DE HELD VAN DE PC.
...

DE HELD VAN DE PC.De lezers van Trends/Tendances verkozen Jean-Claude Logé (54) tot Manager van het Jaar. In tien jaar tijd heeft hij Systemat uit Lasne uitgebouwd tot de nummer 2 van de Belgische computerdistributie, na Econocom. Tussen 1984 en 1994 is de gekonsolideerde omzet van Systemat gestegen van 53,6 miljoen naar 1,4 miljard frank. Voor 1997 verwacht Jean-Claude Logé een omzet van 2,5 miljard frank. In een sektor waar de lijken voor het rapen liggen ( Abrico, Computerland-Brussel, Mainware, Asystel) is Jean-Claude Logé erin geslaagd de bochten op tijd te nemen. Zo sloeg Systemat in 1990 een bruggehoofd in het noorden van het land door de Antwerpse IBM-dealer Datarelay over te nemen. En in 1993 kocht het EPS in Charleroi, dat nu Systemat Sud heet. Een andere strategische bocht werd begin 1994 genomen : Systemat trad toe tot de International Computer Group (ICG), een vereniging van computerdistributeurs die het de multinationals mogelijk maakt hun aankopen te globalizeren. Logé speelt het spel hard, en dat is altijd zo geweest. In 1968 stelt de jonge licentiaat in de handels- en ekonomische wetenschappen zijn baas voor de keuze : ofwel wordt zijn salaris verdubbeld, ofwel stapt hij op. Hij verliest. De vier jaar bij Inesco, dat gespecializeerd is in houtvezelplaten, zijn nochtans niet nutteloos. Hij leert er de beginselen van het management. Samen met Alain de Miomandre neemt Jean-Claude Logé vervolgens Sogeca over, een management- en makelaarsbedrijf in verzekeringen. Ze brengen de zaak tot bloei en verkopen ze dan aan Cobepa. Logé start daarna een nieuw makelaarsbedrijf, United Brokers. Hij verovert ook een zitje in de raad van bestuur van North Europe, waar hij de Belgische vertegenwoordiging bemachtigt van France Secours International. Nadat France Secours International zichzelf verkoopt aan Mondial Assistance, neemt die groep met een gouden handdruk afscheid van Logé. Het waren uiteindelijk enkele kennissen bij IBM die hem de raad gaven Systemat over te nemen. De grote uitdaging hier blijft het vinden van middelen om de explosieve groei te financieren. Met een verkoop van 14.000 pc's in 1995 blijft Systemat een Klein Duimpje. De cash flow voor belastingen volstaat niet om de tesauriebehoeften te dekken. Medio 1994 stelde Jean-Claude Logé het kapitaal van Systemat open voor de Zweedse groep San Bernardino. Logé beseft echter dat het probleem zich over twee of drie jaar zal herhalen, tenzij de groei vertraagt... CHANTAL SAMSON, CHRISTINE SCHARFFJEAN-CLAUDE LOGE (SYSTEMAT) Bouwde op tien jaar tijd Systemat uit tot de nummer 2 van de Belgische computerdistributie.