1 Laurette Onkelinx

Score 2005: 1
...

Score 2005: 1 Functie: Vicepremier (PS) en federaal minister van Justitie Leeftijd: 47 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Onkelinx over terrorismebestrijding: "Nog beweren dat België niets onderneemt tegen het terrorisme, is dom, belachelijk en totaal zinloos! We voeren al jaren strijd tegen het terrorisme en hebben daartoe specifieke instrumenten ontwikkeld. (...) We zorgen voortdurend voor nieuwe instrumenten, want de terroristische netwerken doen hetzelfde." ( Federale kamer, december 2005) Score 2005: 2 Functie: Viceminister-president (VLD) van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Leeftijd: 47 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Moerman over politici: "Politici moeten niet ten koste van alles populair willen zijn. Het is niet onze taak om iedereen te allen tijde te plezieren. Het is nog minder onze taak om haasje-over te springen in polls en peilingen. Politici mogen niet verworden tot de karikatuur die sommigen ervan maken." ( Speech op VLD-congres, december 2005) Score 2005: 3 Functie: Vicepremier (SP.A) en federaal minister van Begroting en van Consumentenzaken Leeftijd: 31 Opleiding: Licentiaat in de Communicatiewetenschappen Van den Bossche over Van den Bossche: "Freya Van den Bossche voorstellen hoeft niet meer. Dat denkt u maar. Ja, ze was de Gentse schepen van Onderwijs en is nu federaal minister. En ja, ze is ook dochter en moeder van. Maar er is natuurlijk meer te vertellen. Toen Freya achttien werd, wou ze helemaal niet in de politiek. Oorlogsjournaliste, dat wou ze worden." ( www.freyaweb.be, februari 2006) Score 2005: 16 Functie: Voorzitter raad van bestuur De Post, bestuurslid Belgacom, lid raad van toezicht CBFA, lid regentenraad Nationale Bank Leeftijd: 56 Opleiding: Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen Durez over haar eerste dag als voorzitter van De Post: "18.30 uur. Voor mijn doen vertrek ik nogal vroeg (normaal 19.30 uur). Ik heb mijn dochter beloofd haar te bezoeken. Ik maak er een familieavond van. Je moet toch ook regelmatig de tijd nemen om met je kinderen te praten. Als ik thuiskom, zap ik nog wat van zender naar zender. Tegen 22.30 uur is het licht uit." ( Vacature, januari 2006) Score 2005: 7 Functie: Directeur-generaal De Lijn Leeftijd: 42 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Lieten over het vrouw-zijn in de zakenwereld: "Ik behoor niet tot de vrouwen die de top bereiken en dan zeggen dat er dus geen problemen meer zijn. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor gelijkwaardig werk en ze blijven ondervertegenwoordigd in een aantal sectoren en functies. Ik probeer binnen het bedrijf vrouwen te stimuleren om ambitieus te zijn." ( Trends, maart 2005) Score 2005: 11 Functie: Algemeen directeur Caritas Verbond van Verzorgingsinstellingen Leeftijd: 49 Opleiding: Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde Boonen over wat er dringend moet veranderen in België: "Er moet meer transparantie komen in de informatie voor de burger. Als minister Johan Vande Lanotte het over de begroting heeft, moet hij bijvoorbeeld duidelijk zeggen wat de gevolgen zijn als Wallonië zijn deel van de schuldafbouw niet uitvoert, en Vlaanderen wel." ( Gazet Van Antwerpen, augustus 2005) Score 2005: 4 Functie: Procureur-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen Leeftijd: 57 Opleiding: Doctor in de Rechten Dekkers over assisenprocessen: "Juryleden weten maar al te goed dat er wellicht nog handlangers van de beschuldigde criminelen rondlopen. Ze zijn bang voor represailles en hebben het daardoor moeilijker om een juist oordeel te vormen. Dat is zonder meer een serieuze handicap, want meer dan de helft van de zaken hebben nu al te maken met georganiseerde misdaad." ( VRT, Nachtwacht, april 2004) Score 2005: Hoogste nieuwkomer Functie: Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen (SP.A) Leeftijd: 36 Opleiding: Licentiaat in de Sociologie Van Brempt over wielrennen: "De Belgische Wielrijdersbond erkende pas in 1959 als laatste nationale bond het vrouwenwielrennen... terwijl we in de jaren dertig al internationale kampioenes hadden. Deze houding verrast niet volledig, omdat het vrouwenwielrennen decennialang als een onzedige, vrouwonwaardige sport werd beschouwd. (...) Ik stel me toch de vraag of de kloof tussen het mannen- en het vrouwenwielrennen niet vergroot is in plaats van verkleind." ( Speech bij ploegvoorstelling Ladiesteam in Oudenaarde, februari 2005) Score 2005: 17 Functie: Voorzitter Agoria Vlaanderen, voorzitter Etap Lighting, voorzitter Flanders Investment and Trade Leeftijd: 52 Opleiding: Doctor in de Sociale en Culturele Antropologie Joris over de industrie: "Kent u dat verkeersbord 'industrieterrein'? Wat staat daarop? Precies, een ouderwets fabriekje met een gekarteld dak en steevast een rokende schoorsteen. Dames en heren, stereotypen zijn hardnekkig, en dat geldt blijkbaar ook voor de industrie. Maar de industrie is wel degelijk veranderd." ( Speech bij Industrie Vlaanderen, september 2005) Score 2005: 10 Functie: Nationaal secretaris ACV, ondervoorzitter ACW Leeftijd: 44 Opleiding: Licentiaat in de Sociale Wetenschappen Dielen over oudere werknemers: "Als men oudere werknemers aan het werk wil houden, moet er ook voor gezorgd worden dat er werk is. Het heeft geen nut deze werknemers op te jagen als ze toch geen perspectief hebben. In de eerste plaats kijken we hier naar de werkgevers: zij moeten ophouden met het discrimineren van ouderen bij hun aanwervingsbeleid." ( ACV-zendtijd op Radio 1, december 2005) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Intergewestelijk secretaris ABVV Leeftijd: 45 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Copers over het Generatiepact: "Wij weten ook wel dat er maatregelen moeten komen! Maar het kan niet altijd van dezelfde kant komen, hé. Je kan de werkgevers niet nog eens 960 miljoen euro verlaging van sociale bijdragen cadeau doen zonder dat ze in ruil daarvoor enige garantie op werk moeten geven en ons dan verwijten dat we niets willen doen aan de tekorten in de sociale zekerheid." ( website Partij van de Arbeid (www.pvda.be), oktober 2005) Score 2005: 5 Functie: Directeur-generaal Vlaams Secretariaat van Katholiek Onderwijs (VSOK) Leeftijd: 59 Opleiding: Doctor in de Rechten Van Hecke over de participatie van allochtonen: "Analyses laten uitvoeren schept blijkbaar het ideale alibi om niet te handelen. En toch wordt er gehandeld. Ook in het werkveld van het katholiek onderwijs zijn er vele voorbeelden van good practices. Wat ontbreekt, is een referentiekader voor de schoolbesturen, waarbinnen al deze concrete antwoorden op concrete vragen hun plaats kunnen vinden." ( VSOK-tijdschrift Forum, februari 2006) Score 2005: 13 Functie: Gedelegeerd bestuurder Reynaers Aluminium, bestuurslid Gimv, directielid VBO Leeftijd: 50 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Reynaers over haar opvolging: "Ik zie mijzelf niet oud worden als gedelegeerd bestuurder van Reynaers Aluminium. De problematiek in een bedrijf herhaalt zich immers tot op zekere hoogte weer en tegen die tijd zal het bedrijf ook wel behoefte hebben aan vernieuwing en verjonging. Over mijn opvolging hebben we wel al nagedacht omdat het daar in de meeste familiebedrijven verkeerd loopt." ( Het boek 'Vrouw', 2003) Score 2005: 9 Functie: Gedelegeerd bestuurder Instituut voor Bestuurders, bestuurder Belgacom, bestuurder Electrabel Leeftijd: 55 Opleiding: Doctor in de Economische Wetenschappen Van den Berghe over vrouwen in de zakenwereld: "Je moet de kansen grijpen die je krijgt, en soms die kansen zelf creëren. Vrouwen hebben de neiging te blijven zitten waar ze zitten. Het glazen plafond zit niet aan de top, maar op de vloer, waar iedereen blijft plakken. Je moet jezelf zichtbaar maken, gewoon van de daken schreeuwen: 'Ik wil verder in dit bedrijf!'" ( De Volkskrant, augustus 2002) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Algemeen secretaris ACW en voorzitter Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) Leeftijd: 44 Opleiding: Licentiaat en geaggregeerde in de Pedagogische Wetenschappen Demeulemeester over onderwijs: "Als je wakker ligt van de democratisering van het hoger onderwijs, moet je over één grote deugd beschikken en dat is geduld hebben." ( Speech bij de tweede Staten-Generaal Vlaamse Hogescholenraad, november 2005) Score 2005: 6 Functie: Vicerector Universiteit Antwerpen Leeftijd: 50 Opleiding: Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen Cantillon over de reden waarom oudere werknemers moeten blijven werken: "Een schril contrast vormt de hoge leeftijd van de Chinese leiders. En de nieuwe paus, Benedictus XVI, is 78 jaar. Het dragen van grote verantwoordelijkheden veronderstelt wijsheid en levenservaring. Pas na vele jaren kan je makkelijker het onderscheid maken tussen wat belangrijk is en de waan van elke dag." ( Christelijk opinieblad Tertio, september 2005) Score 2005: 18 Functie: Erevicegouverneur en directeur Nationale Bank, directielid Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen Leeftijd: 53 Opleiding: Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen De Wachter over vrouwen in directiecomités: "Het directiecomité is als een roedel, een span honden, waarin een strikte hiërarchie heerst. Binnen de hiërarchie sparen en vleien mannen elkaar voortdurend, anders wordt de orde verstoord. Vrouwen zijn veel minder hiërarchisch, zijn ook directer dan hun mannelijke collega's. Als je als eerste vrouw zo'n directiecomité binnenkomt, dan komt alles wat je zegt bedreigend over." ( Het boek 'Mevrouw, mijne heren.. . ', 2005) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Ondervoorzitter CD&V Leeftijd: 37 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Berx over het al dan niet verplichten van huurders in Vlaanderen om Nederlands te leren: "Goed samenleven veronderstelt minimaal dezelfde taal spreken. Kennis van het Nederlands is voor huurders noodzakelijk om inzicht te verwerven in hun rechten en plichten als huurder, om een goede woonbegeleiding mogelijk te maken en bovenal om samenlevingsproblemen te voorkomen en zo nodig op te lossen." ( Persbericht CD&V, januari 2005) Score 2005: 22 Functie: Voorzitter rechtbank van koophandel Brussel Leeftijd: 58 Opleiding: Doctor in de Rechten Spiritus-Dassesse over boekhouders: "Zonder boek-houding geen geloofwaardige vennootschap of ondernemer, zonder betrouwbare kwaliteitsboekhouding geen partnership op het niveau van de controleautoriteiten, van de gerechtelijke instanties: ik denk hierbij aan de expertise, het commerciële onderzoek en de follow-up van de ondernemingen in moeilijkheden." ( Speech bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, september 2000) Score 2005: 25 Functie: Algemeen secretaris Boerenbond Leeftijd: 39 Opleiding: Licentiaat in de Rechten De Becker over de Boerenbond: "De Boerenbond was tot voor kort inderdaad een mannenbastion. Pas eind jaren tachtig werden de eerste vrouwelijke medewerkers op universitair niveau aangetrokken. Toen ik voor de eerste keer voordrachten moest geven aan groepen boeren, keken die natuurlijk wel raar op. Maar als blijkt dat je je vak kent, word je aanvaard." ( Div@zine.be, maart 2001) Score 2005: 24 Functie: Voorzitter Hoge Raad voor Justitie Leeftijd: 51 Opleiding: Licentiaat in de Rechten Van den Broeck over de bedreigingen van het Vlaams Belang aan het adres van justitie: "Je kunt je afvragen of dit een bedreiging is. Wettelijk gezien misschien niet. Meneer Annemans is een handig jurist en heeft geen voorwaarden aan zijn bedreiging gekoppeld, maar ik vind dit soort uitspraken toch echt wel op het randje." ( Het Nieuwsblad, november 2004) Score 2005: 23 Functie: Bestuursvoorzitter Ziekenhuisnetwerk Antwerpen Leeftijd: 49 Opleiding: Licentiaat in de Moraalwetenschappen De Coninck over netwerken: "Hoe hoger je als vrouw klimt, hoe meer je voelt dat mannen hun netwerken hebben waar jij buiten staat. Men zegt dat vrouwen roddeltantes zijn en mannen niet, maar dat klopt niet. Op het hoogste niveau roddelt men ontzettend. Deze netwerken zijn machts-blokken waarvan wij amper het bestaan vermoeden." ( Het boek 'M/V', 2005) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Directeur nieuwe media VRT Leeftijd: 36 Opleiding: Graduaat in de Toegepaste Communicatie Geysen over de capaciteiten van een netmanager: "Je moet iets van media kennen, en van marketing en marktonderzoek. Je moet managementcapaciteiten hebben: ik ben als nethoofd verantwoordelijk voor enkele honderden medewerkers en een miljoenenbudget. En vooral: je moet goed met mensen kunnen omgaan. De tv-wereld is een creatieve maar erg kritische omgeving met veel ego's." ( De Morgen, januari 2006) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Algemeen secretaris ACV Leeftijd: 32 Opleiding: Licentiaat in de Politieke en Sociale Wetenschappen Van Laer over wat ze op het einde van het jaar gerealiseerd wil zien: "Meer verantwoor-delijkheid voor vrouwen. En dat dan blijkt dat we geen excuus- truzen zijn." ( Trends, april 2004) Score 2005: Nieuwkomer Functie: Wetenschapster Universiteit Antwerpen Leeftijd: 52 Opleiding: Master in Biochemie Van Broeckhoven over zichzelf: "Ik ben scherp van tong en dat is ook wel eens nodig. Een harde tante ben ik echter niet. De mensen die mij kennen, zullen dat ook zeggen." ( Radio 1, Het beste moet nog komen, 2005)