Week 5 7 mei 2007 Investeerder en coach

Een Arkiv krijgt grosso modo een honderdtal investeringsaanvragen per jaar. Slechts in enkele daarvan wordt er werkelijk geïnvesteerd. Betekent dit dat alle andere initiatieven niet waardevol zijn? Zeker niet. Maar er zijn veel factoren die deze uitkomst beïnvloeden, zoals een zwak management of een labiele bescherming van de intellectuele eigendom. En een vaak terugkerende reden is het gebrek aan een realistisch businessplan. Gelukkig zijn er ondernemers met een degelijk businessplan of een plan dat bij te sturen is. "We zullen het plan nog eens bekijken en over een week krijgen jullie een nieuwe versie." Met deze woorden nam een beloftevolle ondernemer vandaag afscheid van QAT Arki...

Een Arkiv krijgt grosso modo een honderdtal investeringsaanvragen per jaar. Slechts in enkele daarvan wordt er werkelijk geïnvesteerd. Betekent dit dat alle andere initiatieven niet waardevol zijn? Zeker niet. Maar er zijn veel factoren die deze uitkomst beïnvloeden, zoals een zwak management of een labiele bescherming van de intellectuele eigendom. En een vaak terugkerende reden is het gebrek aan een realistisch businessplan. Gelukkig zijn er ondernemers met een degelijk businessplan of een plan dat bij te sturen is. "We zullen het plan nog eens bekijken en over een week krijgen jullie een nieuwe versie." Met deze woorden nam een beloftevolle ondernemer vandaag afscheid van QAT Arkiv na een boeiend gesprek over zijn businessplan. Het is voor een ondernemer vaak niet haalbaar om alle scenario's van een onderneming vanuit diverse invalshoeken te beoordelen. Een investeerder werkt hier graag aan mee.We hebben het al vaak meegemaakt. Een aantrekkelijk investeringsvoorstel dat door twee investeringsfondsen wordt bestudeerd. Dat heeft vaak een invloed op de prijs, want wat de één wil betalen is niet noodzakelijk hetzelfde als wat de ander wil betalen. De partij die de waardering te hoog vindt, haakt af. Maar dat is niet altijd het gangbare scenario. Zo ging een ondernemer onlangs met een Arkiv in zee tegen een lagere waardering dan de prijs die een ander fonds bood. De Arkiv (Big Bang Ventures II) kon de ondernemer namelijk in contact brengen met een sterk netwerk aan relaties, wat resulteerde in mooie verkopen. Deze middag zitten Kathleen en Tom op de algemene vergadering van Baekeland Fonds II. We krijgen de jaarrekening voorgelegd, waarin de participaties worden gewaardeerd volgens de EVCA-richtlijn (European Private Equity & Venture Capital Association). Als basisprincipe moet een participatie bij verwerving worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of de prijs die wordt betaald zoals we hierboven beschreven. Maar wanneer kan een waardestijging of -daling worden opgenomen? Het Baekeland Fonds II heeft een conservatieve aanpak. Een waardestijging kan alleen wanneer er een nieuwe financieringsronde plaatsvindt, waarbij ook een derde partij intekent tegen een hogere, marktconforme waardering. Omgekeerd moet een waardedaling worden opgenomen wanneer die duurzaam is. Dat is het geval wanneer de onderneming een achterstand heeft op haar businessplan of wanneer een nieuwe kapitaalronde plaatsvindt tegen een lagere intekenprijs. Alle vier de participaties van Baekeland Fonds II verlopen volgens het businessplan.Arkafund is de Arkiv die wij oprichtten met Sydes, de investeringsmaatschappij van de Coreliogroep, en Dexia. De raad van bestuur start vandaag met een korte voorstelling van de twee nieuwe investeringsmanagers, Wim Hendrix en Jan Van Hoyweghen. We krijgen ook de stand van zaken over een mogelijke interactie met onze collega's van Cultuurinvest, het investeringsfonds van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), dat projecten en ondernemingen uit de cultuurindustrie financiert. Eigenlijk verwachten we hier wel wat van, want Arkafund focust haar investeringen op mediabedrijven en bedrijven uit de mediagerelateerde ICT-sector. Er zullen zich dus zeker projecten in de audiovisuele sector aanbieden, waarbij beide samen een investering kunnen doen. Zulke co-investeringen zijn een courante praktijk en zorgen voor een spreiding van het risico, terwijl zij voor de ondernemer een mooie extra hefboom betekenen.