Een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in Antwerpen lijkt met de dag verder weg te drijven. Het studiebureau Arup-Sum, dat voor een tunnel pleit, en vertegenwoordigers van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), verdedigers van de brug, gaven tekst en uitleg in een speciaal opgerichte commissie van het parlement. Ze veroorzaakten echter ook verwarring en onenigheid binnen de meerderheidspartijen.
...

Een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in Antwerpen lijkt met de dag verder weg te drijven. Het studiebureau Arup-Sum, dat voor een tunnel pleit, en vertegenwoordigers van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), verdedigers van de brug, gaven tekst en uitleg in een speciaal opgerichte commissie van het parlement. Ze veroorzaakten echter ook verwarring en onenigheid binnen de meerderheidspartijen. Het studiebureau Arup-Sum stelde namelijk nog een variant voor op zijn zogenaamde 'vierde tracé', een traject dat het bureau enkele maanden geleden zelf als alternatief voorstelde, in een onderzoek waarin het het BAM-tracé, het Horvath-tracé en het tunnelalternatief van de actiegroep Straten-Generaal op hun merites moest beoordelen. Dat vierde tracé is een recht geboorde tunnel van vier kilometer tussen Linkeroever en Ekeren. In een 'variant op het alternatief' is nu sprake van diezelfde tunnel, maar dan met vrachtwagens en met tolgeld in de Kennedytunnel. Daarmee gaat Arup-Sum weer tegen de randvoorwaarden in. Tolgeld in de Kennedytunnel is voor de politieke meerderheid uit den boze. N-VA-voorzitter Bart De Wever was scherp. "Ik bewonder uw voluntarisme. U stelt alweer iets voor dat niet gevraagd is." Hij had bedenkingen bij het boren onder Seveso-bedrijven. Ook CD&V is geen liefhebber van het vierde tracé. Vlaams minister-president Kris Peeters stelde dat niet kiezen voor de brug "wachten tot 2021 betekent", al zei hij dat een "massale neen van de Antwerpenaar niet genegeerd kan worden". Open Vld is regelrecht tegen de tunnel. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp. a) herhaalde zijn uitgesproken voorkeur voor de tunnel. "Als we voor de BAM kiezen, hebben we zekerheid dat er een aantal dingen gebeuren die niet goed zijn voor de stad." De socialisten vonden onverwacht munitie in de eigen uiteenzetting van aannemer Noriant, die te kennen gaf dat het ingediende ontwerp 'geen goede oplossing zou zijn voor de situatie aan het Antwerpse Sportpaleis', waar de aansluiting op de ring wordt gemaakt. Janssens maakte zich daar druk over en wil duidelijkheid. Het stadsbestuur moet een concrete vraag formuleren voor een referendum waarin de Antwerpenaren zich op 18 oktober uitspreken 'voor' of 'tegen' de Lange Wapper. Straten-Generaal vraagt de intrekking van de bouwvergunningsaanvraag voor de Lange Wapperviaduct. Noriant zorgt zelf voor 'opperste verwarring', dus kan het ingediende voorstel nooit van voldoende kwaliteit zijn, redeneert de actiegroep.