Op 19 maart verscheen het vijfde boek van Joseph Jaffe, een marketing- en businessgoeroe die je doorgaans terugvindt op de pagina's van The New York Times of Business Week. Focusten vorige boeken als Flip The Funnel en Life After The 30-Second Spot nog vooral op marketing, dan hanteert hij ditmaal een bredere invalshoek. Built to Suck: The Inevitable Demise of the Corporation... and How to Save It? ('Gebouwd om waardeloos te worden: de onvermijdelijke neergang van de onderneming... en hoe ze te redden?') plaatst vraagtekens bij de ongebreidelde groei van bedrijven.
...