Er is in Vlaanderen een select clubje van duizend groeikampioenen actief die de Belgische economie in belangrijke mate schraagt. Ze bewijzen dat je in dit land nog (erg) veel geld kan verdienen en gouden zaken kan doen. Ze dragen namen zoals Omega Pharma, Balta, Bekaert, Studio 100, Delta Light, ATS, Strobbe Graphics, Poco Loco, Distri-Log, BEST, Deslee Textiles, Bettonville en Heidevink Foods. En dit uitgelezen kransje van duizend heeft in vijf jaar tijd (1998-2002) een fors aantal nieuwe jobs gecreëerd: 53.280 in totaal (+ 51 %).
...

Er is in Vlaanderen een select clubje van duizend groeikampioenen actief die de Belgische economie in belangrijke mate schraagt. Ze bewijzen dat je in dit land nog (erg) veel geld kan verdienen en gouden zaken kan doen. Ze dragen namen zoals Omega Pharma, Balta, Bekaert, Studio 100, Delta Light, ATS, Strobbe Graphics, Poco Loco, Distri-Log, BEST, Deslee Textiles, Bettonville en Heidevink Foods. En dit uitgelezen kransje van duizend heeft in vijf jaar tijd (1998-2002) een fors aantal nieuwe jobs gecreëerd: 53.280 in totaal (+ 51 %). Let wel, dit cijfer is onderschat. Het verwijst alleen naar de personeelsgroei in de hoofdvennootschap: niet alle Belgische filialen of internationale activiteiten zijn inbegrepen. En toch is dit cijfer al erg hoog. Ter vergelijking: in dezelfde periode werden in de hele Belgische privé-sector slechts 121.000 nieuwe jobs gecreëerd (een stijging van 3,71 %). Ook in productiviteit scheren deze duizend snelgroeiers - die door Trends op basis van omzet-, cashflow- en personeelsgroei werden geselecteerd en de titel Gazellen kregen - hoge toppen. Hun toegevoegde waarde steeg sneller dan hun personeelstoename, wat wijst op uitzonderlijke productiviteitsstijgingen in de voorbije vijf jaar. Bij de Gazellen uit de categorie van grote bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant lag de productiviteit per werknemer op 86.800 euro (dat is de mediaan: de helft presteert beter, de andere helft slechter). Van alle andere Gazellen uit de categorie 'grote bedrijven' scoorden de snelgroeiers van de provincie Limburg het laagst: 63.300 euro. Maar dat cijfer ligt nog altijd veel hoger dan de toegevoegde waarde van het gemiddelde Belgische bedrijf: 51.000 euro per werknemer. De geldstromen die de duizend groeikampioenen (een topselectie van 200 Gazellen vindt u in dit artikel, de volledige rangschikking staat op de website) genereren, zijn zoals gezegd niet gering. De toestellen van Strobbe Graphics leveren drukplaten af voor offsetdruk: een lucratieve niche, want de cashflow zwol in vijf jaar tijd van 700.000 tot 4,7 miljoen euro (+575 %). De lasers van Bettonville om diamant te slijpen, zorgden zelfs voor een stijging van 2393 %. En bij Omega Pharma, een producent van voorschriftvrije gezondheidsproducten en cosmetica, groeide de cashflow met 2686 %. Het hoeft trouwens niet altijd hightech en computers te zijn. De pannenkoeken van Heidevink Foods, vijf jaar geleden nog een ambachtelijke bakkerij, deden de kasstroom - mede dankzij leveringen aan het Amerikaanse leger - in vijf jaar tijd toenemen van 217.000 tot 1 miljoen euro (+388 %). Wie er de rentabiliteit van de Vlaamse groeikampioenen op naslaat, botst op vrij robuuste winstcijfers. De grote Gazellen realiseren een rendement op eigen vermogen van 13 % (de mediaan). Alleen de Antwerpse en Limburgse groeibedrijven wijken daarvan af: de eerste in positieve zin (18 %), de andere in negatieve zin (11 %). Maar opnieuw: die cijfers liggen stukken hoger dan wat het gemiddelde Belgische bedrijf inzake winstgevendheid presteert: 6 %. Het valt ook op dat er in de top-100 van de grootste Gazellen welgeteld 41 Antwerpse bedrijven vermeld staan. Dat zegt wel iets over het economische gewicht en de prestaties van deze regio in het Vlaamse geheel. Op de tweede plaats komt Vlaams-Brabant (met 26 snelgroeiers), daarna volgen West-Vlaanderen (15), Oost-Vlaanderen (12) en Limburg (6). Er is één criterium waarop de duizend Gazellen lager scoren dan het gemiddelde Belgische bedrijf: ze zijn minder solvabel. Bij de grootste groeibedrijven schommelt die ratio tussen 21 en 28 %. Hun collega's uit de bedrijfswereld scoren gemiddeld 30 %. Maar dat hoeft geen rood signaal te zijn. Groeien kost geld. De Gazellen hebben daarbij niet alleen het lef om meer vreemd vermogen aan te trekken, hun rentabiliteit bewijst ook dat ze dat bijkomende geld verstandig weten te investeren in extra groei. Bij de Gazellen doet vreemd vermogen waarvoor het dient: het is een hefboom voor groei. Piet Depuydt m.m.v. Dirk Van de Voorde