (Delen Private Bank en het Britse JM Finn & Co) stegen met 5 procent tot 27,1 miljard euro. De verzekeraar heeft opnieuw een sterk kwartaal achter de rug. De nettowinst van 178,6 miljoen euro ligt ver boven de verwachtingen van de analisten. De verzekeringsactiviteiten boekten 16 procent meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar door een goede prestatie in België. Dankzij de positieve resultaten van de voorbije zes kwartalen zitten de solvabiliteitsratio's van Ageas op een comfortabel niveau boven 200 procent. Met de verkoop van Royal Park Investments, de vroegere bad bank van Fortis, en de calloptie op de aandelen van de Belgische overheid in BNP Paribas kan de groep het verleden achter zich laten. De cash van die deals zal terugvloeien naar de aandeelhouders via een uitzonderlijk dividend van 1 euro per aandeel (boven op het gewone dividend), en de inkoop van eigen aandelen voor 200 miljoen euro. Zo probeert Ageas een deel van de verliezen die de vroegere Fortis-aandeelhouders hebben geleden goed te maken. De vastgoedbevak die is gespecialiseerd in Brusselse kantoorgebouwen heeft een degelijke eerste jaarhelft achter de rug. Dankzij twee overnames, goed voor 188 miljoen euro, is de vastgoedportefeuille aangegroeid tot 2,15 miljard euro. De huurinkomsten stegen meer dan verwacht, tot 68,7 miljoen euro (+8 %). Een tegenvaller was de bezettingsgraad, die terugviel van 95,9 naar 94,8 procent -- een gevolg van de integratie van een nieuw kantoorgebouw en van het vertrek van huurder GE uit zijn kantoren aan het Schumanplein. GE betaalde een opzeggingsvergoeding van 3,6 miljoen euro. Het gebouw bevindt zich op een toplocatie vlak bij de Europese Commissie en zal snel opnieuw verhuurd zijn. Door de toename van het eigen vermogen is de investeringscapaciteit van Befimmo gestegen van 99 naar 209 miljoen euro, waardoor de groep opnieuw kan groeien. Goed nieuws is ook dat het dividend van 3,45 euro werd bevestigd. Dat komt neer op een brutodividendrendement van 6,8 procent. De staaldraadproducent moet nog altijd bijkomen van de implosie van de zaagdraadmarkt. Het voorbije halfjaar daalde de omzet tot 1,65 miljard euro (-7,5 %) door de gedeprimeerde markten, de dalende prijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Het tweede kwartaal was wel duidelijk beter dan het eerste. Goed nieuws is dat de volumes en de brutomarges op peil bleven, maar de Aziatische concurrentie blijft de prijzen onder druk zetten. Dat en de algemene economische onzekerheid nopen Bekaert tot voorzichtigheid voor de rest van het jaar. De recurrente bedrijfswinst vóór intresten en belastingen (rebit) kwam hoger uit dan verwacht dankzij besparingen en de herstructureringen van 2012. De rebit-marge van 5,5 procent is beter dan verwacht, maar blijft wel ver van de doelstelling van 7 procent in 2014. Enkel bij een economische heropleving kan Bekaert die doelstelling halen. Belgacom kon niet ontsnappen aan de moeilijkheden die de telecomsector in Europa kent. De impact van de gereguleerde tarieven en de concurrentie in mobiele telefonie wogen op de omzet en de winst. Na een bijzonder moeilijk jaarbegin wist Belgacom het in het tweede kwartaal wel beter te doen dan de analistenconsensus. Maar de vrije cashflow, de beschikbare cashflow uit de activiteit na aftrek van investeringen, ontgoochelde (-53 % naar 136 miljoen euro in zes maanden). Dat is verontrustend nieuws voor de aandeelhouders omdat de vrije cashflow bepaalt hoeveel geld het management ter beschikking heeft om de aandeelhouders te belonen. Een verlaging van het dividend lijkt dus onvermijdelijk. De grootste Belgische vastgoedbevak heeft een matig halfjaar doorgemaakt. Het netto courante resultaat daalde met bijna 10 procent tot 58,9 miljoen euro, maar dat komt ook doordat Cofinimmo begin 2012 een verbrekingsvergoeding van Belfius in de boeken kon schrijven. Een andere oorzaak voor de neergang is de waardedaling van de vastgoedportefeuille met 12,7 miljoen. De groei van de waarde van rusthuizen (+0,67 %) volstond niet om de terugval in het kantorensegment te compenseren (-1,32 %). Operationeel oogt de balans van Cofinimmo gunstiger. De bezettingsgraad blijft hoog (95,60 %), het huurrendement is gestegen (+6,64 % op basis van een bezettingsgraad van 100 %) en de gemiddelde rente op schulden daalt (3,97 %). Daardoor kan Cofinimmo zijn doelstelling van een brutodividend van 6 euro voor 2013 handhaven (nettorendement van 5,3 %). Na een schitterende tweede helft van het gebroken boekjaar 2012-2013, waarin Colruyt zijn omzet met 5,9 procent zag stijgen op jaarbasis en zijn rendabiliteit zag toenemen, moest de distributeur in het eerste kwartaal van het boekjaar 2013-2014 genoegen nemen met een groei van 2,8 procent. De vertraging tussen april en juni heeft in hoofdzaak te maken met het feit dat de paasinkopen dit jaar in maart vielen. De distributeur zag zijn omzet in het eerste halfjaar met 2,3 procent stijgen bij constante wisselkoersen en zonder rekening te houden met de impact van de verkoop van de Amerikaanse ketens Sweetbay, Harveys en Reid's. Delhaize wist bovendien zijn bedrijfsmarge op te krikken van 3,5 tot 3,8 procent, een teken dat zijn besparingen vruchten beginnen af te werpen. De bedrijfswinst steeg met 8,8 procent tot 394 miljoen, terwijl de nettowinst bijna verdubbelde doordat er minder eenmalige kosten (voor winkelsluitingen) waren. Over het hele jaar gaat de groep uit van een bedrijfswinst van 780 miljoen. Dat impliceert een bedrijfsresultaat van minstens 386 miljoen in het tweede halfjaar, of 5,7 procent minder dan in de tweede helft van 2012. De Nederlandse verzekeraar zag de premie-inkomsten in het eerste halfjaar zakken tot 2,4 miljard euro (-15 %). De premies van de schadeverzekeringen hielden stand op 812 miljoen euro. De achteruitgang zit volledig bij de levensverzekeringen, net de markt waar de groep sterk wil groeien. Volgens Delta Lloyd is de daling te wijten aan het feit dat vorig jaar enkele grote contracten werden afgesloten. Dankzij een strenge kostencontrole klokte de operationele winst slechts 5 procent lager af op 209 miljoen euro. Een onverwachte daling van de waarde van de aandelenportefeuille deed het nettoresultaat 103 miljoen euro in het rood duiken. Een bijkomende tegenvaller is dat Frankrijk zijn AAA-rating kwijt is, waardoor de solvabiliteit van Delta Lloyd is gedaald naar 171 procent eind juli. Het royale dividendrendement van bijna 7 procent is enkel houdbaar als de solvabiliteit niet onder 160 procent zakt. De cijfers van D'Ieteren zijn gedaald in het eerste halfjaar als gevolg van de mindere prestaties van de divisie autodistributie, die merken van de groep Volkswagen in België verdeelt. Ondanks een stijging van de commerciële uitgaven verloor het bedrijf marktaandeel op het niveau van de inschrijvingen in België (van 21,98 % tot 21,38 % van de markt). Belron, de wereldleider in voertuigbeglazing, kon dan weer profiteren van de lange en koude winter. Zonder eenmalige elementen kende het filiaal een omzet- en winststijging van respectievelijk 5,8 en 4,6 procent. Het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen van de groep is met 7,3 procent gedaald. D'Ieteren gaat nog altijd uit van een daling met 10 tot 15 procent over het hele jaar, wat volgens het bedrijf overeenstemt met een min of meer stabiele evolutie als geen rekening wordt gehouden met de terugneming van een uitzonderlijke voorziening in 2012. De beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit mag zich weer gelukkig prijzen met zijn meerderheidsbelang in 50Hz, een van de vier Duitse netbeheerders. Over de eerste zes maanden van 2013 steeg de winst van 50Hz met 25,9 procent tot 40,8 miljoen, dankzij een wijziging van de investeringsvergoeding. In België lijdt Elia onder de lage Belgische obligatierente, die gebruikt wordt als berekeningsbasis voor zijn wettelijke vergoeding. De winst van Elia in ons land daalde tot 36,8 miljoen (-9,4 %). Elia zou op korte termijn moeten kunnen profiteren van het herstel van de Belgische obligatierente (waarneembaar sinds juni) en op lange termijn van de investeringen van 50Hz in de aansluiting van offshorewindmolens. Een van de grootste troeven van het aandeel blijft niettemin zijn hoge en stabiele dividend (1,47 euro per aandeel voor 2012), ook al heeft Elia daarvan geen indicatie gegeven. De Franse nutsgroep draagt de sporen van de Europese crisis en de stillegging van Doel 3 en Tihange 2. De omzet, die nog altijd voor meer dan 80 procent uit Europa komt, daalde in de eerste jaarhelft tot 42,6 miljard euro (-1,5 %), terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) kromp tot 7,6 miljard euro (-7 %). De internationale activiteiten hielden goed stand, maar het resultaat van de Europese energieactiviteiten zakte ondanks het koude weer in Frankrijk ineen tot 2,1 miljard euro (-16 %). Ook de gasactiviteiten presteren zwak door technisch onderhoud in twee Noorse gasvelden. De groep gaat actief op zoek naar internationale diversificatie (denk aan de overname van het Britse International Power), maar het gewicht van de internationale activiteiten blijft nog altijd beperkt tot 13 procent van de omzet. Als de resultaten niet verbeteren, is de kans groot dat het dividend verlaagd wordt om de broodnodige investeringen te kunnen betalen. De halfjaarcijfers van de holding van Albert Frère vertonen een opvallende daling van de nettowinst. Dat komt vooral doordat de eerste helft van 2012 werd opgesmukt door een meerwaarde van 432 miljoen euro uit verkopen. De cash earnings zijn toegenomen dankzij de stijging van de dividenden (+13,2 % tot 350,3 miljoen) die de holding ontving van Lafarge en Total (kwartaalcoupon). De opvallendste wapenfeiten in het eerste halfjaar waren de verkoop van het belang in GDF Suez en de aankoop van een belang van 15 procent in SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie en certificering, voor 2 miljard euro. Eind juni had GBL nog een miljard euro in kas, wat de holding in staat stelt door te gaan met het inkopen van eigen aandelen (4 % eigen aandelen eind juni). De prestaties van de laatste beursgenoteerde Belgische bank zijn in het eerste halfjaar sterk verbeterd. Er was een nettowinst van 1,04 miljard, tegenover 160 miljoen euro verlies een jaar geleden. Zonder eenmalige elementen blijft het resultaat echter stabiel op 843 miljoen (2,02 euro per aandeel). Het overgrote deel van zijn winst (803 miljoen euro) haal KBC uit België. KBC heeft een kosten-inkomstenratio van 50 procent, wat het een van de meest rendabele banken op het oude continent maakt. Het eigen vermogen bedraagt 11,8 procent, meer dan de vereiste 10 procent. Een belangrijke voetnoot is dat 5,25 miljard euro, of bijna een derde van het eigen kapitaal, geld is dat Vlaanderen in de bank heeft ingebracht. 1,75 miljoen daarvan is al terugbetaald en 3,5 miljard wordt in de komende jaren teruggegeven. KBC zal dat moeten compenseren door winst te reserveren of nieuwe aandelen uit te geven. Solvay kon in het tweede kwartaal niet ontsnappen aan de gure wind die door de chemiesector waait. Het zag zijn omzet met 4 procent terugvallen door een daling van de volumes (-1,5 %), een daling van de prijzen (-1 %) en een ongunstig wisselkoerseffect (-1,5 %). De terugval van de winst werd versterkt door eenmalige kosten, onder meer voor de herstructurering van de activiteiten in natriumcarbonaat. Solvay verlaagde zijn winstvooruitzichten van 'lichte groei' tot 'stabiel' als gevolg van de prijsdaling van guargom. In feite is die waarschuwing geen grote verrassing. Solvay zit in hetzelfde schuitje als BASF, de grootste chemiegroep ter wereld, die net zoals de rest van de sector zwaar lijdt onder de economische vertraging in de opkomende landen. De tv- en telecomgroep heeft een sterk kwartaal achter de rug. De omzet steeg tot 408 miljoen euro (+12 %), de bedrijfskasstroom (ebitda) tot 216,3 miljoen (+11 %). De sterke groei is weer te danken aan het succes van de King & Kong-abonnementsformules, waar 50.000 nieuwe klanten voor tekenden. Een tegenoffensief van Belgacom heeft het aantal nieuwe klanten wel gehalveerd tegenover het eerste kwartaal. De maandelijkse opbrengsten per klant stegen tot 47,30 euro (+4 %) dankzij het toenemende aantal combinatiepakketten (tv, internet en mobiele telefonie). Bij concurrenten Belgacom en Mobistar bedragen die opbrengsten respectievelijk 39,30 en 27,35 euro. Ondanks het feit dat de groei zal afvlakken in de tweede jaarhelft blijft Telenet bij zijn jaarprognoses: een omzetgroei van 10 à 11 procent en een groei van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) met 7 à 8 procent. De langverwachte halfjaarcijfers van het biotechbedrijf zijn op een teleurstelling uitgedraaid door de tegenvallende verkoop van het geneesmiddel Jetrea in de Verenigde Staten (16,6 miljoen dollar eind juni). Die cijfers wijzen op een slechts zeer bescheiden versnelling (+10 %) van het verkooptempo tegenover de eerste maanden, terwijl analisten uitgingen van een stijging van de maandelijkse verkoop met 50 procent. In de rest van de wereld, waar de commercialisering in handen van Alcon is, is de omzet zeer beperkt gebleven, zoals blijkt uit de amper 0,2 miljoen aan royalty's die ThromboGenics heeft ontvangen. De cijfers van het bedrijf werden uiteindelijk gered door twee mijlpaalbetalingen van in totaal 90 miljoen van Alcon, volgend op de goedkeuring van de commercialisering door de Europese autoriteiten en de realisatie van de eerste verkoop op het oude continent. Daardoor kan ThromboGenics een behoorlijke nettowinst realiseren en zag het zijn kasmiddelen stijgen tot 193,6 miljoen. De Belgische biofarmagroep haalde 19 procent minder omzet uit Keppra, haar middel tegen epilepsie waarvan het patent in 2011 afliep. De nieuwe geneesmiddelen Cimzia, Vimpat en Neupro konden de impact van de generische concurrentie voor een groot deel compenseren, maar bieden geringere marges. Daarnaast werd de winst gedrukt door herstructureringskosten en de stijging van de uitgaven in onderzoek en ontwikkeling tot 25,6 procent van de omzet. De biofarmagroep bevestigde haar winstprognose van 1,90 tot 2,05 euro per aandeel voor 2013 (0,90 euro in het eerste halfjaar), tegenover 2,14 euro in 2012. Een terugkeer naar groei wordt verwacht in 2014. De specialist in non-ferrometalen heeft in het eerste halfjaar geleden onder de daling van de edelmetaalprijzen. Zijn belangrijke divisie, recycling, zag haar inkomsten dalen tot 307,4 miljoen euro (-10 %) en de bedrijfswinst achteruitgaan tot 102,5 miljoen (-16 %). Dankzij de goede prestaties van de divisies katalysatoren (vooral voor auto's) en energy materials (onder meer de verwerking van herlaadbare batterijen) wist Umicore de omzetdaling te beperken tot 0,6 %. Maar de groei van de inkomsten in die activiteiten vertaalde zich niet in extra winst, waardoor de totale bedrijfswinst van Umicore met 15 procent terugviel. Voor het hele jaar handhaaft de groep haar verwachte bedrijfswinst van 300 tot 330 miljoen euro, wat een nieuwe winstdaling van 10 à 25 procent in de tweede jaarhelft zou betekenen. CÉDRIC BOITTE EN MATHIAS NUTTIN