eXtra informatie op www.trends.be Op de Trends-website vindt u de uitgebreide resultaten van de CEO-Poll.
...

eXtra informatie op www.trends.be Op de Trends-website vindt u de uitgebreide resultaten van de CEO-Poll.Als er één ding is waar ondernemers een gloeiende hekel aan hebben in dit land, dan is het wel het voortdurend veranderen van de regels. Vlaming, Waal, CEO of IAB-lid: bij elke categorie van respondenten staat dit met ruim verschil op de eerste plaats in de irritatie-toptien. "Opleidingscheques, dan weer ondernemerscheques, wel in Vlaanderen, niet in Brussel en nog eens andere in Wallonië: leg dat maar eens uit aan een (inter)nationale klant," lucht een Vlaamse bedrijfsleider zijn hart. Niet alleen de regels wijzigen, soms ook nog de interpretatie, en dat creëert " l'insécurité fiscale et juridique", meent een Franstalige accountant. De topvijf wordt verder bevolkt door andere ergernissen, al zijn er verschillen in de rangschikking. Zo is de tweede grootste irritatie van onze CEO's en Voka-leden de te strenge regels inzake arbeidsorganisatie, terwijl die bij de accountants en belastingconsulenten pas op de vierde plaats komt. De IAB-leden worden dan weer hoorndol van onnodige informatieverplichtingen, terwijl de Franstaligen meer wakker liggen van de complexiteit van het personeelsbeleid dan hun collega's in het noorden van het land. De wispelturigheden qua lokale belastingen vervolledigen de topvijf. Opvallend is daarnaast de hoge score van de rubriek 'Andere, namelijk...'. We legden onze respondenten een lijstje voor met tien pijnpunten. Die distilleerden we uit de praktijk en uit Nederlands parlementair onderzoek naar de overheidsmaatregelen die de meeste ergernis opwekken. Maar blijkbaar leven er nog een boel iets specifiekere problemen. Net niet de helft van de respondenten vulde ergens een extra ergernis of een verduidelijking in. De hoofdmoot van de opmerkingen gaat over zaken als "LOONKOSTEN!", zoals een Nederlandstalige CEO het kernachtig verwoordt, over " la lenteur administrative", de "constant toenemende belastingdruk en de onkunde van de beleidsmensen hieraan te verhelpen" tot de oproep om "een einde te maken aan de dictatuur van de vakbonden. Wanneer gaan de werkgevers staken?" Werk aan de winkel dus voor onze regering, al heeft die minder reden tot mopperen dan drie maanden geleden. Want hoewel er nog altijd meer respondenten zijn die zijn werk als slechter beoordelen in vergelijking met zes maanden geleden, boekt de federale regering zijn beste (of minst slechte) score van dit jaar. Opmerkelijk: voor het eerst zijn de bedrijfsleiders van de Trends Top 30.000 en Voka positiever over Guy Verhofstadt dan de IAB-leden. Wat oorzaak is en wat gevolg, laten we in het midden, maar feit is dat ook qua economische parameters onze res-pondenten tegen recordhoogtes aanleunen. Toch kan het globale beeld nog flink wat beter, vinden onze respondenten. Want België raakt niet meer op de shortlist van buitenlandse investeerders omdat het zich niet goed genoeg verkoopt. Met die stelling van Marcel Claes, gedelegeerd bestuurder van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham) in Brussel, is bijna zeven op tien van de geënquêteerden het eens. En hoewel er de nodige opwinding was over het Manifest voor een Onafhankelijk Vlaanderen van Denkgroep In de Warande, zijn Vlamingen en Walen het over één zaak roerend eens: Elio Di Rupo is níét de man die een economische ommekeer teweeg gaat brengen in Wallonië. In Vlaanderen is men over de slaagkansen van de bestrikte PS-topman de laatste zes maanden nog pessimistischer geworden dan daarvoor, maar opmerkelijk genoeg geven onze Nederlandstalige respondenten Di Rupo meer krediet dan de Franstalige, waar vier op vijf het niet zien zitten met de Waalse minister-president. Luc Huysmans