GELD 179 % hoger

Wie op 12 maart 2003 een pakketje Belgische aandelen kocht, had op 23 maart 2006 179 % winst. Met de ontvangen winstuitkeringen (dividenden) erbij was dat 204 %. De titel van het nieuwe beleggingsboek van VRT-journalist Paul D'Hoore is dus niet eens een overdrijving: 204 % winst in duizend dagen. Zo makkelijk gaat het evenwel lang niet altijd. D'Hoore reikt ons dan maar een abc voor spaarders en beleggers aan: van aandelen, via hefboomfondsen tot zeepbellen. Het boek is niet de zoveelste verzameling van korte en nietszeggende definities, maar een gedegen en solide bijsluiter op maat van de doorsnee Vlaamse belegger. En dat alles in de kristalheldere stijl die we van D'Hoore op radio en tv gewoon zijn.
...

Wie op 12 maart 2003 een pakketje Belgische aandelen kocht, had op 23 maart 2006 179 % winst. Met de ontvangen winstuitkeringen (dividenden) erbij was dat 204 %. De titel van het nieuwe beleggingsboek van VRT-journalist Paul D'Hoore is dus niet eens een overdrijving: 204 % winst in duizend dagen. Zo makkelijk gaat het evenwel lang niet altijd. D'Hoore reikt ons dan maar een abc voor spaarders en beleggers aan: van aandelen, via hefboomfondsen tot zeepbellen. Het boek is niet de zoveelste verzameling van korte en nietszeggende definities, maar een gedegen en solide bijsluiter op maat van de doorsnee Vlaamse belegger. En dat alles in de kristalheldere stijl die we van D'Hoore op radio en tv gewoon zijn. Emiel Van Broekhoven, voorzitter van de Vlaamse Federatie van de Beleggingsclubs, publiceert een gids voor financiële planning van hardwerkende gezinnen. Hij neemt zijn tijd om de situatie van zo'n zwoegend Vlaams gezin te beschrijven en komt geleidelijk aan tot de kern van zijn betoog: hoeveel geld hebt ú nodig en hoe kan u uw vermogen verstandig én doelmatig beleggen? Verstandig en doelmatig mogen best als kernwoorden van het boek uitgeroepen worden: Van Broekhoven neemt u bij de hand, geeft inzicht in uw situatie en werkt vervolgens toe naar een adequate financiële planning. René De Preter wil achterhalen wie aan de touwtjes trekt en welke rol geld daarbij speelt. Hierbij gaat hij in de eerste plaats te werk als een verzamelaar van gegevens. Dat levert een bont boek op, waarin hij zowel hebzucht als ethiek, zowel misdaad als religie, zowel armoede als de graaicultuur van nogal wat topmanagers ter sprake brengt. Een recensie vindt u in Trends van 26 oktober 2006 (blz. 124). Creatieve maar legale oplossingen voor de fiscale wereldreiziger, dat was het opzet van Iven De Hoon. Hij gidst ons dan ook naar de belastingparadijzen en beschrijft de technieken om de inkomsten naar die oorden te versluizen. Uiteraard komen Monaco en Zwitserland aan bod, maar ook de Caymaneilanden en zelfs Vanuatu worden niet veronachtzaamd. En Luxemburg? Daar werden de bakker, beenhouwer en tandarts weliswaar uitgewuifd, maar het echte grootkapitaal zit er nog altijd. Over het succes van de Zweedse meubelketen Ikea en vooral over zijn stichter Ingvar Kamprad zijn al zoveel artikelen en boeken geschreven, dat ze stilaan een Billyboekenkast uit de Ikeacatalogus vullen. De Duitse journalist Rüdiger Jungbluth weet zich te onderscheiden door zijn systematische aanpak. Hij lijkt zowat alle informatie verzameld te hebben en heeft er dan een succesformule uit gedistilleerd die elf punten bevat. Paradoxaal genoeg vinden we daarin ook het gebrek aan service. Juist de beruchte Ikeaformule, waarbij de klant zijn meubel zelf ineen moet knutselen met slechts een soms erg summiere handleiding, geeft die klant een goed gevoel. Zijn aankoop wordt een belevenis. Frits H. Fentener van Vlissingen (1882-1962) was een van de meest markante Nederlandse ondernemers van de twintigste eeuw. In 1911 kreeg hij het familiejuweel in handen: de Steenkolen Handelsvereniging en Verkoopkantoor (SHV). De handel in steenkolen breidde hij niet alleen uit, hij diversifieerde sterk en maakte de puissante familie nog rijker. Zijn biograaf Arie van der Zwan belicht ook de donkere kanten: de captain of industry reed graag een scheve schaats en keek neer op arbeiders. Vooral zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog roept nog altijd vele vragen op. Op 17 mei 2004 werd de Amsterdamse vastgoedbaron Willem Endstra vermoord. Jarenlang bleek de topondernemer hand- en spandiensten verricht te hebben voor Nederlandse topcriminelen. Journalist Harry Lensink (Vrij Nederland) zoekt uit hoe de vork in de steel zit en reconstrueert de zwanenzang van de ondernemer, die klem geraakte in de klauwen van genadeloze criminelen. Via 45 portretten van allerhande Chinezen én Belgische zakenlui in China geven Ng Sauw Tjhoi (VRT-journalist van Chinese afkomst) en Marc Vandepitte (filosoof en econoom) een even kleurrijk als genuanceerd en concreet beeld van het hedendaagse China. Er zijn onder meer portretten van de topmanager van Lenovo, een Chinese hr-manager, professor en boer. Uit België zijn er onder meer Chris Morel (China-Europe Management Center), Bert De Graeve (Bekaert) en Paul Buysse (Bekaert). In de zeventiende eeuw was Amsterdam de machtigste stad van de wereld. In dit royaal geïllustreerde boek schetst Kees Zandvliet 250 biografieën van de rijkste personen uit de Gouden Eeuw. Hij gaat ook na hoe het grote geld verdiend werd, bij wie het terechtkwam en hoe het kapitaal geografisch verdeeld was. Zo ontstaat een meeslepende portrettengalerij, die de levensstijl van de toenmalige rijken beschrijft. De Nederlandse politicologe Mei Li Vos richtte het Alternatief voor Vakbond (AVV) op, een vakbond voor freelancers en flexwerkers. In dit boek zoekt ze bij de meest diverse mensen naar de betekenis van werk - en dat is wel degelijk méér dan alleen de kost verdienen. Ze gaat ook na wat er kán overblijven van het arbeidersparadijs dat in Nederland (en België) in de twintigste eeuw is gecreëerd. De ondertitel vat de inhoud perfect samen: Hoe de beste economie van de wereld ontspoorde. Econoom en journalist Mathijs Bouman reconstrueert de recente economische rollercoaster van onze noorderburen. Goed vijf jaar geleden prees de hele wereld het poldermodel en het Dutch miracle. Na de dotcomcrash bleef Nederland achter als economisch kneusje. Bouman zoekt de oorzaak én stelt een remedie voor. Belgen zullen heel wat herkennen. Hoe zorgt u er vandaag nog voor dat reclame wérkt? Tom Himpe, strategisch planner bij Mortierbrigade in Brussel, geeft toe dat traditionele reclame zijn beste tijd gehad heeft, maar toont in dit kloeke, riant geïllustreerde boek dat creativiteit nog wel loont. Een introductie tot het boek vindt u in Trends van 21 september 2006 (blz. 164). Literatuur en management kunnen dan toch leiden tot een geslaagd geheel. Dat bewijst deze postmoderne parodie van Stephen Brown. In een vooraf komen we te weten dat hij "tot zijn spijt geen familie is van Dan Brown", de schrijver van de relithriller De Da Vinci-code. Prompt geeft hij de "schaamteloze manier waarop het boek meelift met Dan Brown" toe. Via een thriller legt hij het commerciële complot achter De Da Vinci-code toe. Ondertussen onthult hij allerhande marketingtechnieken. Eerder dit jaar verscheen Revolutionary Wealth, het nieuwe boek van het befaamde futurologenpaar Alvin en Heidi Toffler. Nu is ook de vertaling uit. Op basis van de huidige economische, maatschappelijke en wetenschappelijke trends, schrijft het paar een boeiend scenario voor de komende decennia. Ze hebben het nog altijd over de derde golf, de flexibele en open maatschappij waarin kennis de oude machtsfactoren (land, arbeid en kapitaal) vervangt. Diverse reactionaire machten trachten evenwel stokken in de wielen te steken. Een recensie vindt u in Trends van 29 juni 2006 (blz. 86). Van alle Vamingen tussen 25 en 30 jaar die niet meer studeren en niet hulpbehoevend zijn, woont 26 % nog in het ouderlijk huis. Het gaat om boomerangers of nestklevers: jonge, vaak hooggeschoolde mensen die de nestvlucht voor onbepaalde tijd uitstellen. Dat is slechts een van de trends die Herman Konings aanwijst. Hij verkent heden en nabije toekomst, en laat ook enkele andere Vlamingen aan het woord. Tessa Vermeiren (directeur Weekend Knack) weidt uit over pijnlijke paradoxen in de huidige maatschappij, maar verliest zelf de hoop niet. Wat bezielde IBM om een printer te verkopen met een ingebouwde chip om hem langzamer te maken? Dat is een van de vele markante kwesties waarop de Brit Tim Harford het antwoord weet. Aan de hand van dagelijkse voorbeelden toont de columnist van de Financial Times ons hoe psychologische en economische wetten samenkomen. Hij onthult onder meer wanneer misdaad loont, wat supermarkten ons niet willen vertellen en hoe China rijk werd. Ernstige economie, toegelicht met een knipoog. Joseph Stiglitz, winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 2001 en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank, veroorzaakte in 2002 opschudding met zijn boek Perverse globalisering. Volgens hem brengen de westerse financiële instellingen de economie van de ontwikkelingslanden veeleer schade dan baat. In Eerlijke globalisering kijkt hij kritisch naar de jongste (snelle) ontwikkelingen. En hij gaat prompt op zoek naar remedies en alternatieven. Het debat blijft open. Luc De Decker