14 mei 2007 Een cleantech-initiatief

Onze dagboeklezers weten dat we eerder gesprekken voerden met een family office dat interesse had in het opzetten van een Arkiv. Vandaag bekijken we met de family office een cleantech-initiatief: een fonds dat wil beleggen in zuivere of duurzame technologieën. Dat dit een booming sector is, bewijzen de statistieken. De investeringen in deze bedrijven zijn verdubbeld tegenover 2005. Wat is cleantech? Cleantech slaat op producten, processen en diensten die het gebruik van natuurlijke rijkdommen optimaliseren, de ecologische impact verminderen en economische waarde brengen door kosten te ver...

Onze dagboeklezers weten dat we eerder gesprekken voerden met een family office dat interesse had in het opzetten van een Arkiv. Vandaag bekijken we met de family office een cleantech-initiatief: een fonds dat wil beleggen in zuivere of duurzame technologieën. Dat dit een booming sector is, bewijzen de statistieken. De investeringen in deze bedrijven zijn verdubbeld tegenover 2005. Wat is cleantech? Cleantech slaat op producten, processen en diensten die het gebruik van natuurlijke rijkdommen optimaliseren, de ecologische impact verminderen en economische waarde brengen door kosten te verlagen en de rentabiliteit op te trekken. Dat omvat onder meer milieutechnologie, alternatieve energie, water- en luchtzuivering en is dus van toepassing in veel sectoren, van landbouw tot energie, water, transport, ... Zonder ons uit te spreken over de slaagkansen van zo'n dossier, menen we dat dit een mooie diversificatie zou betekenen. We kijken de indiening van de investeringsaanvraag tegemoet. Investeren is het kernmetier van de Arkivs en elk dossier neemt veel tijd in beslag. Na een kennismaking tussen ondernemer en investeerder volgt meestal een eerste screening en dan een uitgebreidere analyse (due diligence). We bestuderen het businessplan, de financiële, technologische, commerciële, juridische en sociale positie van de onderneming. Na deze fase wordt een nota voorgelegd aan het investeringscomité. Dat neemt een standpunt in en kan de transactie verwerpen, verwijzen naar een voorafgaande fase wanneer er bijkomend onderzoek nodig is of goedkeuren. In dat laatste geval schieten de juristen in actie. De term sheet (die de belangrijkste investeringsvoorwaarden beschrijft) en de letter of intent (die een intentieverklaring tot investering omvat) worden omgezet in een aandeelhoudersovereenkomst. Vervolgens wordt de inbreng van vers kapitaal bezegeld in een akte. Zo wordt de transactie 'geclosed'. Maar voor een investeerder is de kennismaking niet de beginfase en de closing niet de eindfase. Allereerst doen we deal sourcing (investeringsopportuniteiten vinden) en na de closing stoppen we veel energie in de opvolging. Vandaag heeft Tom een afspraak in Antwerpen naar aanleiding van de algemene vergadering van Capital-E Arkiv, de Arkiv die zich op micro-elektronica richt en met Imec verbonden is. Imec is een onderzoekscentrum rond de volgende generatie chips. Capital-E Arkiv heeft een voorkeurrecht of right of first refusal. Dit betekent dat een investering in een mogelijke spin-off van Imec door hen bekeken kan worden alvorens andere investeerders kunnen instappen. Daarnaast wordt natuurlijk ook geïnvesteerd in andere dossiers waar snel een technologische validatie gedaan kan worden. Het formele gedeelte van de algemene vergadering omvat de bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris, de goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming, en de kwijting aan bestuurders en commissaris. Het informele deel start met een voorstelling van Rudi Severijns als vierde partner. Rudi kwam twee weken geleden bij Capital-E en werkte voordien bij Gimv, waar hij executive investment manager in de ICT-ploeg was. Hij werkte tevens voor Siemens en Philips, en brengt een rijke technologische en industriële ervaring met zich mee. We bespreken tot slot de dossiers die in de pijplijn zitten. Daarover meer in de komende weken.